Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Az eljárások költsége - Finnország

Ez az oldal az igazságszolgáltatással kapcsolatos finnországi költségekre vonatkozóan tartalmaz információkat.


Az eljárások költsége

A jogi szakmák képviselőinek díjazására vonatkozó jogszabályi keretek

Ügyvédek

Finnországban az ügyvédi díjakat az ügyvédek megfelelő szakmai magatartásáról szóló, a finn Ügyvédi Kamara által jóváhagyott szabályzat és a díjakra vonatkozó útmutató szabályozza.

Végrehajtók

Finnországban a végrehajtói díjakat a 925/2008. kormányrendelet, a végrehajtási díjakról szóló 34/1995. törvény és a 35/1995. kormányrendelet szabályozza.

Jogtanácsosok

Finnországban a jogtanácsosok díjait a kereskedelmi kódex 18:5, a jogi segítségnyújtásról szóló 257/2002. törvény és a 290/2008. kormányrendelet szabályozza.

Rögzített költségek

Rögzített költségek a polgári peres eljárásban

Rögzített költségek a polgári peres eljárásban részt vevő felek esetén

Finnországban a rögzített költségek közé az eljárási illetékek és az okirati illetékek tartoznak. Az eljárási illetékeket (tárgyalási illeték, beadványokkal kapcsolatos illeték, kézbesítési illeték) a féltől az ügy tárgyalásának, valamint az eljárás során megtett intézkedések ellenértékeként szedik be. Az eljárási illeték fedezi továbbá az ügyben hozott határozatot vagy közbülső végzést tartalmazó hivatalos okirat kézbesítését is. A tárgyalási illeték mértéke polgári ügyekben a körzeti bíróságoknál fizetendő 79 euro és a piaci bírósági ügyekben felszámított 223 euro közötti összeg lehet.

Az okirati illetékeket (kivonatokért, másolatokért, igazolásokért felszámított illetékek) a kifejezetten kérelmezett  okiratokért szedik be, kivéve, ha az illetékfizetés alól a törvény mentességet ad. Nem terheli illeték például az ügyész által vizsgált büntetőügyben a sértett számára kiadott okiratokat.

A költségekkel kapcsolatos adatok az igazságügyi honlapon és a bírósági illetékekről szóló törvényben (a bíróságok és az igazságügyi igazgatás egyes szervei intézkedéseiért fizetendő illetékekről szóló 701/1993. törvény), valamint az Államtanács vonatkozó rendeleteiben találhatók meg.

A bontóperekben a teljes eljárási illeték egy kezdeti 79 eurós illetékből és a gondolkodási időt követő, folytatott tárgyalásért felszámított 44 euróból áll. A jogtanácsos eljárása megközelítőleg 1000 euróba kerül. Beadványokat is tartalmazó ügyekben az illeték 72 euro. Polgári jogi ügyekben a körzeti bíróságokon a tárgyalási illeték összege 79 és 179 euro között mozog, és újabb 179 eurót kell fizetni akkor, ha az ügyben a Fellebbviteli Bíróság előtt fellebbezést nyújtanak be. A jogtanácsosok költségei elérhetik, akár meg is haladhatják a 6000 eurót.

A polgári peres eljárás mely szakaszában kell a feleknek megfizetniük a rögzített költségeket?

A polgári peres eljárásban részt vevő feleknek a rögzített költségeket az eljárás végén kell megfizetniük.

Rögzített költségek a büntetőeljárásban

Rögzített költségek a büntetőeljárásban részt vevő felek esetén

Finnországban a felek nem fizetnek az ügyész által az elsőfokú bíróságoknál lefolytatott büntetőügyekben.

A büntetőeljárás mely szakaszában kell a feleknek megfizetniük a rögzített költségeket?

A büntetőeljárásban részt vevő feleknek a rögzített költségeket az eljárás végén kell megfizetniük.

Rögzített költségek az alkotmányossági eljárásban

Rögzített költségek az alkotmányossági eljárásban részt vevő felek esetén

Finnországban nincs alkotmánybíróság; az idevágó ügyeket büntetőügyként tárgyalják. A felek nem fizetnek az ügyész által az elsőfokú bíróságoknál lefolytatott büntetőügyekben.

Az alkotmányossági eljárás mely szakaszában kell a feleknek megfizetniük a rögzített költségeket?

A költségeket az eljárás végén kell megfizetni.

A jogi képviselő által nyújtandó előzetes tájékoztatás

A felek jogai és kötelezettségei

A jogi képviselőknek a potenciális peres eljárás feleivel előzetesen ismertetniük az utóbbiak jogait és kötelezettségeit annak érdekében, hogy a felek tisztában legyenek eredményességük esélyeivel és az ezzel járó költségekkel, ideértve azokat a költségeket is, amelyeket a pervesztes félnek kell valószínűleg viselnie. Mindezt a finn Ügyvédi Kamara A link új ablakot nyit megmagatartási kódexe szabályozza. Az ügyvéd a törvény erejénél fogva köteles továbbá az ügyvédi titok megőrzésére.

A költségek megállapításának jogalapjai

Hol találhatom meg a költségek megállapításának finnországi jogalapjaira vonatkozó információkat?

A költségek megállapításának jogalapjaira vonatkozó információk az A link új ablakot nyit megIgazságügyi Minisztérium honlapján állnak rendelkezésre.

Milyen nyelveken szerezhetek a költségek megállapításának finnországi jogalapjaira vonatkozó információkat?

Az információk finnül, svédül és angolul állnak rendelkezésre.

Hol találhatok a közvetítésre vonatkozó információkat?

A közvetítésre vonatkozó információk az Igazságügyi Minisztérium és a Nemzeti Egészségügyi és Népjóléti Intézet honlapján találhatók meg.

Hol találhatok a költségekre vonatkozó további információkat?

A költségekre vonatkozó információkat tartalmazó honlap

A bírósági eljárásokkal kapcsolatos költségekre és díjakra vonatkozó részletes információk a A link új ablakot nyit megfinn Igazságügyi Minisztérium honlapján ingyenesen hozzáférhetők.

Hol találhatok információkat a különböző eljárások átlagos időtartamáról?

Az átlagos időtartamra vonatkozó információk az A link új ablakot nyit megIgazságügyi Minisztérium honlapján, a tevékenységekre vonatkozó, „Áttekintés” című részben találhatók meg.

Hol találhatok információkat egy adott eljárás átlagos összköltségére vonatkozóan?

Egy adott eljárás átlagos összköltségére vonatkozó információk a finn A link új ablakot nyit megigazságszolgáltatási honlapon találhatók meg.

Hozzáadottérték-adó

Az információ elérhetősége

Az információ A link új ablakot nyit megIgazságügyi Minisztérium honlapján érhető el. A finn Ügyvédi Kamara díjakra vonatkozó útmutatója szerint a feladat ügyfél számára történő elvégzésének díjára vonatkozó becslésnek a héa-t is tartalmaznia kell.

Milyen adókulcsokat kell alkalmazni?

A jogi szolgáltatásokra 22%-os héa vonatkozik. A költségmentességi díjak azonban héa-mentesek.

Költségmentesség

Alkalmazandó jövedelemküszöb a polgári jogi igazságszolgáltatás területén

A jövedelemküszöböt meghatározott képlet alapján számítják ki. Általánosságban akkor ítélnek meg költségmentességet, amikor a kérelmező anyagi forrásai egyedülálló személy esetében nem érik el a havi 700 eurót. Ez progresszíven is csökkenthető, amennyiben a kérelmező anyagi forrásai 700 és 1500 euro közé esnek. Nem ítélnek meg költségmentességet, ha a kérelmező anyagi forrásai meghaladják a havi 1500 eurót. Házastársak vonatkozásában a megfelelő összeg 600, illetve 1300 euro.

70 euro költségmentességi díjat kell fizetnie annak a kérelmezőnek, akinek számára csökkentett költségmentességet ítéltek meg. Ezen túlmenően kiegészítő csökkentési díjat kell fizetni, ha a kérelmező rendelkezésére álló likvid eszközök meghaladják az 5000 eurót.

Alkalmazandó jövedelemküszöb a büntető igazságszolgáltatás terén a terheltek számára

A jövedelemküszöböt meghatározott képlet alapján számítják ki. Általánosságban akkor ítélnek meg költségmentességet, amikor a kérelmező anyagi forrásai egyedülálló személy esetében nem érik el a havi 700 eurót. Ez progresszíven is csökkenthető, amennyiben a kérelmező anyagi forrásai 700 és 1500 euro közé esnek. Nem ítélnek meg költségmentességet, ha a kérelmező anyagi forrásai meghaladják a havi 1500 eurót. Házastársak vonatkozásában a megfelelő összeg 600, illetve 1300 euro. Erre vonatkozóan további információk találhatók az igazságügyi honlapon. 70 euro költségmentességi díjat kell fizetnie annak a kérelmezőnek, akinek számára csökkentett költségmentességet ítéltek meg. Ezen túlmenően kiegészítő csökkentési díjat kell fizetni, ha a kérelmező rendelkezésére álló likvid eszközök meghaladják az 5000 eurót.

A fentiekben elmondottakon túl a terheltek kirendelt ügyvéd igénybe vételére is jogosultak – pénzügyi helyzetüktől függetlenül –, amennyiben súlyos bűncselekménnyel vádolják őket, vagy letartóztatásuk, illetve fogva tartásuk esetén. A bíróság hivatalból is kinevezhet kirendelt ügyvédet a 18 év alatti vagy a saját védelméről gondoskodni képtelen személy számára. A terheltnek azonban elítélése esetén meg kell térítenie az államnak a kirendelt ügyvéd díját, kivéve, ha költségmentességre lett volna jogosult. Ez esetben a terhelt fizetési kötelezettsége a költségmentességi szabályoknak megfelelően alakul.

Alkalmazandó jövedelemküszöb a büntető igazságszolgáltatás terén az áldozatok számára

Egyes súlyos bűncselekmények – mint például a családon belüli erőszak, vagy a szexuális bűncselekmények – áldozatai pénzügyi helyzetüktől függetlenül jogosultak ügyvédre és segítő személy támogatására.

Ezen felül az áldozatok a közös kritériumoknak megfelelően is részesülhetnek költségmentességben: általánosságban költségmentességet akkor ítélnek meg, amikor a kérelmező anyagi forrásai egyedülálló személy esetében nem érik el a havi 700 eurót. Ez progresszíven is csökkenthető, amennyiben a kérelmező anyagi forrásai 700 és 1500 euro közé esnek. Nem ítélnek meg költségmentességet, ha a kérelmező anyagi forrásai meghaladják a havi 1500 eurót. Házastársak vonatkozásában a megfelelő összeg 600, illetve 1300 euro. 70 euro költségmentességi díjat kell fizetnie annak a kérelmezőnek, akinek számára csökkentett költségmentességet ítéltek meg. Ezen túlmenően kiegészítő csökkentési díjat kell fizetni, ha a kérelmező rendelkezésére álló likvid eszközök meghaladják az 5000 eurót.

Az áldozatok számára megítélhető költségmentességgel kapcsolatos egyéb feltételek

A költségmentességet mindenkor az állami jogsegélyirodánál kell igényelni. Költségmentesség az ország bármely állami jogsegélyirodájánál kérhető, a kérelmező lakóhelyétől függetlenül. A kérelmet általában a legközelebbi irodánál célszerű benyújtani.

A kérelmezőnek igazolnia kell pénzügyi körülményeit, az esetleges jogi költségbiztosítást, valamint meg kell jelölnie az ügyet, amelyre vonatkozóan a költségmentességet kéri.

A kérelmet a jogsegélyirodánál szóban vagy írásban kell előterjeszteni, a szükséges dokumentációt pedig mellékelni kell a kérelemhez. A kérelmet és a mellékleteket a jogsegélyirodának postán, faxon vagy elektronikus levélben is meg lehet küldeni.

A kérelmezésre szolgáló formanyomtatvány elérhető a költségmentesség iránti kérelem formanyomtatványát tartalmazó honlapon, illetve az állami jogsegélyirodáknál, bíróságokon és az ügyvédi irodáknál is elérhető.

Ha egy kérelmező bírósági eljárásban ügyvédi segítséget kíván igénybe venni, a költségmentesség iránti kérelmet az ügyvéd is benyújthatja.

Ha valaki családon belüli erőszak vagy szexuális bűncselekmény áldozatává válik, a bíróság ügyvédet vagy segítő személyt jelölhet ki az áldozat számára a tárgyalást megelőző nyomozati szakasz és a tárgyalás idejére. Ha az áldozat követelést kíván előterjeszteni a tárgyaláson, a bíróság ügyvédet jelöl ki. Amennyiben az áldozatnak nincs követelése, úgy segítő személyt jelölnek ki.

A fentebb említetteknek megfelelően kérelem esetén kirendelt ügyvédet jelölnek ki a súlyos bűncselekményekkel gyanúsítottak, valamint a letartóztatott vagy fogva tartott személyek számára. A bíróság hivatalból is kinevezhet kirendelt ügyvédet a 18 év alatti vagy a saját védelméről gondoskodni képtelen személy számára.

Költségmentes bírósági eljárások

A költségmentesség jogosultja minden fizetési kötelezettség alól mentesül.

Ezen túlmenően bizonyos ügyek a törvény (a bírósági illetékekről szóló 701/1993. törvény 6. és 7. szakasza) erejénél fogva költségmentesek. Ilyen ügyek közé tartozik például a magánszemélyek adósságainak rendezése, valamint az ügyész által első fokon folytatott büntetőügyek. Kölcsönös jogsegély esetén külföldi hatóságok és külföldi állampolgárok is részesülhetnek költségmentes eljárásban.

Milyen esetekben viseli a pervesztes fél a pernyertes fél költségeit?

Főszabályként polgári ügyekben a költségeket a pervesztes fél viseli (kivételt képeznek például a kérelmet tartalmazó ügyek, valamint a kötelező törvényi rendelkezésekkel kapcsolatos ügyek, pl. a legtöbb családjogi ügy). A közigazgatási bíróságoknál minden fél maga viseli költségeit. A bíróság ítéletében megállapítja, hogy a pervesztes félnek meg kell-e fizetnie a pernyertes fél költségeit.

Szakértői díjak

A szakértői díjakról a bíróság határoz. E díjak tekintetében nincs rögzített felső határ, azoknak azonban ésszerűnek kell lenniük.

Fordítók és tolmácsok díja

A fordítók és tolmácsok díjáról a bíróság határoz. E díjak tekintetében nincs rögzített felső határ, amennyiben azok ésszerűek. Egy fordító átlagos díja 80 euro/oldal. A fél mentesül e díjak megfizetése alól, ha számára költségmentességet ítéltek meg.

Kapcsolódó linkek

A link új ablakot nyit megA finn Igazságügyi Minisztérium honlapja

A link új ablakot nyit megA finn igazságszolgáltatás honlapja

A link új ablakot nyit megA finn Ügyvédi Kamara honlapja

Kapcsolódó dokumentumok

A költségek átláthatóságáról szóló tanulmány Finnországra vonatkozó jelentésePDF(504 Kb)en


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 09/02/2020