Chiudi

LA VERSIONE BETA DEL PORTALE È DISPONIBILE ORA!

Visita la versione BETA del portale europeo della giustizia elettronica e lascia un commento sulla tua esperienza sul sito!

 
 

Percorso di navigazione

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Oikeudenkäyntikulut - Irlanti

La pagina è stata tradotta automaticamente. Non è possibile garantirne la qualità.

La qualità della traduzione è stata giudicata: inaffidabile

La traduzione vi risulta utile?

Tällä sivulla on tietoa oikeudenkäyntikuluista Irlannissa.


Oikeudenkäyntikulut

Oikeusalan ammattilaisten palkkioiden sääntely

Asianajajat

Perusteet, joilla asianajajille maksetaan palkkioita, voidaan luokitella riita-asioiden (neuvonta ja edustus tuomioistuimessa tai välimiehessä käytävissä oikeudenkäynneissä) ja riidattomien asioiden mukaan. Riita-asioiden osalta kulut voidaan luokitella edelleen asianajaja- ja asiakaskuluiksi (eli kulut, jotka osapuoli maksaa asianajajalleen) sekä asianosaisille ja asianosaisille aiheutuviksi kuluiksi (eli kulut, jotka määrätään toiselle osapuolelle menettelyn toista osapuolta vastaan).

Kiistanalainen liiketoiminta

Pääasiallinen primaarioikeus *

 • Asianajajien ja asianajajien laki vuodelta 1849;
 • Asianajajien ja asianajajien laki vuodelta 1870;
 • 68 §, Solicitors ’(Amendment) Act 1994;
 • Tuomioistuinlaki (Courts of Justice Act 1924) 94 §;
 • Tuomioistuinlaki (Courts of Justice Act 1936) 78 §;
 • 8 kohta, kahdeksas luettelo, Courts (Supplemental Provisions) Act 1961;
 • Tuomioistuinlaki 17, 1981 §;
 • Tuomioistuinlaki 14, 1991 §;
 • Vuoden 68 lakimieslain muuttamisesta annetun lain (Solicitors ’(Amendment) Act) 1994 §;
 • Tuomioistuimista ja tuomioistuinvirkailijoista vuonna 27 annetun lain 46 ja 1995 §.

Pääasiallinen johdettu oikeus *

 • 22 art. 4, 6 ja 14 (3); Sääntö 27, sääntö 1 A, määräys 99 ja liite W, ylemmän oikeusasteen tuomioistuinten säännöt;
 • Määräys 15, 14, 15 ja 21 sääntö sekä määräys 66, Circuit Court Rules;
 • Määräykset 51 ja 52 sekä luettelo E, District Court Rules;

Oikeuskäytäntö

 • Tuomioistuinten päätökset, joissa tulkitaan kyseessä olevaa lainsäädäntöä

Riidaton liiketoiminta

Pääasiallinen primaarioikeus *

Asianajajien palkkioita koskeva laki vuodelta 1881.

Pääasiallinen johdettu oikeus *:

 • Asianajajien palkkioita koskeva yleinen määräys 1884;
 • Asianajajien palkkioita koskeva yleinen määräys 1960;
 • Asianajajien palkkioita koskeva yleinen määräys 1964;
 • Asianajajien palkkioita koskeva yleinen määräys 1970;
 • Asianajajien palkkioita koskeva yleinen määräys 1972;
 • Asianajajien palkkioita koskeva yleinen määräys 1978;
 • Asianajajien palkkioita koskeva yleinen määräys 1982;
 • Asianajajien palkkioita koskeva yleinen määräys 1984;
 • Asianajajien palkkioita koskeva yleinen määräys 1986;
 • Säännöt 210 ja 239, Land Registration Rules, 1972.

Oikeuskäytäntö

 • Tuomioistuinten päätökset, joissa tulkitaan kyseessä olevaa lainsäädäntöä

* Viittaukset lainsäädäntöön ovat kyseiseen lakiin, määräykseen tai sääntöihin sellaisina kuin ne ovat muutettuina. Vuoden 1922 jälkeistä aikaa koskevaan lainsäädäntöön voi tutustua Irlannin säädöskokoelmasta ( Linkki avautuu uuteen ikkunaanIrish Statute Book) Linkki avautuu uuteen ikkunaanja Irlannin parlamentin kotisivuilta.

Asianajajat

Asianajajat kuvaavat yhdessä Irlannin oikeusjärjestelmän kahta asianajajaryhmää eli asianajajia ja oikeudenkäyntiasianajajia.

Oikeudenkäyntiasianajajat

Oikeudenkäyntiasianajajan palkkioita käsitellään laskutettavan asianajajan maksuna, ja niitä pidetään asianajajan maksuna, ja niistä säädetään asianajajan palkkioita koskevassa lainsäädännössä ja tuomioistuinten päätöksissä, jotka koskevat asianajajan palkkioista maksettavaa korvausta: ks. erityisesti 27 §, Courts and Court Officers Act 1995 ja Kelly v. Breen [1978] I.L.R.M. 63; State (Gallagher Shatter & Co.) v. de Valera [1991] 2 I.R. 198; in Superquinn v. Bray U.D.C. (No. 2) [2001] 1 I.R. 459

Haastemiehet

Ulosottomiehen, tuomioistuimen vahtimestarin ja ulosottomiehen maksuista tuomioistuimen täytäntöönpanomääräysten täytäntöönpanosta säädetään Sheriff’s Fees and Expenses Order -määräyksessä vuodelta 2005, ja niihin sisältyy määräyksiä täytäntöönpanomääräyksen ja hukkaamiskiellon antamisen yhteydessä perittävistä maksuista sekä takavarikoitujen tavaroiden tai karjan matkustus-, siirto- ja varastointi-/säilytyskuluista.

Asiamiehet

Irlannin oikeusjärjestyksessä ei ole erillistä asianajajaluokkaa.

Kiinteät kustannukset

Kiinteät oikeudenkäyntikulut riita-asioissa

Riidan osapuolten kiinteät kulut riita-asioissa

Lukuun ottamatta 27 säännön 1 A (3) ja 9 säännön (asianosaisen, joka jättää kirjelmän sen jälkeen, kun toinen asianosainen on hakenut yksipuolista tuomiota) sekä liitteen W, Rules of the Superior Courts ja Schedule E, Rules, District Court Rules, oikeudenkäyntikuluja koskevat kohdat ovat yleensä harkinnanvaraisia.

Maksettaviin kuluihin kuuluvat myös tuomioistuinmaksut, jotka vahvistetaan Supreme Courtin, Circuit Courtin ja District Courtin maksuilla.

Lisätietoja Linkki avautuu uuteen ikkunaanoikeudenkäyntimaksuista.

Riitaoikeudenkäynnin vaihe, jossa kiinteät kulut maksetaan

Asetuksen 27 §: n 1 A (3) ja 9 §: ssä (asianosaisen, joka jättää kirjelmän sen jälkeen, kun toinen asianosainen on jättänyt yksipuolista tuomiota koskevan hakemuksen) tarkoitetuissa tapauksissa kulut on korvattava, kun yksipuolista tuomiota koskeva hakemus on hylätty.

Liitteessä W (ylemmän oikeusasteen tuomioistuinten säännöt) mainitut oikeudenkäyntikulut voidaan määrätä korvattaviksi:

 • asianajaja saa asiakkaalta kululaskun saatuaan kuukauden kuluttua laskun vastaanottamisesta, jos asiakas ei ole tässä määräajassa pyytänyt laskun verottamista (verotuspäätös) (asianajajista ja asianajajista vuonna 2 annetun lain (Attorneys ’and Solicitors’ Act 1849) §). Asiakkaalla on kuitenkin joka tapauksessa laskun vastaanottamisesta laskettuna 12 kuukauden määräaika, jonka kuluessa hän voi vaatia ja saada veroa. Kahdentoista kuukauden kuluttua tai sen jälkeen, kun laskun määrä on maksettu, tuomioistuin voi asian erityisolosuhteiden niin vaatiessa saattaa laskun verotuksen alaiseksi edellyttäen, että hakemus esitetään tuomioistuimelle 12 kalenterikuukauden kuluessa maksun suorittamisesta;
 • jos toinen osapuoli velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, oikeudenkäyntikulujen vahvistamista koskevan todistuksen antamisesta tai asianosaisten välillä tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Luettelossa E (District Court Rules) mainitut kulut korvataan seuraavasti:

 • jos yksipuolinen tuomio on annettu, yksipuolisen tuomion antanut asianosainen
 • muiden kulujen osalta asianosainen, jota vastaan tuomioistuin on määrännyt oikeudenkäyntikuluista, sen jälkeen, kun tuomioistuin on määrännyt nämä kulut korvattaviksi.

Kiinteät oikeudenkäyntikulut rikosasioissa

Asianosaisten kiinteät kulut rikosoikeudenkäynneissä

Rikosoikeudenkäynneissä ei ole kiinteitä kuluja. Rikosoikeudenkäynnissä ei peritä oikeudenkäyntimaksuja.

(käräjäoikeus voi summaarisessa rikosoikeudenkäynnissä määrätä oikeudenkäyntikuluista asianosaista lukuun ottamatta yleisen syyttäjän johtajaa tai syyttäjää. Circuit Court ja Central Criminal Court (tuomioistuimet, joilla on toimivalta nostaa syyte) voivat päättää oikeudenkäyntikuluista harkintansa mukaan:

 • kun kyseessä on vapauttava tuomio (johon voidaan hakea muutosta Court of Criminal Appeal -tuomioistuimessa);
 • syyte sisältää tarpeetonta asiaa tai on tarpeettoman pitkä tai olennaisesti puutteellinen,
 • oikeudenkäyntiä lykätään syytekirjelmän muuttamisen vuoksi; tai
 • jossa määrätään erillinen syytteeseen asettamista koskeva oikeudenkäynti).

Kiinteät oikeudenkäyntikulut perustuslakia koskevissa asioissa

Kiinteät kulut asianosaisille perustuslain edellyttämissä menettelyissä

Perustuslakituomioistuimen toimivaltaan kuuluvat ainoastaan High Court ja Supreme Court. Tällaisiin menettelyihin ei sovelleta erityisiä kulu- tai maksujärjestelyjä. Tällaisessa menettelyssä hyväksyttävät kiinteät kulut vahvistetaan liitteessä W (Rules of the Superior Courts). Maksettavat oikeudenkäyntimaksut vahvistetaan Supreme and High Court (Fees) Orderissa.

Lisätietoja Linkki avautuu uuteen ikkunaanoikeudenkäyntimaksuista.

Missä vaiheessa perustuslakiasian oikeudenkäyntiä kiinteät kulut on maksettava?

Oikeudenkäyntimaksut peritään yleensä kyseisen asiakirjan jättämisen yhteydessä.

Oikeudellisten edustajien velvollisuus antaa ennakkotietoja

Asianosaisten oikeudet ja velvollisuudet

Vuoden 68 lakimieslain 1994 §: ssä säädetään seuraavaa:

 1. ”68. – (1) Asianajajan on oikeudellisten palvelujen tarjoamista asiakkaalle koskevien ohjeiden vastaanottamisen yhteydessä tai niin pian kuin se on käytännössä mahdollista tämän jälkeen annettava asiakkaalle kirjallisesti seuraavat tiedot:
  1. tosiasialliset maksut, tai
  2. jos todellisia maksuja koskevien tietojen antaminen ei ole mahdollista tai käytännössä mahdollista, arvio maksuista (niin lähellä kuin mahdollista), tai
  3. jos tosiasiallisia maksuja koskevien tietojen antaminen tai niiden arvioiminen ei ole mahdollista tai käytännöllistä, perusteet, joilla asianajajan tai hänen yrityksensä on hinnoiteltava tällaisten oikeudellisten palvelujen tarjoamisesta, ja jos näihin oikeudellisiin palveluihin liittyy kiistanalaista liiketoimintaa, kirjalliset tiedot olosuhteista, joissa asiakasta voidaan vaatia maksamaan kulut toiselle osapuolelle tai muille osapuolille, ja mahdollisista olosuhteista, joissa asiakkaan on vastattava asiakkaalta perimättä jääneiden osapuolten tai asiakkaiden kokonaan veloittamien palvelujen kustannuksista.
 2. Asianajaja ei saa toimia asiakkaan puolesta kiistanalaisessa liiketoiminnassa (joka ei liity ainoastaan velan tai realisoidun vaatimuksen perintää koskevaan menettelyyn) sillä perusteella, että asiakkaalta perittävät maksut tai osa niistä on laskettava määrättynä prosenttiosuutena tai osuutena mahdollisista vahingoista tai muista varoista, jotka asiakkaalle voidaan maksaa tai saattaa tulla maksettavaksi, ja tämän alajakson vastaisesti suoritetut maksut ovat täytäntöönpanokelvottomia kaikissa kyseistä asiakasta vastaan nostetuissa kanteissa tällaisten maksujen perimiseksi.
 3. Asianajaja ei saa vähentää tai olla asianmukainen määrä kaikkia tai mitään osaa veloituksistaan sellaisten vahingonkorvausten tai muiden varojen määrästä, jotka hänen asiakkaalleen on maksettava kyseisen asianajajan kyseisen asiakkaan lukuun harjoittamasta kiistanalaisesta liiketoiminnasta.
 4. Tämän pykälän (3) momentti ei estä asianajajaa sopimasta milloin tahansa asiakkaan kanssa siitä, että tälle maksetaan kuluihin perustuva summa sellaisista vahingoista tai muista varoista, jotka tälle asiakkaalle voidaan maksaa tai voidaan maksaa kyseisen asianajajan tai hänen yrityksensä kyseisen asiakkaan lukuun suorittamasta kiistanalaisesta liiketoiminnasta.
 5. Tämän jakson (4) alajakson mukainen sopimus on täytäntöönpanokelpoinen asianajajan asiakasta vastaan ainoastaan, jos se on tehty kirjallisesti ja siihen sisältyy arvio (niin lähellä kuin mahdollista) siitä, mitä asianajajan voidaan kohtuudella olettaa voivan saada toiselta osapuolelta tai muilta osapuolilta (tai tällaisen osapuolen tai osapuolten vakuutusyhtiöiltä) kyseisen asianajajan palkkioista siinä tapauksessa, että kyseinen asiakas saa korvausta tällaisesta kiistanalaisesta liiketoiminnasta aiheutuneista vahingoista tai muista rahamääristä.
 6. Sen estämättä, mitä muissa tätä koskevissa säännöksissä säädetään, asianajajan on esitettävä asiakkaalle kustannuslaskelma niin pian kuin se on käytännössä mahdollista sen jälkeen, kun hänen kyseisen asiakkaan lukuun mahdollisesti harjoittamansa kiistanalaisen liiketoiminnan
  1. yhteenveto asiakkaalle tällaisen kiistanalaisen liiketoiminnan yhteydessä suoritetuista oikeudellisista palveluista,
  2. asiakkaan tällaisesta kiistanalaisesta liiketoiminnasta saamien vahingonkorvausten tai muiden varojen kokonaismäärä, ja
  3. tiedot kaikista tai joistakin maksuista, jotka asianajaja on perinyt asiakkaan puolesta toiselta osapuolelta tai muilta osapuolilta (tai tällaisen osapuolen tai osapuolten vakuutusyhtiöiltä),
  4. ja tästä kululaskelmasta on käytävä erikseen ilmi tällaisten oikeudellisten palvelujen tarjoamisesta aiheutuneiden tai aiheutuneiden palkkioiden, kulujen ja kulujen määrät.
 7. Mikään tässä pykälässä ei estä ketään käyttämästä olemassa olevaa lakisääteistä oikeuttaan vaatia asianajajaa esittämään verolasku, olipa kyse osapuolesta tai asianajajasta tai omasta asiakkaasta, eikä rajoita kenen tahansa henkilön tai yhdistyksen tämän lain 9 §: n mukaisia oikeuksia.
 8. Jos asianajaja on antanut asiakkaalle lakiasiainpalvelujen tarjoamiseen liittyvän kululaskun ja asiakas kiistää kyseisen kululaskun määrän (tai osan siitä), asianajajan on
  1. toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet asian ratkaisemiseksi yhteisymmärryksessä asiakkaan kanssa, ja
  2. ilmoitettava asiakkaalle kirjallisesti

asiakkaan oikeus vaatia asianajajaa toimittamaan kululaskelma tai osa siitä High Courtin Taxing Masterille, jotta tämä voi verottaa asianajajaa ja omaa asiakasta, ja

asiakkaan oikeus valittaa Societylle tämän lain 9 §: n nojalla siitä, että hänelle on annettu kululasku, jonka hän väittää olevan kohtuuton.

 1. Tässä pykälässä ”maksuilla” tarkoitetaan maksuja, maksuja ja kuluja.
 2. Tämän jakson säännöksiä sovelletaan sen estämättä, mitä asianajajia ja asianajajia koskevassa Irlannin laissa (Attornees and Solicitors (Ireland) Act), 1849, ja asianajajia ja asianajajia koskevassa vuoden 1870 laissa (Attornees and Solicitors Act) säädetään. ”

Irlannin asianajajayhteisön yleisneuvoston käytännesääntöjen 12.6 kohdassa määrätään seuraavaa:

”12.6 Oikeudellisten palvelujen tarjoamista koskevien ohjeiden vastaanottamisen yhteydessä tai niin pian kuin se on käytännössä mahdollista sen jälkeen oikeudenkäyntiasianajajan on pyynnöstä toimitettava kouluttavalle asianajajalle tai, jos kyseessä on suora pääsy ammattiin, asiakkaalle kirjalliset tiedot, joissa vahvistetaan:

 1. tosiasialliset maksut, tai
 2. jos todellisia maksuja koskevien tietojen antaminen ei ole mahdollista tai käytännössä mahdollista, arvio maksuista (niin lähellä kuin mahdollista), tai
 3. jos tosiasiallisia maksuja koskevien tietojen antaminen tai niiden arvioiminen ei ole kyseisissä olosuhteissa mahdollista tai käytännöllistä, perusteet, joilla maksut on suoritettava,

Kukin oikeudenkäyntiasianajaja voi itse päättää näiden tietojen muodosta. ”

Kulujen määräytymisperusteet

Mistä löydän tietoa kustannuslähteistä Irlannissa?

Tiedot löytyvät Linkki avautuu uuteen ikkunaanTaxing Masterin toimiston verkkosivuilta ja ladattavasta kirjallisuudesta.

Millä kielillä voin saada tietoa kulujen määräytymisperusteista Irlannissa?

Tietoa Irlannin kustannuslähteistä on saatavilla englanniksi.

Mistä löytää tietoja sovittelusta?

 • Vuoden 7 tuomioistuinerottelusta ja perheoikeuden uudistamisesta annetun lain 1989 (1) §: ssä säädetään, että jos tuomioistuimelta haetaan asumuseroa, tuomioistuimen on harkittava mahdollisuutta asianosaisten puolisoiden väliseen sovintoon, ja se voi näin ollen milloin tahansa lykätä asian käsittelyä, jotta puolisoilla olisi halutessaan mahdollisuus harkita keskinäistä sovintoa kolmannen osapuolen avustuksella tai ilman sitä.
 • Lain 7 (3) §: ssä säädetään, että tuomioistuin voi lykätä asian käsittelyä niin, että puolisoilla on halutessaan mahdollisuus sopia asumuserosta mahdollisuuksien mukaan kolmannen osapuolen avustuksella tai ilman sitä.
 • Vuoden 8 perhelain (avioerolaki) 1996 §: n (1) ja (3) momentissa on vastaavia säännöksiä avioeromenettelystä.
 • Siviilioikeudellisesta vastuusta ja tuomioistuimista vuonna 15 annetun lain (Civil Liability and Courts Act 2004) 16 ja §: ssä säädetään sovittelumenettelystä henkilövahinkoja koskevissa riita-asioissa.
 • Määräys 63A, sääntö 6 (1) (xiii), ja määräys 63B, sääntö 6 (1) (xiii), jonka mukaan High Courtin kauppalaivaston tuomari ja kilpailuasioita käsittelevä tuomari voivat asianosaisen hakemuksesta tai omasta aloitteestaan lykätä asian käsittelyä tai asian käsittelyä niin pitkäksi aikaa kuin tuomari katsoo asianmukaiseksi, jotta asianosaisilla on aikaa harkita, pitääkö tällainen menettely tai asia saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi sovittelu-, sovittelu- tai välimiesmenettelyssä, ja

Lisätietoja sovittelusta on Linkki avautuu uuteen ikkunaanperheenjäsenten tukiviraston verkkosivustolla.

Mistä löydän tietoa menettelyjen keskimääräisestä kestosta?

Lisätietoja on Linkki avautuu uuteen ikkunaanoikeusviraston vuosikertomuksissa.

Arvonlisävero

Miten nämä tiedot annetaan? Mitkä ovat sovellettavat prosentit?

Ks. Linkki avautuu uuteen ikkunaanIrlannin vero- ja tullilaitoksen verkkosivut.

Oikeusapu

Sovellettava tuloraja siviiliasioissa

Siviiliasioissa käytettävissä olevien tulojen enimmäismäärä on 18,000 euroa sen jälkeen, kun on maksettu kiinteämääräisiä korvauksia huollettavista, asumisesta, veroista ja sosiaalivakuutuksesta.

Lisätietoja on oikeusministeriön ( Linkki avautuu uuteen ikkunaanDepartment of Justice, Equality and Law Reform) ja oikeusapulautakunnan ( Linkki avautuu uuteen ikkunaanLegal Aid Board) verkkosivuilla.

Vastaajiin sovellettavat tulorajat rikosasioissa

Linkki avautuu uuteen ikkunaanOikeus-, tasa-arvo- ja lakiuudistusministeriön ( Department of Justice, Equality and Law Reform) hallinnoiman rikosoikeudellisen oikeusavun järjestelmän mukaan maksutonta oikeusapua voidaan myöntää tietyissä olosuhteissa riittämättömissä varoissa olevien henkilöiden puolustamiseksi rikosoikeudellisissa menettelyissä. Tulorajaa ei ole asetettu. Syytetyllä on oikeus saada tieto siitä tuomioistuimesta, jossa hän on saapuvilla, mahdollisesta oikeudestaan oikeusapuun. Oikeusavun myöntäminen antaa hakijalle oikeuden käyttää asianajajaa ja tietyissä tapauksissa enintään kahta avustajaa vastineen tai valituksen valmistelussa ja käsittelyssä. Tuomioistuimet ovat oikeuslaitoksen välityksellä vastuussa oikeusavun myöntämisestä. Oikeusapuhakemus voidaan esittää tuomioistuimelle joko

 1. henkilökohtaisesti tai
 2. hakijan laillinen edustaja tai
 3. yhteisöjen tuomioistuimen kirjaajalle osoitetulla kirjeellä.

Oikeusavun hakijan on osoitettava tuomioistuinta tyydyttävällä tavalla, että hänen varansa ovat riittämättömät, jotta hän voisi itse maksaa oikeusavusta. Tämä on yksinomaan kunkin tuomioistuimen harkinnanvarainen asia, eikä siihen sovelleta taloudellisia kelpoisuusvaatimuksia koskevia suuntaviivoja. Tuomioistuimen on myös varmistuttava siitä, että ”syytteen vakavuuden” tai ”poikkeuksellisten olosuhteiden” vuoksi on oikeudenmukaisuuden kannalta välttämätöntä, että hakija saa oikeusapua. Jos syyte on kuitenkin murha tai jos rikosasioita käsittelevä muutoksenhakutuomioistuin hakee muutosta korkeimmalta oikeudelta, maksutonta oikeusapua myönnetään vain riittämättömien varojen perusteella.

Tuomioistuin voi vaatia, että maksutonta oikeusapua hakeva henkilö täyttää varallisuutta koskevan selvityksen. On rikollista, että hakija tietoisesti antaa vääriä tietoja tai kätkee aineellisen tosiseikan oikeusavun saamiseksi. Tällaisesta rikoksesta voidaan määrätä sakkorangaistus tai vankeusrangaistus tai molemmat.

Rikoksen uhreja koskevat tulorajat rikosasioissa

Tietyissä seksuaalista väkivaltaa koskevissa tapauksissa valittajille, jotka hakevat oikeusapua oikeusapulautakunnalta, ei ole asetettu käytettävissä olevia tuloja koskevaa rajaa rikostapauksissa, joissa vastaajan on otettava tuomioistuimessa esille aiempi seksuaalinen historia.

Muita edellytyksiä oikeusavun myöntämiseksi uhreille

Oikeusapu myönnetään automaattisesti kantelijoille tietyissä seksuaalista väkivaltaa koskevissa tapauksissa. Muiden uhrien on täytettävä samat vaatimukset kuin koko väestön.

Muita ehtoja oikeusavun myöntämiseksi vastaajalle

Alaikäisiin ei sovelleta muita ehtoja eikä erityisjärjestelyjä.

Maksuton oikeudenkäynti

Joissakin olosuhteissa, kuten perheoikeudellisissa menettelyissä ja tietyissä alaikäisiin liittyvissä tapauksissa, tuomioistuinmaksut on vapautettu. Yksityiskohtaiset tiedot olosuhteista, joissa oikeudenkäyntimaksuja ei tarvitse maksaa, löytyvät Courts Servicen verkkosivuilta maksusuoritusmääräyksistä Linkki avautuu uuteen ikkunaanja vapautuksista.

Missä tapauksessa hävinnyt osapuoli joutuu maksamaan voittaneen osapuolen kulut?

Oikeudenkäyntikulujen määrääminen kuuluu tuomioistuinten harkintavaltaan. Tätä harkintavaltaa käytettäessä on noudatettava tiettyjä tuomioistuinten oikeuskäytännöstä johdettuja vakiintuneita sääntöjä ja periaatteita. Ensisijaisena sääntönä on esimerkiksi, että kustannukset seuraavat tapahtumaa eli hävinnyt osapuoli maksaa voittaneen osapuolen kustannukset. Tähän sovelletaan kuitenkin poikkeuksia, jotka riippuvat tapauksen olosuhteista. Voittanut osapuoli ei esimerkiksi ehkä saa kaikkia kulujaan, jos tuomioistuin katsoo hänen viivyttäneen tai pidentäneen menettelyä tarpeettomasti tai jos voittaessaan asian se on saattanut hävitä tietyistä erillisistä asioista. Tietyissä tapauksissa, kuten tapauksissa, joissa on kyse perustuslaillisista kysymyksistä ja joissa on kyse yleisen edun mukaisista asioista, hävinnyt osapuoli voi saada osan kuluistaan tai kaikki kulut.

Asiantuntijapalkkiot

Siviilioikeudellisen oikeusavun osalta lautakunta vahvistaa maksuluettelon, jota se soveltaa eri asiantuntijaryhmiin. Lisäksi kriisinratkaisuneuvosto voi harkintansa mukaan käyttää erityistä maksua, jos tietyn tapauksen erityisvaatimukset edellyttävät tietyn tai erikoistuneen asiantuntijan palkkaamista. Tällaisissa tapauksissa palkkiosta neuvotellaan erikseen asiantuntijan kanssa ottaen huomioon asiaan liittyvä työ, vaadittava asiantuntemus ja tapauksen arvo oikeusavun saaneelle henkilölle.

Rikosoikeudellisissa asioissa, joissa on myönnetty oikeusaputodistus, oikeusapujärjestelmä kattaa puolustukseen erikoistuneelle asianajajalle aiheutuneet asianmukaiset ja kohtuulliset kulut, mukaan lukien asiantuntijalausuntojen palkkiot.

Kääntäjien ja tulkkien palkkiot

Yleensä siviilioikeudellisissa asioissa kääntäjien tai tulkkien palkkiot vahvistetaan ensisijaisesti kääntäjien/tulkkien ja riita-asian asianosaisten kesken. Jos toinen osapuoli kuitenkin maksaa nämä kulut tuomioistuimen päätöksellä, kääntäjälle tai tulkille maksetuista palkkioista (eli oikeudenkäyntikulujen arvioija) kannetaan vero (arvio).

Kaikissa tapauksissa, joissa on kyse siviilioikeudellisesta oikeusavusta, lautakunta järjestää tarjouskilpailun ja valitsee tarjouksen tehneiden organisaatioiden joukosta.

Rikosasioissa, joissa oikeusaputodistus on myönnetty, oikeusapujärjestelmä kattaa puolustusasianajajalle aiheutuneet asianmukaiset ja kohtuulliset kulut, käännös- tai tulkkauskulut mukaan luettuina.

Asiakirjoja

Irlannin raportti kustannusten avoimuutta koskevasta tutkimuksestaPDF(400 Kb)FI


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 12/11/2020