Chiudi

LA VERSIONE BETA DEL PORTALE È DISPONIBILE ORA!

Visita la versione BETA del portale europeo della giustizia elettronica e lascia un commento sulla tua esperienza sul sito!

 
 

Percorso di navigazione

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

L-ispiża tal-proċedimenti - Irlanda

La pagina è stata tradotta automaticamente. Non è possibile garantirne la qualità.

La qualità della traduzione è stata giudicata: buona

La traduzione vi risulta utile?

Informazzjoni dwar l-ispejjeż ġudizzjarji fl-Irlanda hija disponibbli f’din il-paġna.


L-ispiża tal-proċedimenti

Qafas regolatorju li jirregola d-drittijiet tal-professjonijiet legali

Konsulenti legali

Il-bażi li fuqha t-tariffi huma pagabbli lill-avukati tista’ tiġi kkategorizzata f’termini ta’ negozju kontenzjuż (jiġifieri pariri u rappreżentazzjoni fir-rigward ta’ litigazzjoni quddiem qorti, tribunal jew arbitru) u negozju mhux kontenzjuż. Sa fejn huwa kkonċernat in-negozju kontenzjuż, l-ispejjeż jistgħu jiġu kkategorizzati ulterjorment bħala solicitor u spejjeż tal-klijent (jiġifieri spejjeż pagabbli mill-parti lis-solicitor tagħha) u spejjeż tal-parti u parti (jiġifieri spejjeż li jingħataw lil parti waħda għal proċedimenti kontra parti oħra għal dawk il-proċedimenti).

Negozju kontenzjuż

Leġiżlazzjoni primarja prinċipali *

 • L-att tal-avukati u tal-avukati tal-1849;
 • L-att tal-avukati u tal-avukati tal-1870;
 • It-Taqsima 68 tal-Att (Emenda) tal-1994 dwar l-Avukati;
 • It-Taqsima 94 tal-Att dwar il-Qrati tal-Ġustizzja tal-1924;
 • It-Taqsima 78 tal-Att dwar il-Qrati tal-Ġustizzja tal-1936;
 • Il-para 8, it-Tmien Skeda, l-Att dwar il-Qrati (Dispożizzjonijiet Supplimentari) tal-1961;
 • Taqsima 17, Att dwar il-Qrati 1981;
 • Taqsima 14, Att dwar il-Qrati 1991;
 • It-Taqsima 68 tal-Att tal-1994 dwar l-Avukati (Emenda);
 • L-Artikoli 27 u 46 tal-Att tal-1995 dwar il-Qrati u l-Uffiċjali tal-Qorti.

Leġiżlazzjoni sekondarja prinċipali *

 • Id-digriet 22, l-Artikolu 4, l-Artikolu 6 u l-Artikolu 14 (3); Ordni 27 Regola 1A, Ordni 99 u Appendiċi W, Regoli tal-Qrati Superjuri;
 • L-ordni 15, l-Artikoli 14, 15 u 21 u l-Ordni 66, ir-Regoli tal-Qorti taċ-Ċirkwit;
 • Digrieti 51 u 52 u Skeda E, Regoli tal-Qorti Distrettwali.

Każistika

 • Deċiżjonijiet tal-qrati li jinterpretaw il-leġiżlazzjoni kkonċernata

Negozju mhux kontenzjuż

Leġiżlazzjoni primarja prinċipali *

L-att tal-1881 dwar ir-Remunerazzjoni tal-Avukati.

Leġiżlazzjoni sekondarja prinċipali *:

 • Id-digriet Ġenerali tal-1884 dwar ir-Remunerazzjoni tas-Solicitors;
 • Id-digriet Ġenerali tal-1960 dwar ir-Remunerazzjoni tas-Solicitors;
 • Id-digriet Ġenerali tal-1964 dwar ir-Remunerazzjoni tas-Solicitors;
 • Id-digriet Ġenerali tal-1970 dwar ir-Remunerazzjoni tas-Solicitors;
 • Id-digriet Ġenerali tal-1972 dwar ir-Remunerazzjoni tas-Solicitors;
 • Id-digriet Ġenerali tal-1978 dwar ir-Remunerazzjoni tas-Solicitors;
 • Id-digriet Ġenerali tal-1982 dwar ir-Remunerazzjoni tas-Solicitors;
 • Id-digriet Ġenerali tal-1984 dwar ir-Remunerazzjoni tas-Solicitors;
 • Id-digriet Ġenerali tal-1986 dwar ir-Remunerazzjoni tas-Solicitors;
 • L-Artikoli 210 u 239, Regoli dwar ir-Reġistrazzjoni tal-Art, 1972.

Każistika

 • Deċiżjonijiet tal-qrati li jinterpretaw il-leġiżlazzjoni kkonċernata

* Ir-referenzi għal-leġiżlazzjoni huma għall-Att, l-Ordni jew ir-Regoli kkonċernati kif emendati. Il-leġiżlazzjoni ta’ wara l-1922 tista’ tiġi kkonsultata Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaonline mill-Ktieb tal-Istatut Irlandiż u mis-sit web Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidatal-Kmamar tal-Oireachtas.

Avukati

“Avukati” tiddeskrivi kollettivament iż-żewġ kategoriji ta’ avukati fi ħdan is-sistema legali Irlandiża, viz. solicitors u barristers.

Barristers

Il-miżati tal-barristers huma ttrattati bħala żborż mill-avukat li lilu jiġu ffatturati, u bħala tali jitqiesu bħala żborż mill-avukat u huma rregolati mil-leġiżlazzjoni li tirregola l-miżati tal-avukati u d-deċiżjonijiet tal-qrati dwar l-allowance li għandha tingħata għall-ispejjeż tal-counsels: ara, b’mod partikolari t-taqsima 27, l-Att tal-1995 dwar il-Qrati u l-Uffiċjali tal-Qorti u Kelly v. Breen [1978] I.L.R.M. 63; L-Istat (Gallagher Shatter & Co.) v. de Valera [1991] 2 I.R. 198; in Superquinn v. Bray U.D.C. (Nru. 2) [2001] 1 I.R. 459

Il-bailiffs

It-tariffi tax-sheriff, il-messaġġier tal-qorti u l-bailiffs għall-eżekuzzjoni tal-ordnijiet ta’ eżekuzzjoni tal-qorti huma rregolati mill-Ordni dwar it-Tariffi u l-Ispejjeż tax-Sheriff, 2005 u jinkludu dispożizzjoni għal tariffi debitabbli mal-preżentazzjoni tal-ordni ta’ eżekuzzjoni u poundage, spejjeż tal-ivvjaġġar, ġarr u ħżin/kustodja ta’ oġġetti jew bhejjem maqbuda.

Avukati

Ma hemm l-ebda kategorija separata ta’ avukat magħrufa bħala “avukat” fis-sistema legali Irlandiża.

Spejjeż fissi

Spejjeż fissi fi proċedimenti ċivili

Spejjeż fissi fi għall-partijiet fil-kawża fi proċedimenti ċivili

Bl-eċċezzjoni tal-annessi stabbiliti fl-Artikolu 1 (A) (3) u fl-Artikolu 9 (spejjeż dovuti minn parti wara li parti oħra tkun ippreżentat rikors għal deċiżjoni fil-kontumaċja tal-preżentata ta’ din in-nota) u l-Appendiċi W, ir-Regoli tal-Qrati Superjuri u l-Iskeda E, ir-Regoli tal-Qorti Distrettwali, l-ispejjeż huma ġeneralment diskrezzjonali.

L-ispejjeż pagabbli jinkludu wkoll żborżi bħal tariffi tal-qorti, li huma ffissati mill-ordnijiet tat-Tariffi tal-Qorti Suprema u Superjuri, il-Qorti taċ-Ċirkwit u l-Qorti Distrettwali, rispettivament.

Jekk jogħġbok sib aktar informazzjoni dwar Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidair-rati tat-tariffi tal-qorti.

L-istadju tal-proċediment ċivili fejn iridu jitħallsu l-ispejjeż fissi

Fil-każijiet tal-Artikolu 1A (3) u tar-Regola 9 tal-Ordni 27 (spejjeż dovuti minn parti li tippreżenta nota wara li parti oħra tkun ippreżentat rikors għal deċiżjoni fil-kontumaċja tal-preżentata ta’ din in-nota), l-ispejjeż huma dovuti mal-istralċ tat-talba għal deċiżjoni fil-kontumaċja tan-nota kkonċernata.

Il-partiti tal-ispejjeż stabbiliti fl-Appendiċi W, Regoli tal-Qrati Superjuri, jistgħu jiġu rkuprati:

 • mill-avukat mill-klijent malli jirċievi l-kont tal-ispejjeż xahar wara li jirċievi l-kont jekk f’dak iż-żmien il-klijent ma jkunx talab it-tassazzjoni (valutazzjoni) tal-kont (l-Artikolu 2 tal-Att tal-1849 dwar l-Avukati u l-Avukati). Madankollu, il-klijent għandu fi kwalunkwe każ perjodu ta’ tnax-il xahar minn meta jirċievi l-kont biex jitlob u jikseb it-tassazzjoni. Wara l-iskadenza ta’ tnax-il xahar jew wara l-ħlas ta’ l-ammont tal-kont, il-Qorti tista’, jekk iċ-ċirkostanzi speċjali tal-każ jidhru li jeħtieġu dan, tirreferi l-abbozz għat-taxxa, sakemm it-talba lill-Qorti ssir fi żmien tnax-il xahar tal-kalendarju wara l-ħlas;
 • meta parti waħda tingħata spejjeż kontra parti oħra, fuq il-ħruġ ta’ ċertifikat ta’ tassazzjoni tal-ispejjeż jew skont kwalunkwe ftehim milħuq bejn il-partijiet għall-ħlas.

Il-partiti tal-ispejjeż stabbiliti fl-Iskeda E, Regoli tal-Qorti Distrettwali, huma pagabbli:

 • fejn tingħata sentenza f’kontumaċja ta’ difiża, mill-parti fil-kontumaċja dwar il-ħruġ tas-sentenza fil-kontumaċja
 • fil-każ ta’ spejjeż oħra, mill-parti li kontriha l-qorti tkun tat l-ispejjeż, fuq il-ħruġ mill-qorti tad-digriet għal tali spejjeż.

L-ispejjeż fissi fi proċedimenti kriminali

Spejjeż fissi għall-partijiet fil-kawża fi proċedimenti kriminali

Ma hemmx spejjeż fissi fi proċedimenti kriminali. Ma jintalbu l-ebda tariffi tal-qorti fi proċedimenti kriminali.

(Il-Qorti Distrettwali, fi proċedimenti kriminali sommarji, tista’ tordna l-ispejjeż kontra parti ħlief id-Direttur tal-Prosekuzzjonijiet Pubbliċi jew uffiċjal tal-pulizija li jkun qed imexxi l-prosekuzzjoni. Is-Circuit Court u l-Qorti Kriminali Ċentrali (il-qrati li għandhom ġurisdizzjoni biex jippruvaw l-akkuża) għandhom diskrezzjoni li jaġġudikaw l-ispejjeż:

 • fil-każ ta’ liberazzjoni (li tista’ tiġi appellata quddiem il-Qorti tal-Appell kriminali);
 • fejn att ta’ akkuża jkun fih materja mhux meħtieġa, jew ikun twil bla bżonn, jew ikun difettuż b’mod materjali,
 • meta proċess jiġi pospost minħabba emenda ta’ akkuża; jew
 • fejn isir proċess separat fuq għadd f’akkuża).

L-ispejjeż fissi fi proċedimenti kostituzzjonali

Spejjeż fissi għall-partijiet fil-kawża fi proċedimenti kostituzzjonali

Il-ġurisdizzjoni fi proċedimenti kostituzzjonali hija limitata għall-High Court u għall-Qorti Suprema. L-ebda skema speċjali ta’ spejjeż jew tariffi ma tapplika għal proċedimenti bħal dawn. L-ispejjeż fissi ammissibbli f’dawn il-proċeduri huma dawk previsti fl-Appendiċi W tar-Regoli tal-Qrati Superjuri. It-tariffi tal-qorti pagabbli huma dawk stabbiliti mill-Ordni tal-Qorti Suprema u Superjuri (Tariffi).

Jekk jogħġbok sib aktar informazzjoni dwar Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidair-rati tat-tariffi tal-qorti.

L-istadju tal-proċediment kostituzzjonali fejn iridu jitħallsu l-ispejjeż fissi

Il-miżati tal-qorti huma ġeneralment pagabbli mal-preżentazzjoni tad-dokument ikkonċernat.

Informazzjoni minn qabel li għandha tingħata mir-rappreżentanti legali

Id-drittijiet u l-obbligi tal-partijiet

L-Artikolu 68 tal-Liġi tal-1994 dwar l-Avukati (Emenda) jipprovdi:

 1. “68. — (1) dwar it-teħid ta’ struzzjonijiet biex jiġu pprovduti servizzi legali lil klijent, jew hekk kif ikun prattikabbli wara dan, avukat għandu jipprovdi lill-klijent b’dettalji bil-miktub dwar:
  1. il-ħlasijiet attwali, jew
  2. fejn il-forniment ta’ dettalji tal-imposti attwali ma jkunx fiċ-ċirkostanzi possibbli jew prattikabbli, stima (qrib kemm jista’ jkun) tal-imposti, jew
  3. meta l-provvista ta’ dettalji tal-piżijiet attwali jew stima ta’ dawn l-imposti ma tkunx fiċ-ċirkostanzi possibbli jew prattikabbli, il-bażi li fuqha għandhom isiru l-imposti, minn dak is-solicitor jew mid-ditta tiegħu għall-forniment ta’ tali servizzi legali u, fejn dawk is-servizzi legali jinvolvu negozju kontenzjuż, b’dettalji bil-miktub taċ-ċirkostanzi li fihom il-klijent jista’ jintalab iħallas l-ispejjeż lil kwalunkwe parti jew partijiet oħra u ċ-ċirkostanzi, jekk ikun hemm, li fihom ir-responsabbiltà tal-klijent li jlaħħaq mal-imposti li ser jitħallsu minn dawk l-assiguraturi, jew minn kwalunkwe parti oħra, mhux ser jitħallsu minn kwalunkwe parti oħra jew parti oħra, u ċ-ċirkostanzi, jekk ikun il-każ, li fihom ir-responsabbiltà tal-klijent li tħallas l-ispejjeż li ser isiru minn dawk il-klijenti, jew minn kwalunkwe parti oħra, jew minn kwalunkwe parti oħra, jew minn kwalunkwe parti oħra, u ċ-ċirkostanzi, jekk ikun hemm, li fihom ir-responsabbiltà tal-klijent li jissodisfa l-imposti li ser isiru minn dawk il-klijenti mhux ser isiru minn dak is-solit jew minn kwalunkwe parti oħra.
 2. Avukat m’għandux jaġixxi għal klijent b’konnessjoni ma’ kwalunkwe negozju kontenzjuż (li ma jkunx f’konnessjoni ma’ proċedimenti li jfittxu biss li jirkupraw dejn jew domanda likwidata) fuq il-bażi li l-imposti kollha jew parti minnhom fuq il-klijent għandhom jiġu kkalkulati bħala perċentwal jew proporzjon speċifikat ta’ kwalunkwe dannu jew flus oħra li jistgħu jkunu jew jistgħu jsiru pagabbli lill-klijent, u kwalunkwe imposta li ssir bi ksur ta’ din is-subtaqsima ma għandhiex tkun infurzabbli fi kwalunkwe azzjoni meħuda kontra dak il-klijent biex jiġu rkuprati tali imposti.
 3. Avukat ma għandux inaqqas jew japproprja kwalunkwe ammont fir-rigward tal-imposti kollha tiegħu jew ta’ parti minnhom mill-ammont ta’ kwalunkwe danni jew flus oħra li jsiru pagabbli lil klijent ta’ dak is-solicitor li jirriżultaw minn kwalunkwe negozju kontenzjuż imwettaq f’isem dak il-klijent minn dak is-solicitor.
 4. Is-Subtaqsima (3) ta’ din it-taqsima ma għandhiex topera biex tipprevjeni avukat milli jaqbel ma’ klijent fi kwalunkwe ħin li ammont akkont tal-imposti għandu jitħallas lilu minn kwalunkwe danni jew flus oħra li jistgħu jkunu jew jistgħu jsiru pagabbli lil dak il-klijent li jirriżultaw minn kwalunkwe negozju kontenzjuż imwettaq f’isem dak il-klijent minn dak is-solicitor jew mid-ditta tiegħu.
 5. Kwalunkwe ftehim taħt is-subtaqsima (4) ta’ din it-taqsima ma għandux ikun infurzabbli kontra klijent ta’ avukat sakemm tali ftehim ma jkunx bil-miktub u jinkludi stima (qrib kemm jista’ jkun) ta’ dak li l-avukat b’mod raġonevoli jemmen li jista’ jkun rekuperabbli minn kwalunkwe parti jew partijiet oħra (jew kwalunkwe assiguratur ta’ tali parti jew partijiet) fir-rigward tal-imposti ta’ dak is-solicitor fil-każ li dak il-klijent jirkupra kwalunkwe danni jew flus oħra li jirriżultaw minn tali negozju kontenzjuż.
 6. Minkejja kull dispożizzjoni legali oħra għal dak l-effett, avukat għandu juri fuq kont tal-ispejjeż li għandu jingħata lill-klijent, kemm jista’ jkun malajr wara l-konklużjoni ta’ kwalunkwe negozju kontenzjuż imwettaq minnu f’isem dak il-klijent —
  1. sommarju tas-servizzi legali pprovduti lill-klijent b’konnessjoni ma’ tali negozju kontenzjuż,
  2. l-ammont totali ta’ danni jew flus oħra rkuprati mill-klijent li jirriżultaw minn tali negozju kontenzjuż, u
  3. dettalji tal-imposti kollha jew ta’ parti minnhom li jkunu ġew irkuprati minn dak is-solicitor f’isem dak il-klijent minn kwalunkwe parti jew partijiet oħra (jew kwalunkwe assiguraturi ta’ tali parti jew partijiet),
  4. u li l-lista tal-ispejjeż għandha turi separatament l-ammonti fir-rigward ta’ tariffi, infiq, żborżi u spejjeż imġarrba jew li jirriżultaw b’konnessjoni mal-forniment ta’ tali servizzi legali
 7. Xejn f’din it-taqsima ma għandu jimpedixxi lil kwalunkwe persuna milli teżerċita kwalunkwe dritt eżistenti fil-liġi li titlob lil avukat jissottometti kont tal-ispejjeż għat-tassazzjoni, kemm jekk fuq bażi ta’ parti jew parti jew fuq bażi ta’ avukat u klijent proprju, jew għandu jillimita d-drittijiet ta’ kwalunkwe persuna jew tas-Soċjetà skont it-taqsima 9 ta’ dan l-Att.
 8. Meta avukat ikun ħareġ kont tal-ispejjeż lil klijent fir-rigward tal-forniment ta’ servizzi legali u l-klijent jikkontesta l-ammont (jew kwalunkwe parti minnu) ta’ dik il-lista tal-ispejjeż, is-solicitor għandu —
  1. jieħdu l-passi kollha xierqa biex isolvu l-kwistjoni bi ftehim mal-klijent, u
  2. jinforma lill-klijent bil-miktub dwar —

I) id-dritt tal-klijent li jitlob lill-avukat jissottometti l-kambjala tal-ispejjeż jew kwalunkwe parti minnhom lil Taxing Master tal-High Court għat-tassazzjoni fuq bażi ta’ solicitor u ta’ klijent proprju, u

II) id-dritt tal-klijent li jressaq ilment quddiem is-Soċjetà skont l-Artikolu 9 ta’ dan l-Att li nħariġlu kont tal-ispejjeż li huwa jsostni li huwa eċċessiv.

 1. F’din it-taqsima “imposti” tinkludi tariffi, ħruġ, żborżi u spejjeż.
 2. Id-dispożizzjonijiet ta’ din it-taqsima għandhom japplikaw minkejja d-dispożizzjonijiet tal-Att tal-1849 dwar l-Avukati u l-Avukati (l-Irlanda) u l-Att tal-1870 dwar l-Avukati u l-Avukati.”

Il-para. 12.6 tal-Kodiċi ta’ Kondotta tal-Kunsill Ġenerali tal-Avukatura tal-Irlanda jipprevedi:

“12.6 Dwar it-teħid ta’ struzzjonijiet biex jiġu pprovduti servizzi legali, jew malajr kemm jista’ jkun wara dan, konsulent legali għandu, fuq talba, jipprovdi lil avukat li jagħti struzzjonijiet, jew lill-klijent fil-każ ta’ aċċess taħt l-Iskema ta’ Aċċess Professjonali Dirett, b’dettalji bil-miktub li jikkonfermaw:

 1. il-ħlasijiet attwali, jew
 2. fejn il-forniment ta’ dettalji tal-imposti attwali ma jkunx fiċ-ċirkostanzi possibbli jew prattikabbli, stima (qrib kemm jista’ jkun) tal-imposti, jew
 3. fejn il-forniment ta’ dettalji dwar l-imposti attwali jew stima ta’ tali imposti ma jkunx fiċ-ċirkostanzi possibbli jew prattikabbli, il-bażi li fuqha għandhom isiru l-imposti,

Il-format ta’ dawn id-dettalji għandu jkun fid-diskrezzjoni ta’ kull avukat.”

Sorsi tal-ispejjeż

Fejn nista’ nsib informazzjoni dwar is-sorsi tal-ispejjeż fl-Irlanda?

Jekk jogħġbok sib l-informazzjoni fuq is-sit web Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidatal-Uffiċċju tat-Taxing Master flimkien ma’ letteratura li tista’ titniżżel.

B’liema lingwi nista’ nikseb informazzjoni dwar is-sorsi tal-ispejjeż fl-Irlanda?

L-informazzjoni dwar is-sorsi tal-ispejjeż fl-Irlanda hija disponibbli bl-Ingliż.

Fejn nista’ nsib informazzjoni dwar il-medjazzjoni?

 • L-Artikolu 7 (1) tal-Liġi tal-1989 dwar is-Separazzjoni Ġudizzjarja u r-Riforma tal-Liġi tal-Familja jipprovdi li, meta titressaq talba lill-qorti għal digriet ta’ separazzjoni ġudizzjarja, il-qorti għandha tikkunsidra l-possibbiltà ta’ rikonċiljazzjoni bejn il-konjuġi kkonċernati, u, għaldaqstant, tista’ taġġorna l-proċedimenti fi kwalunkwe ħin bil-għan li l-konjuġi jingħataw l-opportunità, jekk it-tnejn li huma jixtiequ, li jikkunsidraw rikonċiljazzjoni bejniethom mal-assistenza ta’ parti terza jew mingħajrha.
 • L-Artikolu 7 (3) jipprovdi għall-qorti li taġġorna l-proċedimenti sabiex tagħti lill-konjuġi l-opportunità, jekk it-tnejn li huma jkunu jixtiequ, li jistabbilixxu ftehim, bl-assistenza jew mingħajrha ta’ parti terza, skont it-termini, sa fejn ikun possibbli, tas-separazzjoni.
 • Is-Subtaqsimiet (1) u (3) tal-Artikolu 8 tal-Liġi tal-Familja (Divorce) Act 1996 fihom dispożizzjonijiet simili fir-rigward tal-proċedimenti tad-divorzju.
 • It-taqsimiet 15 u 16 tal-Att tal-2004 dwar ir-Responsabbiltà Ċivili u l-Qrati, jipprevedu proċedura ta’ medjazzjoni fir-rigward ta’ litigazzjoni dwar korrimenti personali.
 • L-ordni 63A regola 6 (1) (xiii) u l-Ordni 63B Regola 6 (1) (xiii) jippermettu lil imħallef tal-Lista Kummerċjali u mħallef fi proċedimenti dwar il-kompetizzjoni fil-Qorti Superjuri, rispettivament, fuq l-applikazzjoni ta’ kwalunkwe waħda mill-partijiet jew fuq mozzjoni tiegħu stess, li l-proċedimenti jew kwalunkwe kwistjoni fihom jiġu aġġornati għal tali żmien, li ma jaqbiżx it-tmienja u għoxrin jum, skont kif l-imħallef iqis xieraq li jippermetti lill-partijiet biex jikkunsidraw jekk tali proċedimenti jew kwistjoni għandhomx jiġu riferuti għal proċess ta’ proċedura ta’ medjazzjoni jew ta’ arbitraġġ jew kwalunkwe proċedura ta’ arbitraġġ, fejn l-imħallef iqis xieraq biex jippermetti lill-partijiet biex jikkunsidraw jekk tali proċedimenti jew kwistjoni għandhomx jiġu riferuti għal proċess ta’ proċedura ta’ medjazzjoni jew ta’ arbitraġġ jew kwalunkwe proċedura ta’ arbitraġġ, fejn il-qorti tqis li jkun xieraq li tagħti żmien biżżejjed biex tikkunsidra jekk tali proċedimenti jew kwistjoni għandhomx jiġu riferuti għal proċess ta’ proċedura ta’ medjazzjoni jew ta’ arbitraġġ jew kwalunkwe regola ta’ arbitraġġ, fejn l-imħallef iqis xieraq biex jippermetti lill-partijiet biex jikkunsidraw jekk tali proċedimenti jew kwistjoni għandhomx jiġu riferuti għal proċess ta’ medjazzjoni, jew għal kwalunkwe sentenza ta’ konċiljazzjoni jew kwalunkwe proċedura ta’ arbitraġġ, fejn l-imħallef iqis xieraq biex jippermetti lill-partijiet biex jikkunsidraw jekk tali proċedimenti jew kwistjoni għandhomx jiġu riferuti għal proċess ta’ medjazzjoni, jew għal kwalunkwe proċedura ta’ konċiljazzjoni jew għal kwalunkwe proċedura ta’ arbitraġġ, kif l-imħallef iqis li huwa xieraq biex jippermetti lill-partijiet biex jikkunsidraw jekk tali proċedimenti jew kwistjoni għandhomx jiġu riferuti għal proċess ta’ medjazzjoni, jew għal kwalunkwe sentenza ta’ konċiljazzjoni jew le, fejn l-imħallef iqis li jkun xieraq biex il-partijiet jingħataw żmien biex jikkunsidraw jekk tali proċedimenti jew kwistjoni għandhomx jiġu riferuti għal proċess ta’ medjazzjoni, jew għal kwalunkwe proċedura ta’ arbitraġġ, fejn kwalunkwe regola ta’ konċiljazzjoni jew le, skont kif l-imħallef iqis xieraq biex jippermetti lill-partijiet biex jikkunsidraw jekk tali proċedimenti jew kwistjoni għandhomx jiġu riferuti għal proċess ta’ medjazzjoni, jew għal kwalunkwe sentenza ta’ konċiljazzjoni jew le, hekk kif l-imħallef iqis xieraq biex jippermettu lill-partijiet biex jikkunsidraw jekk tali proċedimenti jew il-kwistjoni għandhomx jiġu riferuti għal proċess ta’ medjazzjoni, jew għal kwalunkwe sentenza ta’ konċiljazzjoni jew le, fejn l-imħallef iqis li jkun xieraq biex jippermettu lill-partijiet biex jikkunsidraw jekk tali proċedimenti jew kwistjonijiet għandhomx jiġu riferuti għal proċess ta’ proċedimenti ta’ medjazzjoni, jew ta’ arbitraġġ, jew għal kwalunkwe proċedura ta’ arbitraġġ jew għal kwalunkwe proċedura ta’ arbitraġġ,

Għal aktar informazzjoni dwar il-medjazzjoni jekk jogħġbok ikkonsulta s-sit web Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidatal-Aġenzija ta’ Appoġġ għall-Familja.

Fejn nista’ nsib informazzjoni dwar it-tul ta’ żmien medju li jieħdu l-proċeduri differenti?

Jekk jogħġbok sib aktar informazzjoni Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidafir-Rapporti Annwali tas-Servizz tal-Qrati.

Taxxa fuq il-valur miżjud

Kif tingħata din l-informazzjoni? X’inhuma r-rati applikabbli?

Jekk jogħġbok irreferi għas-sit web tas-servizz Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIrlandiż tat-Taxxa u d-Dwana.

Għajnuna legali

Il-limitu applikabbli ta’ dħul fil-qasam tal-ġustizzja ċivili

Il-limitu tal-introjtu disponibbli f’kawżi ċivili huwa ta’ EUR 18,000, wara li jingħataw allowances fissi fir-rigward ta’ dipendenti, akkomodazzjoni, taxxi u pagamenti tal-assigurazzjoni soċjali.

Jekk jogħġbok sib aktar informazzjoni fuq is-sit web Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidatad-Dipartiment tal-Ġustizzja, l-Ugwaljanza u r-Riforma tal-Liġi u s-sit web Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidatal-Bord tal-Għajnuna Legali.

Limitu tad-dħul applikabbli fil-qasam tal-ġustizzja kriminali għall-akkużati

L-iskema ta’ Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaGħajnuna Legali Kriminali li hija amministrata mid-Dipartiment tal-Ġustizzja, l-Ugwaljanza u r-Riforma tal-Liġi tipprevedi li għajnuna legali b’xejn tista’ tingħata, f’ċerti ċirkostanzi, għad-difiża ta’ persuni ta’ mezzi insuffiċjenti fi proċedimenti kriminali. Ma hemm l-ebda limitu ta’ introjtu stabbilit. Persuna akkużata hija intitolata li tiġi infurmata mill-qorti li fiha tkun qed tidher dwar id-dritt possibbli tagħha għall-għajnuna legali. L-għoti ta’ għajnuna legali jintitola lill-applikant għas-servizzi ta’ solicitor u, f’ċerti ċirkostanzi, sa żewġ avukati, fit-tħejjija u t-tmexxija tad-difiża jew tal-appell tiegħu. Il-qrati, permezz tal-ġudikatura, huma responsabbli għall-għoti tal-għajnuna legali. Talba għal għajnuna legali tista’ titressaq quddiem il-qorti jew

 1. personalment jew
 2. mir-rappreżentant legali tal-applikant jew
 3. permezz ta’ ittra lir-Reġistratur tal-Qorti tal-Ġustizzja.

Applikant għall-għajnuna legali jrid jistabbilixxi għas-sodisfazzjon tal-qorti li l-mezzi tiegħu mhumiex biżżejjed biex ikun jista’ jħallas għall-għajnuna legali hu stess. Din hija purament kwistjoni diskrezzjonali għal kull qorti u mhijiex irregolata minn xi linji gwida ta’ eliġibbiltà finanzjarja. Il-Qorti għandha wkoll tkun sodisfatta li minħabba l- “gravità tal-akkuża” jew “ċirkustanzi eċċezzjonali” huwa essenzjali fl-interess tal-ġustizzja li r-rikorrent ikollu għajnuna legali. Madankollu, meta l-akkuża tkun waħda ta’ omiċidju jew meta appell ikun wieħed mill-Qorti tal-Appell Kriminali lill-Qorti Suprema, l-għajnuna legali b’xejn tingħata biss fuq il-bażi ta’ mezzi insuffiċjenti.

Persuna li tressaq talba għal għajnuna legali mingħajr ħlas tista’ tintalab mill-qorti biex timla dikjarazzjoni tal-mezzi. Huwa reat għal applikant li konxjament jagħmel dikjarazzjoni falza jew jaħbi fatt materjali għall-fini li jikseb għajnuna legali. Tali reat iġib miegħu piena ta’ multa jew priġunerija jew it-tnejn li huma.

Limitu tad-dħul applikabbli fil-qasam tal-ġustizzja kriminali għall-vittmi

Ma hemm l-ebda limitu ta’ dħul disponibbli fir-rigward tal-ilmentaturi f’ċerti każijiet ta’ vjolenza sesswali li japplikaw għal għajnuna legali mill-Bord tal-Għajnuna Legali f’każijiet kriminali fejn l-istorja sesswali preċedenti tal-ilmentatur għandha titqajjem fil-qorti mid-difiża.

Kundizzjonijiet oħra marbuta mal-għoti tal-għajnuna legali lill-vittmi

L-għajnuna legali tingħata awtomatikament fir-rigward tal-ilmentaturi f’ċerti każijiet ta’ vjolenza sesswali. Kwalunkwe vittma oħra għandha tissodisfa l-istess kriterji bħall-popolazzjoni ġenerali.

Kundizzjonijiet oħrajn sabiex tingħata tal-għajnuna legali għall-akkużati

Ma hemm l-ebda kundizzjoni oħra u l-ebda arranġament speċifiku għall-minorenni.

Proċedimenti tal-qorti mingħajr ħlas

Hemm eżenzjonijiet mill-ħlas tat-tariffi tal-qorti f’xi ċirkostanzi inklużi l-proċedimenti tal-liġi tal-familja u ċerti każijiet relatati mal-minorenni. Għad-dettalji sħaħ taċ-ċirkostanzi fejn it-tariffi tal-qorti mhumiex pagabbli, ara Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidal-ordnijiet tat-tariffi u l-eżenzjonijiet fuq is-sit web tas-Servizz tal-Qrati.

Il-parti li titlef il-kawża meta għandha tħallas l-ispejjeż tal-parti rebbieħa?

L-għoti tal-ispejjeż huwa fid-diskrezzjoni tal-qrati. L-eżerċizzju ta’ dik id-diskrezzjoni għandu jitwettaq f’konformità ma’ ċerti regoli u prinċipji stabbiliti sew li jirriżultaw mill-ġurisprudenza tal-qrati. Pereżempju, ir-regola primarja hija li l-ispejjeż isegwu l-avveniment, jiġifieri l-parti telliefa tħallas l-ispejjeż tal-parti rebbieħa. Madankollu, dan huwa soġġett għal eċċezzjonijiet li jiddependu fuq iċ-ċirkostanzi tal-każ. Pereżempju, il-parti rebbieħa tista’ ma tirċevix l-ispejjeż kollha tagħha jekk tkun ġiet ikkunsidrata mill-qorti li ddewwem jew tawlet il-proċedimenti bla bżonn jew waqt li r-rebħ tal-każ seta’ tilef fuq ċerti kwistjonijiet diskreti fi ħdan il-każ. F’ċerti każijiet bħal każijiet li jinvolvu kwistjonijiet kostituzzjonali u li jqajmu kwistjonijiet fl-interess pubbliku, il-parti telliefa tista’ tikseb parti mill-ispejjeż jew l-ispejjeż kollha tagħha.

Tariffi tal-esperti

Fil-każ ta’ għajnuna legali ċivili, il-Bord jistabbilixxi skala ta’ tariffi li juża għal diversi kategoriji ta’ esperti. Barra minn hekk, il-Bord iżomm id-diskrezzjoni li juża tariffa speċjali meta r-rekwiżiti partikolari ta’ każ ikunu jeħtieġu espert partikolari jew speċjalizzat biex jiġi ingaġġat. F’każijiet bħal dawn, it-tariffa tiġi nnegozjata individwalment mal-espert wara li jitqies ix-xogħol involut, il-livell ta’ għarfien espert meħtieġ u l-valur tal-każ għall-persuna megħjuna legalment.

F’każijiet kriminali fejn ikun ingħata ċertifikat ta’ għajnuna legali, l-Iskema ta’ Għajnuna Legali Kriminali testendi għal spejjeż xierqa u raġonevoli mġarrba mill-avukat tad-difiża inklużi tariffi għal xhieda esperti.

Drittijiet tat-tradutturi u tal-interpreti

F’litigazzjoni ċivili b’mod ġenerali, it-tariffi tat-tradutturi jew interpreti huma kwistjoni li għandha tiġi ffissata fl-ewwel istanza bejn it-tradutturi/interpreti u l-parti fil-litigazzjoni kkonċernata. Madankollu, meta l-ispejjeż tal-partijiet ikunu jridu jitħallsu minn parti oħra permezz ta’ deċiżjoni tal-qorti, it-tariffi mħallsa lil traduttur/interpretu huma soġġetti għal tassazzjoni (valutazzjoni) mill-master li jintaxxa (jiġifieri valutatur tal-ispejjeż legali).

Fi kwalunkwe każ li jinvolvi għajnuna legali ċivili, il-Bord jagħmel kompetizzjoni ta’ offerta u jagħżel minn fost l-organizzazzjonijiet li jitfgħu offerta.

F’każijiet kriminali fejn ikun ingħata ċertifikat ta’ għajnuna legali, l-Iskema ta’ Għajnuna Legali Kriminali testendi għal spejjeż xierqa u raġonevoli mġarrba mill-avukat tad-difiża inklużi miżati għat-traduzzjoni jew l-interpretazzjoni.

Annessi relatati

Ir-rapport tal-Irlanda dwar l-Istudju dwar it-Trasparenza tal-IspejjeżPDF(400 Kb)MT


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 12/11/2020