Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

Mogħdija tan-navigazzjoni

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

L-ispiża tal-proċedimenti

Jekk ċittadin jipprevedi r-rikors il-qorti jew jixtieq eżekuzzjoni ta’ sentenza tal-qorti, irid ikun hemm informazzjoni disponibbli dwar l-ispejjeż tal-proċedimenti fl-Istat Membri rilevanti.


L-ispiża tal-proċedimenti

L-ispejjeż tal-kawżi fil-qasam ċivili u f’dak kummerċjali huma rregolati mil-leġiżlazzjoni nazzjonali u l-ispejjeż mhumiex armonizzati fuq il-livell tal-UE. B’hekk l-ispejjeż ivarjaw minn Stat Membru għall-ieħor.

Sabiex tikseb informazzjoni dettaljata dwar l-ispejjeż tal-proċedimenti fl-Istati Membri, kif ukoll dwar diversi studji ta’ każijiet li twettqu f’isem il-Kummissjoni Ewropea, jekk jogħġbok agħżel waħda mill-bnadar elenkati fuq il-lemin.

Jekk m’għandekx biżżejjed riżorsi finanzjarji biex tħallas l-ispejjeż ta’ kawża l-qorti tista’ tapplika biex tingħata l- għajnuna legali.

Tista’ tikseb iktar informazzjoni mill-istudju mehmuż (disponibbli bl-Ingliż u bil-Franċiż biss) li sar sabiex ikunu identifikati s-sorsi tal-ispejjeż tal-proċedimenti ġudizzjarji ċivili f’kull Stat Membri billi:

  • ġie ddefinit il-proporzjon ta’ kull sors ta’ spiża identifikat b’paragun mal-ispiża kollha tal-proċedimenti ġudizzjarji ċivili,
  • ġew ipparagunati l-ispejjeż li kellhom il-partijiet għal kawża fi Stati Membri differenti,
  • ġew identifikati l-varjazzjonijiet fis-sorsi tal-ispejjeż u fl-ammonti tal-ispejjeż,
  • ġie identifikat kif it-trasparenza tal-ispejjeż tal-proċedimenti ġudizzjarji u l-limitazzjoni tad-differenzi fis-sorsi tal-ispejjeż u fl-ammonti tal-ispejjeż jistgħu jrawmu aċċess ikbar għall-ġustizzja,
  • saru rakkomandazzjonjiet għal azzjonijiet possibbli fuq il-livell tal-UE, possibbilment billi jiġu stabbiliti standards minimi, ħalli jiġi ffaċilitat l-aċċess għall-ġustizzja billi tittejjeb it-trasparenza tal-ispejjeż tal-ġustizzja ċivili,
  • b’mod ġenerali, jiġu identifikati l-konnessjonijiet, fejn ikun xieraq u rilevanti, bejn l-ispejjeż tal-ġustizzja u l-aċċess għall-ġustizzja għaċ-ċittadini, u
  • jiġu idenifikati kwistjonijiet speċifiċi li għandhom x’jaqsmu mat-tilwim transkonfinali.

L-istudju jipprovdi stampa ġenerali tas-sitwazzjoni fl-Unjoni Ewropea f’mument partikolari – Diċembru 2007.

Dokumenti relatati

Studju dwar it-Trasparenza tal-Ispejjeż tal-Proċedimenti Ġudizzjarji Ċivili fl-UEPDF(2615 Kb)en – Verżjoni bl-Ingliż

Studju dwar it-Trasparenza tal-Ispejjeż tal-Proċedimenti Ġudizzjarji Ċivili fl-UEPDF(2665 Kb)fr – Verżjoni bil-Franċiż

Anness 1: Riżultati tal-kwestjonarju pubblikuPDF(1700 Kb)en

Rapport nazzjonali – Il-BelġjuPDF(829 Kb)en

Rapport nazzjonali – Il-BulgarijaPDF(566 Kb)en

Rapport nazzjonali – Ir-Repubblika ĊekaPDF(703 Kb)en

Rapport nazzjonali – Id-DanimarkaPDF(560 Kb)en

Rapport nazzjonali – Il-ĠermanjaPDF(565 Kb)en

Rapport nazzjonali – L-EstonjaPDF(872 Kb)en

Rapport nazzjonali – L-IrlandaPDF(400 Kb)en

Rapport nazzjonali – Il-GreċjaPDF(849 Kb)en

Rapport nazzjonali – SpanjaPDF(640 Kb)en

Rapport nazzjonali – FranzaPDF(1312 Kb)en

Rapport nazzjonali – L-ItaljaPDF(772 Kb)en

Rapport nazzjonali – ĊipruPDF(555 Kb)en

Rapport nazzjonali – Il-LatvjaPDF(742 Kb)en

Rapport nazzjonali – Il-LitwanjaPDF(950 Kb)en

Rapport nazzjonali – Il-LussemburguPDF(551 Kb)en

Rapport nazzjonali – L-UngerijaPDF(533 Kb)en

Rapport nazzjonali – MaltaPDF(742 Kb)en

Rapport nazzjonali – L-OlandaPDF(702 Kb)en

Rapport nazzjonali – L-AwstrijaPDF(829 Kb)en

Rapport nazzjonali – Il-PolonjaPDF(396 Kb)en

Rapport nazzjonali – Il-PortugallPDF(781 Kb)en

Rapport nazzjonali – Ir-RumanijaPDF(544 Kb)en

Rapport nazzjonali – Is-SlovenjaPDF(723 Kb)en

Rapport nazzjonali – Is-SlovakkjaPDF(872 Kb)en

Rapport nazzjonali – Il-FinlandjaPDF(504 Kb)en

Rapport nazzjonali – L-IsvezjaPDF(457 Kb)en


Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.

L-aħħar aġġornament: 16/02/2021