Kruimelpad

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Procedurekosten

De Europese Unie (EU) heeft haar burgers een aantal rechten verleend, zoals het recht van vrij verkeer binnen haar grenzen. Deze rechten hebben de levens van vele burgers veranderd; zo is het aantal uitwisselingen binnen de EU de afgelopen jaren flink toegenomen. De burgers van de EU kunnen echter niet ten volle van hun rechten gebruik maken wanneer het recht op toegang tot de rechter niet actief wordt ondersteund. Daarom dient er informatie beschikbaar te zijn over procedurekosten, bijvoorbeeld voor burgers die naar de rechter willen stappen of een rechterlijke uitspraak ten uitvoer willen laten leggen.


Procedurekosten

De hoogte van de proceskosten in civiele en handelszaken wordt geregeld in de nationale wetgeving; de kosten zijn niet op EU-niveau geharmoniseerd en verschillen dus per lidstaat.

Indien u meer gedetailleerde informatie wilt over de procedurekosten in een specifieke lidstaat, of geïnteresseerd bent in casestudy’s die in opdracht van de Europese Commissie zijn uitgevoerd, klikt u dan op een van de vlaggetjes rechts.

Wanneer u over onvoldoende financiële middelen beschikt om de kosten van een rechtszaak te betalen, kunt u rechtsbijstand aanvragen.

Meer informatie staat in het bijgesloten (alleen in het Engels en het Frans beschikbare) verslag van een onderzoek naar de kostenbronnen bij civiele procedures in de verschillende lidstaten, waarin:

  • is vastgesteld hoe groot het aandeel is van iedere geïdentificeerde kostenbron in de totale procedurekosten;
  • de kosten voor procederende partijen in de verschillende lidstaten met elkaar worden vergeleken;
  • variaties in kostenbronnen en de hoogte van kosten worden vastgesteld;
  • wordt vastgesteld hoe transparantie van de kosten van gerechtelijke procedures en de beperking van verschillen in kostenbronnen en de hoogte van kosten de rechtsgang kunnen bevorderen;
  • aanbevelingen worden gedaan voor mogelijke maatregelen op EU-niveau, bijvoorbeeld de invoering van minimumnormen, ter bevordering van de toegankelijkheid van de rechter door de kosten van civiele procedures transparanter te maken;
  • waar van toepassing en relevant, verbanden worden gelegd tussen juridische kosten en toegang tot de rechter voor burgers; en
  • problemen worden geïnventariseerd die specifiek met grensoverschrijdende geschillen te maken hebben.

Het onderzoek geeft weer hoe de situatie in de Europese Unie was in december 2007.

Bestanden

Onderzoek naar de transparantie van de kosten van civiele procedures in de EUPDF(2615 Kb)en – Engelse versie

Onderzoek naar de transparantie van de kosten van civiele procedures in de EUPDF(2665 Kb)fr – Franse versie

Bijlage 1: uitkomsten van de publieksenquêtePDF(1700 Kb)en

Nationaal verslag - BelgiëPDF(829 Kb)en

Nationaal verslag - BulgarijePDF(566 Kb)en

Nationaal verslag - CyprusPDF(555 Kb)en

Nationaal verslag - DenemarkenPDF(560 Kb)en

Nationaal verslag - DuitslandPDF(565 Kb)en

Nationaal verslag - EstlandPDF(872 Kb)en

Nationaal verslag - FinlandPDF(504 Kb)en

Nationaal verslag - FrankrijkPDF(1312 Kb)en

Nationaal verslag - GriekenlandPDF(849 Kb)en

Nationaal verslag - HongarijePDF(533 Kb)en

Nationaal verslag - IerlandPDF(400 Kb)en

Nationaal verslag - ItaliëPDF(772 Kb)en

Nationaal verslag - LetlandPDF(742 Kb)en

Nationaal verslag - LitouwenPDF(950 Kb)en

Nationaal verslag - LuxemburgPDF(551 Kb)en

Nationaal verslag - MaltaPDF(742 Kb)en

Nationaal verslag - NederlandPDF(702 Kb)en

Nationaal verslag - OostenrijkPDF(829 Kb)en

Nationaal verslag - PolenPDF(396 Kb)en

Nationaal verslag - PortugalPDF(781 Kb)en

Nationaal verslag - RoemeniëPDF(544 Kb)en

Nationaal verslag - SloveniëPDF(723 Kb)en

Nationaal verslag - SlowakijePDF(872 Kb)en

Nationaal verslag - SpanjePDF(640 Kb)en

Nationaal verslag - TsjechiëPDF(703 Kb)en

Nationaal verslag - Verenigd KoninkrijkPDF(448 Kb)en

Nationaal verslag - ZwedenPDF(457 Kb)en


Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.

Laatste update: 27/04/2016