Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Koszty postępowania

Jeżeli obywatel zamierza wszcząć postępowanie sądowe lub dąży do wykonania wyroku sądowego, należy udostępnić mu informacje dotyczące kosztów postępowania w danym państwie członkowskim.


Koszty postępowania

Koszty procesu w sprawach cywilnych i karnych są regulowane przez przepisy krajowe i nie są one zharmonizowane na szczeblu UE. Stąd też różnice w kosztach w poszczególnych państwach członkowskich.

Aby uzyskać szczegółowe informacje o kosztach postępowania w państwach członkowskich, jak również zapoznać się z kazusami opracowanymi na zlecenie Komisji Europejskiej, należy wybrać jedną z flag znajdujących się z prawej strony ekranu.

Osoby niedysponujące środkami finansowymi na pokrycie kosztów sprawy sądowej mogą wystąpić o pomoc prawną.

Dodatkowe informacje można uzyskać z załączonego badania (dostępnego tylko w języku angielskim i francuskim), przeprowadzonego w celu określenia kosztów postępowania przed sądem cywilnym w każdym państwie członkowskim poprzez:

  • ustalenie udziału każdego z poszczególnych źródeł kosztów w łącznych kosztach postępowania sądowego;
  • porównanie kosztów ponoszonych przez strony sporu w różnych państwach członkowskich;
  • wskazanie różnic w źródłach oraz kwotach kosztów;
  • objaśnienie, jak przejrzystość kosztów postępowania sądowego oraz zmniejszenie różnic w źródłach oraz kwotach kosztów może polepszyć dostęp do wymiaru sprawiedliwości;
  • sformułowanie zaleceń co do możliwych działań na szczeblu UE poprzez ewentualne określenie minimalnych standardów, aby, wpływając na poprawę przejrzystości kosztów dochodzenia sprawiedliwości w sprawach cywilnych, ułatwić dostęp do wymiaru sprawiedliwości;
  • w ujęciu ogólnym – tam gdzie jest to właściwe i istotne – wskazanie odpowiednich związków między kosztami dochodzenia sprawiedliwości a dostępem obywateli do wymiaru sprawiedliwości; oraz
  • wyodrębnienie poszczególnych kwestii związanych ze sporami transgranicznymi.

Badanie zapewnia wgląd w sytuację w Unii Europejskiej w ściśle określonym czasie – według stanu na grudzień 2007 r.

Powiązane dokumenty

badanie na temat przejrzystości kosztów postępowania cywilnego w Unii EuropejskiejPDF(2615 Kb)en – wersja angielskojęzyczna

badanie na temat przejrzystości kosztów postępowania cywilnego w Unii EuropejskiejPDF(2665 Kb)fr – wersja francuskojęzyczna

Załącznik 1: Wyniki ankiety publicznejPDF(1700 Kb)en

sprawozdanie krajowe – BelgiaPDF(829 Kb)en

sprawozdanie krajowe – BułgariaPDF(566 Kb)en

sprawozdanie krajowe – CzechyPDF(703 Kb)en

sprawozdanie krajowe – DaniaPDF(560 Kb)en

sprawozdanie krajowe – NiemcyPDF(565 Kb)en

sprawozdanie krajowe – EstoniaPDF(872 Kb)en

sprawozdanie krajowe – IrlandiaPDF(400 Kb)en

sprawozdanie krajowe – GrecjaPDF(849 Kb)en

sprawozdanie krajowe – HiszpaniaPDF(640 Kb)en

sprawozdanie krajowe – FrancjaPDF(1312 Kb)en

sprawozdanie krajowe – WłochyPDF(772 Kb)en

sprawozdanie krajowe – CyprPDF(555 Kb)en

sprawozdanie krajowe – ŁotwaPDF(742 Kb)en

sprawozdanie krajowe – LitwaPDF(950 Kb)en

sprawozdanie krajowe – LuksemburgPDF(551 Kb)en

sprawozdanie krajowe – WęgryPDF(533 Kb)en

sprawozdanie krajowe – MaltaPDF(742 Kb)en

sprawozdanie krajowe – NiderlandyPDF(702 Kb)en

sprawozdanie krajowe – AustriaPDF(829 Kb)en

sprawozdanie krajowe – PolskaPDF(396 Kb)en

sprawozdanie krajowe – PortugaliaPDF(781 Kb)en

sprawozdanie krajowe – RumuniaPDF(544 Kb)en

sprawozdanie krajowe – SłoweniaPDF(723 Kb)en

sprawozdanie krajowe – SłowacjaPDF(872 Kb)en

sprawozdanie krajowe – FinlandiaPDF(504 Kb)en

sprawozdanie krajowe – SzwecjaPDF(457 Kb)en


Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.

Ostatnia aktualizacja: 16/02/2021