Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Troškovi postupka - Portugal

See lehekülg on masintõlgitud ja selle kvaliteet ei ole tagatud.

Tõlke hinnanguline kvaliteet: keskmine

Kas Teie arvates on see tõlge kasulik?

Na ovoj stranici možete pronaći informacije o pravnim troškovima u Portugalu.


admin:manage.taxonomy.images.costs_of_proceedings

Za detaljniju analizu pravnih troškova proučite sljedeće studije slučaja:

Poveznica se otvara u novom prozoruObiteljsko pravo – razvod

Poveznica se otvara u novom prozoruObiteljsko pravo – skrbništvo nad djecom

Poveznica se otvara u novom prozoruObiteljsko pravo – alimentacija

Poveznica se otvara u novom prozoruTrgovačko pravo – ugovor

Poveznica se otvara u novom prozoruTrgovačko pravo – odgovornost

Regulatorni okvir kojim se uređuju naknade pravne struke

1. Pravni savjetnici

U Portugalu su naknade pravnih savjetnika kao sudskih izvršitelja uređene Odlukom br. 282/2013 od 29. kolovoza, kako je izmijenjena (članci od 43. do 51.).

2. Pravni savjetnici

U Portugalu naknade za pravne savjetnike (consultores jurídicos) nisu regulirane.

3. Odvjetnici

U Portugalu naknade za odvjetnike (advogados) nisu regulirane.

4. Sudski ovršitelji

Troškovi sudjelovanja sudskih izvršitelja u ovršnim postupcima uređeni su člankom 9.e i tablicom II. Postupovne uredbe o troškovima, koji su odobreni Uredbom sa zakonskom snagom br. 34/2008 od 26. veljače, kako je izmijenjena, i Ministarskom odlukom br. 282/2013 od 29. kolovoza, kako je izmijenjena (članci 43. do 51. koji se primjenjuju na temelju članka 59. stavka 1.).

5. Odvjetnici koji pružaju pravnu pomoć

Odvjetničke naknade za usluge koje pružaju u području pravne zaštite uređene su Provedbenom uredbom ministra br. 1386/2004 od 10. studenoga 2009. i Provedbenom odlukom ministra br. 161/2020 od 30. lipnja 2009., kako je izmijenjena.

Fiksni troškovi

Fiksni troškovi u građanskim postupcima

Fiksni troškovi za stranke u građanskim postupcima

Fiksni troškovi koje snose stranke u građanskom postupku navedeni su u člancima 5. do 7. i u tablicama I. i II. priloženima Poslovniku odobrenom Uredbom sa zakonskom snagom br. 34/2008 od 26. veljače, kako je izmijenjena.

Faza građanskog postupka u kojoj se moraju platiti fiksni troškovi za stranke

U pravilu se sudske pristojbe plaćaju na početku postupka i kada se odredi datum sudske rasprave. U pravilu se stručnjaci i sudski izvršitelji plaćaju prije njihova sudjelovanja u postupku.

Fiksni troškovi u kaznenim postupcima

Fiksni troškovi za stranke u kaznenim postupcima

Fiksni troškovi koje snose stranke u kaznenom postupku navedeni su u članku 8.e tablice III. priložene Uredbi o proceduralnim troškovima odobrenoj Uredbom sa zakonskom snagom br. 34/2008 od 26. veljače 2006., kako je izmijenjena.

Faza kaznenog postupka u kojoj se moraju platiti fiksni troškovi za stranke

Faza kaznenog postupka u kojoj treba platiti fiksne troškove ovisi o položaju intervenijenta u postupku i o djelu koje treba poduzeti. Jedini slučajevi plaćanja sudske pristojbe u vrijeme donošenja akta su osnivanje pomoćnika i pokretanje istrage od strane asistenta. U svim drugim slučajevima, tj. svim predmetima koji se odnose na optuženika, a u drugim slučajevima povezanima s pomoćnikom, sudska pristojba plaća se na kraju faze postupka u kojoj se nalazi (predsuđe, suđenje ili žalba), ovisno o odluci suca.

Fiksni troškovi u postupcima pred Ustavnim sudom

Fiksni troškovi za stranke u postupcima pred Ustavnim sudom

Fiksni troškovi koje snose stranke u postupku pred Ustavnim sudom uređeni su člancima 6. do 9. Uredbe sa zakonskom snagom br. 303/98 od 7. listopada, kako je izmijenjena, i člankom 84. Zakona br. 28/82 od 15. studenoga, kako je izmijenjen).

Faza postupka ustavnosti u kojoj se plaćaju fiksni troškovi

Fiksni troškovi ne moraju se platiti do završetka postupka.

Prethodne informacije koje su pravni zastupnici dužni navesti

Prava i obveze stranaka

Pravni zastupnici etički su i pravno obvezni pružiti sve informacije o pravima i obvezama stranaka u mjeri u kojoj imaju razumno znanje o izgledima za uspjeh i povezanim troškovima.

Izvori troškova

Gdje mogu pronaći informacije o izvorima troškova u Portugalu?

Više informacija o sustavu troškova u Portugalu dostupno je na Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais.

Na kojim jezicima mogu dobiti informacije o izvorima troškova u Portugalu?

Informacije o izvorima troškova u Portugalu dostupne su samo na portugalskom jeziku.

Gdje mogu dobiti informacije o mirenju?

Informacije o mirenju, posebno o javnim građanskim, obiteljskim i radnim sustavima mirenja te sustavima mirenja u kaznenom postupku, dostupne su na Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://dgpj.justica.gov.pt/English/Alternative-Dispute-Resolution.

Gdje mogu pronaći informacije o prosječnom trajanju različitih postupaka?

Informacije o prosječnom trajanju sudskog postupka dostupne su na Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://estatisticas.justica.gov.pt/sites/siej/en-us/pages/default.aspx.

Gdje mogu dobiti informacije o prosječnom trošku određenog postupka?

Te informacije nisu dostupne i mogu se dobiti samo uvidom u različite tarife ili tablice naknada.

Međutim, na poveznici Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://justica.gov.pt/Servicos/Simulador-Taxas-de-Justica pronaći ćete simulator sudskih pristojbi koje ćete morati platiti pri pokretanju sudskog postupka, što vam daje predodžbu o troškovima koje trebate potrošiti.

Porez na dodanu vrijednost: kako su te informacije prikazane?

Sudski troškovi ne podliježu PDV-u. Naknade koje se plaćaju profesionalcima podliježu PDV-u, ali zakonom propisane informacije o troškovima ne uključuju PDV.

Koliko iznose primjenjive stope?

Nisu dostupne informacije o primjenjivim stopama PDV-a.

Pravna pomoć

Dohodovni prag koji se primjenjuje na tuženike u građanskim postupcima

Formula za izračun dohodovnog praga za pravnu pomoć u građanskim postupcima nalazi se u Prilogu Zakonu br. 34/2004 od 29. srpnja 2006., kako je izmijenjen.

Prag prihoda koji se primjenjuje na optuženike u kaznenim postupcima

Formula za izračun dohodovnog praga za pravnu pomoć u kaznenim postupcima nalazi se u Prilogu Zakonu br. 34/2004 od 29. srpnja 2006., kako je izmijenjen.

Prag dohotka koji se primjenjuje na žrtve u kaznenim postupcima

Ne postoji prag prihoda od pravne pomoći za žrtve u pogledu kaznenog postupka.

Drugi uvjeti povezani s dodjelom pravne pomoći žrtvama

Ostali uvjeti povezani su s dodjelom pravne pomoći žrtvama. U slučaju priznanja statusa žrtve kaznenog djela nasilja u obitelji predviđenog člankom 152. Kaznenog zakona, na temelju Zakona br. 112/2009 od 16. rujna 2009., žrtva se smatra financijski nedostatnom ako ne postoje dokazi o suprotnome.

Ostali uvjeti koji se odnose na dodjelu pravne pomoći tuženicima

Postoje i drugi uvjeti za odobravanje besplatne pravne pomoći, koji se odnose na njihovu gospodarsku situaciju i koji se izračunavaju na temelju modela sastavljenog u skladu s člankom 39. Zakona br. 34/2004 od 29. srpnja 2006., kako je izmijenjen.

Besplatni sudski postupak

Sudski postupak može biti besplatan za bilo koju stranku ili obje stranke na temelju oslobođenja od sudskih troškova ili odobravanja besplatne pravne pomoći.

Člankom 4. Postupovne uredbe o troškovima predviđen je niz situacija u kojima postoji izuzeće od troškova. Izuzeća se dijele na dvije kategorije:

  • Subjektivna ili osobna izuzeća iz članka 4.e stavka 1. temelje se na posebnom statusu stranaka ili stranaka u postupku; protiv
  • Objektivna ili postupovna izuzeća iz članka 4. stavka 2. koja se odnose na vrstu postupka.

Međutim, neka izuzeća ovise o sadržaju konačne odluke u postupku, kako je predviđeno člankom 4.e stavcima 3., 4., 5., 6. i 7. te stoga takva izuzeća mogu biti bez učinka u pogledu troškova ili samo troškova postupka.

Detaljnije informacije o pravnoj pomoći dostupne su na Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://justica.gov.pt/Guias/como-pedir-apoio-judiciario.

Kada stranka koja je izgubila spor mora platiti troškove stranke koja je dobila spor?

U pravilu, stranka koja je uspjela u postupku ima pravo na naknadu troškova koje je platila stranka koja nije uspjela u postupku u dijelu koji je utvrdio sud i u skladu s pravomoćnom presudom. Pravo stranke koja je dobila spor na naknadu poništava se ako stranka koja nije uspjela u postupku ima pravo na besplatnu pravnu pomoć te je stoga oslobođena plaćanja sudskih pristojbi.

Naknade vještaka

Stranka obično mora platiti naknade vještaka. Međutim, ako su primili pravnu pomoć, troškove vještaka plaća Institut za financijsko upravljanje i opremu za pravosuđe.

Naknade za pismene i usmene prevoditelje

Troškove prevoditelja i vještaka obično plaća dotična stranka. Međutim, ako je dobio pravnu pomoć, troškove pismenih i usmenih prevoditelja plaća Institut za financijsko upravljanje i opremu za pravosuđe.

Ključni dokumenti

Izvješće Portugala o studiji o transparentnosti troškovaU FORMATU PDF(781 Kb)HR


Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Posljednji put ažurirano: 01/12/2020