Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Stroški postopka - Portugalska

See lehekülg on masintõlgitud ja selle kvaliteet ei ole tagatud.

Tõlke hinnanguline kvaliteet: ebausaldusväärne

Kas Teie arvates on see tõlge kasulik?

Na tej strani so na voljo informacije o pravnih stroških na Portugalskem.


Stroški postopka

Za podrobnejšo analizo pravnih stroškov glej naslednje študije primerov:

Povezava se odpre v novem oknuDružinsko pravo - razveza zakonske zveze

Povezava se odpre v novem oknuDružinsko pravo - varstvo in vzgoja otrok

Povezava se odpre v novem oknuDružinsko pravo - preživnine

Povezava se odpre v novem oknuGospodarsko pravo - pogodbe

Povezava se odpre v novem oknuGospodarsko pravo - odgovornost

Predpisi o tarifah v v pravniških poklicih

1. Pravni svetovalci

Na Portugalskem so plačila odvetnikov kot sodnih izvršiteljev urejena z odredbo št. 282/2013 z dne 29. avgusta, kakor je bila spremenjena (členi od 43 do 51).

2. Pravni svetovalci

Na Portugalskem honorarji pravnih svetovalcev (consultores jurídicos) niso urejeni.

3. Odvetniki

Na Portugalskem honorarji za odvetnike (advogados) niso regulirani.

4. Sodni izvršitelji

Stroške sodelovanja sodnih izvršiteljev v izvršilnem postopku urejata člena 9e in II uredbe o stroških postopka, ki je bila odobrena z uredbo-zakonom št. 34/2008 z dne 26. februarja, kakor je bila spremenjena, in ministrsko izvedbeno uredbo št. 282/2013 z dne 29. avgusta, kakor je bila spremenjena (členi od 43 do 51, ki se uporabljajo na podlagi člena 59(1)).

5. Odvetniki, ki zagotavljajo pravno pomoč

Odvetniške nagrade za storitve, ki jih opravljajo na področju pravnega varstva, urejajo ministrski izvedbeni odlok št. 1386/2004 z dne 10. novembra 2009 in ministrski izvedbeni odlok št. 161/2020 z dne 30. junija 2009, kakor je bil spremenjen.

Fiksni stroški

Fiksni stroški v civilnih postopkih

Fiksni stroški za stranke v civilnih postopkih

Fiksni stroški, ki jih nosijo stranke v civilnem postopku, so določeni v členih od 5 do 7 ter preglednicah I in II, priloženih Poslovniku, odobrenemu z uredbo-zakonom št. 34/2008 z dne 26. februarja, kakor je bila spremenjena.

Faza civilnega postopka, v kateri je treba plačati fiksne stroške za stranke v sporu

Praviloma se sodne takse plačajo na začetku postopka in ob določitvi datuma za sodno obravnavo. Praviloma se plačilo izvedencem in sodnim izvršiteljem izvede pred njihovim sodelovanjem v postopku.

Fiksni stroški v kazenskem postopku

Fiksni stroški za stranke v kazenskih postopkih

Fiksni stroški, ki jih morajo plačati stranke v kazenskem postopku, so določeni v členu 8e preglednice III, priložene uredbi o stroških postopka, odobreni z uredbo-zakonom št. 34/2008 z dne 26. februarja 2006, kakor je bila spremenjena.

Faza kazenskega postopka, v kateri je treba plačati fiksne stroške za stranke v sporu

Faza kazenskega postopka, v kateri se plačajo fiksni stroški, je odvisna od položaja intervenienta v postopku in od dejanja, ki ga je treba sprejeti. Edina primera plačila sodne takse v času dejanja sta ustanovitev pomočnika in začetek preiskave pomočnika. V vseh drugih primerih, tj. v vseh zadevah, v katere je vpleten obdolženec, in v drugih primerih, ki vključujejo pomočnika, se sodna taksa plača ob koncu postopka, v katerem se nahaja (predkazen, sojenje ali pritožba), odvisno od odločitve sodnika.

Fiksni stroški v ustavnih postopkih

Fiksni stroški za stranke v ustavnih postopkih

Fiksne stroške, ki jih nosijo stranke v postopku pred ustavnim sodiščem, urejajo členi od 6 do 9 uredbe-zakona št. 303/98 z dne 7. oktobra, kakor je bila spremenjena, in člen 84 zakona št. 28/82 z dne 15. novembra, kakor je bil spremenjen.

Faza postopka ustavnosti, v kateri se plačajo fiksni stroški

Fiksnih stroškov ni treba plačati do konca postopka.

Predhodne informacije, ki jih zagotovijo pravni zastopniki

Pravice in obveznosti pogodbenic

Pravni zastopniki so etični in pravno zavezani, da zagotovijo vse informacije o pravicah in obveznostih strank, če se razumno zavedajo možnosti uspeha in s tem povezanih stroškov.

Viri stroškov

Kje lahko najdem informacije o virih stroškov na Portugalskem?

Več informacij o sistemu stroškov na Portugalskem je na voljo na Povezava se odpre v novem oknuhttps://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais.

V katerih jezikih lahko dobim informacije o virih stroškov na Portugalskem?

Informacije o virih stroškov na Portugalskem so na voljo samo v portugalščini.

Kje lahko dobim informacije o mediaciji?

Informacije o mediaciji, zlasti o javnih civilnih, družinskih, delovnih in kazenskih sistemih mediacije, so na voljo na spletni strani Povezava se odpre v novem oknuhttps://dgpj.justica.gov.pt/English/Alternative-Dispute-Resolution.

Kje lahko najdem informacije o povprečnem trajanju različnih postopkov?

Informacije o povprečnem trajanju sodnega postopka so na voljo na Povezava se odpre v novem oknuhttps://estatisticas.justica.gov.pt/sites/siej/en-us/pages/default.aspx.

Kje lahko dobim informacije o povprečnih stroških določenega postopka?

Te informacije niso na voljo in jih je mogoče pridobiti samo z uporabo različnih cenikov ali tabel.

Povezava se odpre v novem oknuNa povezavi https://justica.gov.pt/Servicos/Simulador-Taxas-de-Justica pa najdete simulator sodnih taks, ki jih boste morali plačati ob začetku sodnega postopka, kar vam daje predstavo o stroških, ki jih je treba porabiti.

Davek na dodano vrednost: kako dobiti te informacije?

Sodni stroški niso predmet DDV. Pristojbine, ki se plačajo strokovnjakom, so predmet DDV, vendar informacije o stroških, ki jih določa zakon, ne vključujejo DDV.

Katere so veljavne stopnje?

Informacije o stopnjah DDV, ki se uporabljajo, niso na voljo.

Pravna pomoč

Dohodkovni prag, ki se uporablja za tožene stranke v civilnem postopku

Formula za izračun dohodkovnega praga za pravno pomoč v civilnih postopkih je na voljo v prilogi k zakonu št. 34/2004 z dne 29. julija 2006, kakor je bil spremenjen.

Dohodkovni prag, ki se uporablja za obtožence v kazenskem postopku

Formula za izračun dohodkovnega praga za brezplačno pravno pomoč v kazenskih postopkih je na voljo v prilogi k zakonu št. 34/2004 z dne 29. julija 2006, kakor je bil spremenjen.

Dohodkovni prag, ki se uporablja za žrtve v kazenskem postopku

Za žrtve v kazenskih postopkih ni praga dohodkov pravne pomoči.

Drugi pogoji v zvezi z dodelitvijo pravne pomoči žrtvam

Drugi pogoji so povezani z dodelitvijo pravne pomoči žrtvam. V primeru priznanja statusa žrtve kaznivega dejanja nasilja v družini iz člena 152 kazenskega zakonika se v skladu z zakonom št. 112/2009 z dne 16. septembra 2009 domneva, da žrtev nima finančnega primanjkljaja, če ni dokazano nasprotno.

Drugi pogoji v zvezi z dodelitvijo pravne pomoči toženim strankam

Za dodelitev brezplačne pravne pomoči obdolžencu obstajajo še drugi pogoji, ki se nanašajo na njihov gospodarski položaj in se izračunajo na podlagi vzorca, pripravljenega v skladu s členom 39 zakona št. 34/2004 z dne 29. julija 2006, kakor je bil spremenjen.

Brezplačni sodni postopki

Sodni postopki so lahko za eno ali obe stranki svobodni na podlagi oprostitve sodnih stroškov ali dodelitve pravne pomoči.

Člen 4 Uredbe o stroških postopka določa več primerov oprostitve stroškov. Izjeme spadajo v dve kategoriji:

  • Subjektivne ali osebne izjeme iz člena 4e(1) temeljijo na posebnem statusu strank ali strank v postopku; ter
  • Objektivne ali postopkovne izjeme iz člena 4(2), ki se nanašajo na vrsto postopka.

Vendar so nekatere oprostitve odvisne od vsebine pravnomočne odločbe v postopku, kot je določeno v členu 4e(3), (4), (5), (6) in (7), zato so take oprostitve lahko brez učinka za stroške ali samo stroške, ki nastanejo v postopku.

Podrobnejše informacije o pravni pomoči so na voljo na Povezava se odpre v novem oknuhttps://justica.gov.pt/Guias/como-pedir-apoio-judiciario.

Kdaj mora stranka, ki v postopku ni uspela, plačati stroške stranke, ki je uspela?

Praviloma je stranka, ki je v pravdi uspela, upravičena do nadomestila stroškov, ki jih je plačala neuspešna stranka, v razmerju, ki ga določi sodišče, in v skladu s pravnomočno sodbo. Pravica stranke, ki je uspela, do odškodnine se razveljavi, če stranka, ki ne uspe, dobi brezplačno pravno pomoč in je zato oproščena plačila sodnih stroškov.

Izvedenske tarife

Običajno mora stranka plačati honorarje strokovnjakov. Če pa so prejeli pravno pomoč, stroške za izvedence plača Inštitut za finančno poslovodenje in pravno opremo.

Honorarji za prevajalce in tolmače

Običajno mora stroške prevajalcev in strokovnjakov plačati zadevna oseba. Če pa je prejel pravno pomoč, honorarje prevajalcev in tolmačev plača Inštitut za finančno poslovodenje in pravno opremo.

Pomembni dokumenti

Poročilo Portugalske o študiji o preglednosti stroškovPDF(781 Kb)SL


To je strojno prevedena različica vsebine. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Zadnja posodobitev: 01/12/2020