Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Az eljárások költsége - Portugália

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata portugál nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

 

Ezen a nyelven nem áll rendelkezésre hivatalos fordítás.
Az oldal tartalmának a gépi fordítása megtekinthető itt. Figyelem: a gépi fordítás csakis általános tájékoztatási célt szolgál. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

Ez az oldal a portugáliai bírósági eljárások költségeiről nyújt tájékoztatást.


Az eljárások költsége

A jogi szakemberek díjazására vonatkozó jogszabályi keret

1. Jogi tanácsadók

Portugáliában a végrehajtóként (agentes de execução) eljáró jogi tanácsadók (solicitadores) díjazását a 2009. március 30-i 331-B/2009. miniszteri rendelet (Portaria) 11–25. cikke szabályozza.

2. Jogtanácsosok

Portugáliában nem szabályozzák a jogtanácsosok (consultores jurídicos) díjazását.

3. Ügyvédek

Portugáliában nem szabályozzák az ügyvédek (advogados) díjazását.

4. Bírósági tisztviselők

A végrehajtási eljárásban a bírósági tisztviselők (oficiais de justiça) által végzett cselekményekért fizetendő díjakat az eljárási költségekről szóló – a 2008. február 26-i 34/2008. törvényerejű rendelettel (Decreto-Lei) jóváhagyott – rendelet 9.cikke és II. táblázata, valamint a 2009. március 30-i 331-B/2009. miniszteri rendelet 11–25. cikke szabályozza.

5. Kirendelt védők

A költségmentesség keretében nyújtott szolgáltatásokért fizetendő ügyvédi díjakat a 2004. november 10-i 1386/2004. miniszteri rendelet, valamint a 2008. február 29-i 210/2008. miniszteri rendelettel módosított, 2008. január 3-i 10/2008. miniszteri rendelet szabályozza.

Rögzített költségek

Rögzített költségek a polgári eljárásban

A peres felek rögzített költségei a polgári eljárásokban

A polgári eljárásokban a peres felek által fizetendő rögzített költségeket az eljárási költségekről szóló – a 2008. február 26-i 34/2008. törvényerejű rendelettel jóváhagyott – rendelet 5–7.cikke, valamint a rendelet mellékletében található I. és II. táblázat határozza meg.

A polgári peres eljárás mely szakaszában kell rögzített költségeket fizetni?

A bírósági illetéket főszabály szerint az eljárás megindításakor, valamint a bírósági tárgyalás kitűzésekor kell megfizetni. A szakértői és a végrehajtói díjakat főszabály szerint a szakértő, illetve a végrehajtó eljárásba történő bevonása előtt kell megfizetni.

Rögzített költségek a büntetőeljárásban

A felek rögzített költségei a büntetőeljárásban

A büntetőeljárásban a felek által fizetendő rögzített költségeket az eljárási költségekről szóló – a 2008. február 26-i 34/2008. törvényerejű rendelettel jóváhagyott – rendelet 8.cikke, valamint a rendelet mellékletében található III. táblázat határozza meg.

A büntetőeljárás mely szakaszában kell rögzített költségeket fizetni?

Az adott személy eljárásbeli helyzetétől, valamint az általa betölteni kívánt szereptől függ, hogy a büntetőeljárás mely szakaszában kell megfizetni a rögzített költségeket. A bírósági díjakat kizárólag két esetben kell az adott cselekmény elvégzésével egyidejűleg megfizetni: a magánvádlóként történő elismerés iránti kérelem benyújtásakor, valamint a bűnügyi nyomozás magánvádló általi megindításakor. Minden egyéb esetben, vagyis minden olyan esetben, amelyben a terhelt érintett, és minden olyan egyéb helyzetben, amelyben a magánvádló érintett, a bírósági díjakat a büntetőeljárás adott szakaszának (nyomozás, ítélethozatal vagy fellebbezés) végén kell megfizetni, a bíróság határozatának megfelelően.

Rögzített költségek az alkotmánybírósági eljárásban

A felek rögzített költségei az alkotmánybírósági eljárásban

Az alkotmánybírósági eljárásban a felek által fizetendő rögzített költségeket a 2008. június 2-i 91/2008. törvényerejű rendelettel módosított, 1998. október 7-i 303/98. törvényerejű rendelet 6–9. cikke határozza meg.

Az alkotmánybírósági eljárás mely szakaszában kell rögzített költségeket fizetni?

A rögzített költségeket csak az eljárás végén kell megfizetni.

A jogi képviselők által nyújtandó előzetes tájékoztatás

A felek jogai és kötelezettségei

A jogi képviselőknek erkölcsi és jogi kötelességük átfogó tájékoztatást nyújtani a felek jogairól és kötelezettségeiről, mivel ők jól ismerik a nyerési esélyeket és a felmerülő költségeket.

A költségek megállapításának jogalapjai

Hol találhatok információt a költségek megállapításának portugáliai jogalapjairól?

A portugáliai jogi költségek rendszeréről a következő oldalon találhatók további információk: A link új ablakot nyit meghttps://igfij.mj.pt/custas/Paginas/default.aspx

Milyen nyelveken kaphatok tájékoztatást a költségek megállapításának portugáliai jogalapjairól?

A költségek megállapításának portugáliai jogalapjaira vonatkozó információk csak portugál nyelven érhetők el.

Hol találhatok a közvetítésre vonatkozó információkat?

A közvetítésre, különösen pedig a polgári jogi, családjogi, munkajogi és büntetőügyekben igénybe vehető állami közvetítői rendszerekre vonatkozó információk a következő oldalon találhatók: A link új ablakot nyit meghttp://www.dgpj.mj.pt/sections/gral/mediacao-publica/mediacao-anexos/formularios-para-pedidos/

Hol találhatok az egyes eljárások átlagos hosszára vonatkozó információkat?

Az eljárások átlagos időtartamára vonatkozó információk a portugál igazságügyi statisztikákkal foglalkozó weboldalon találhatók: A link új ablakot nyit meghttp://www.dgpj.mj.pt/sections/estatisticas-da-justica.

Hol találhatok egy meghatározott eljárás átlagos költségeire vonatkozó információkat?

Ilyen információk nem állnak rendelkezésre, azokhoz csak a költségekre vonatkozó különböző díjszabások és táblázatok alapján lehet hozzájutni.

Hozzáadottérték-adó – hogyan lehet hozzájutni az ezzel kapcsolatos információkhoz?

A bírósági költségek után nem kell hozzáadottérték-adót fizetni. A jogi szakembereknek fizetendő díjak után kell hozzáadottérték-adót fizetni, ugyanakkor a jogszabályban szereplő, költségekre vonatkozó információk nem tartalmazzák a hozzáadottérték-adót.

Melyek az alkalmazandó adókulcsok?

Az alkalmazandó adókulcsról nem állnak rendelkezésre információk.

Költségmentesség

A polgári eljárásokban alkalmazott jövedelmi küszöbérték

A polgári eljárásban a költségmentesség szempontjából irányadó jövedelmi küszöbérték kiszámításának képletét a 2007. augusztus 28-i 47/2007. törvénnyel módosított, 2004. július 29-i 34/2004. törvény (Lei) melléklete tartalmazza.

A büntetőeljárásban a terheltekre vonatkozó jövedelmi küszöbérték

A büntetőeljárásban a költségmentesség szempontjából irányadó jövedelmi küszöbérték kiszámításának képletét a 2007. augusztus 28-i 47/2007. törvénnyel módosított, 2004. július 29-i 34/2004. törvény (Lei) melléklete tartalmazza.

A büntetőeljárásban a sértettekre vonatkozó jövedelmi küszöbérték

A büntetőeljárásban a sértettekre vonatkozóan nincs meghatározva a költségmentesség szempontjából irányadó jövedelmi küszöbérték.

A sértetteknek járó költségmentesség megadásának egyéb feltételei

A sértetteknek járó költségmentesség megadása további feltételekhez kötött. A sértettnek nem kell megfizetnie a jogi költségeket, ha az áldozatsegítő egyesület [Associação de Apoio à Vítima] képviseli.

A terhelteknek járó költségmentesség megadásának egyéb feltételei

A terhelteknek járó költségmentesség megadása további feltételekhez kötött. Ezek a terhelt vagyoni helyzetéhez igazodnak, kiszámításukra pedig a 2007. augusztus 28-i 47/2007. törvénnyel módosított, 2004. július 29-i 34/2004. törvény 39. cikkében meghatározott módszer irányadó.

Illetékmentes bírósági eljárások

Tárgyi vagy személyi költségmentesség alapján a bírósági eljárások az egyik vagy mindkét fél számára is ingyenesek lehetnek.

Milyen esetekben viseli a pervesztes fél a pernyertes fél költségeit?

A pernyertes fél főszabály szerint jogosult arra, hogy költségeit a pervesztes fél a bíró által meghatározott arányban – a jogerős határozat függvényében – megtérítse. A pernyertes félnek a költségek megtérítéséhez való joga megszűnik, ha a pervesztes fél költségmentességben részesül, és így minden bírósági költség megfizetése alól mentesül.

Szakértői díjak

A szakértői díjakat rendszerint a félnek kell megfizetnie. Ha a fél költségmentességben részesül, a szakértői díjat az igazságügyi pénz- és eszközgazdálkodási intézet [Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça - IGFEJ] fizeti.

Fordítók és tolmácsok díja

A fordítók és tolmácsok díját rendszerint az érintett félnek kell megfizetnie. Ha azonban a fél költségmentességben részesül, e díjakat az igazságügyi pénz- és eszközgazdálkodási intézet [Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça - IGFEJ] fizeti.

Fontos dokumentumok

A költségek átláthatóságáról szóló tanulmányhoz kapcsolódó portugál jelentés


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 21/06/2019