Tapausesimerkki 5 – kauppaoikeus – vahingonvastuu - Portugali

Tallenna pdf-muodossa

Tässä kauppaoikeutta – vahingonvastuuta – koskevassa tapauksessa jäsenvaltioita pyydettiin antamaan asiakkaalle neuvoa oikeudenkäyntikuluista seuraavissa tilanteissa:

Tapaus A – Kotimainen tilanne: Lämmityslaitevalmistaja toimittaa lämmityslaitteen asentajalle. Asentaja myy lämmityslaitteen asiakkaalleen tämän kotiin asennettavaksi (ja asentaa laitteen paikoilleen). Pian tämän jälkeen talossa syttyy tulipalo. Kaikilla osapuolilla (laitevalmistaja, asentaja ja asiakas) on vakuutus. Tulipalon alkuperä on kiistanalainen. Kukaan ei halua korvata asiakkaan vahinkoa.

Asiakas päättää nostaa kanteen ja vaatia täyttä korvausta lämmityslaitevalmistajalta, lämmityslaitteen asentajalta ja vakuutusyhtiöiltä.

Tapaus B – Rajat ylittävä tilanne: Jäsenvaltion B lämmityslaitevalmistaja toimittaa lämmityslaitteen asentajalle jäsenvaltiossa C. Asentaja myy lämmityslaitteen asiakkaalleen tämän kotiin asennettavaksi (ja asentaa laitteen paikoilleen) jäsenvaltiossa A. Pian tämän jälkeen talossa syttyy tulipalo. Kaikilla osapuolilla (laitevalmistaja, asentaja ja asiakas) on vakuutus. Tulipalon alkuperä on kiistanalainen. Kukaan ei halua korvata asiakkaan vahinkoa.

Asiakas päättää nostaa kanteen jäsenvaltiossa A ja vaatia täyttä korvausta lämmityslaitevalmistajalta, lämmityslaitteen asentajalta ja vakuutusyhtiöiltä jäsenvaltiossa A.


Oikeudenkäyntikulut

Kulut Portugalissa

Käännös- ja tulkkauskulut

Esimerkki-tapaus

Kääntäminen

Tulkkaus

Muut erityisesti rajat ylittäviin riitoihin liittyvät kulut?

Millaisissa tapauksissa se on tarpeen?

Keskimääräiset kulut?

Millaisissa tapauksissa se on tarpeen?

Keskimääräiset kulut?

Kuvaus

Keskimääräiset kulut?

Tapaus A

Kun kyseessä on ulkomaisen tuomioistuimen päätös tai vieraalla kielellä laadittu asiakirja

0,027 €/sana

Jos osallisena oleva henkilö on ulkomaalainen eikä ymmärrä portugalia, hänelle on nimettävä kääntäjä/tulkki

102–204 €

Tapaus B

Kun kyseessä on ulkomaisen tuomioistuimen päätös tai vieraalla kielellä laadittu asiakirja

0,027 €/sana

Jos osallisena oleva henkilö on ulkomaalainen eikä ymmärrä portugalia, hänelle on nimettävä kääntäjä/tulkki

102–204 €


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 11/06/2019