Kazus 1 – prawo rodzinne – rozwód - Portugalia

Zapisz jako PDF

W tym studium przypadku dotyczącym dziedziny prawa rodzinnego (rozwodu) zwrócono się do państw członkowskich o dostarczenie osobom występującym z pozwem o rozwód informacji o kosztach postępowania na przykładzie następujących sytuacji:

Przypadek A – sytuacja krajowa: para zawiera związek małżeński. Następnie małżonkowie rozstają się i postanawiają się rozwieść.

Przypadek B – sytuacja międzynarodowa: dwoje obywateli tego samego państwa członkowskiego (państwa członkowskiego A) zawiera związek małżeński. Zostaje on zawarty w państwie członkowskim A. Po ślubie małżeństwo przenosi się do innego państwa członkowskiego (państwa członkowskiego B), w którym mieszka i pracuje. Wkrótce potem małżeństwo rozpada się i żona wraca do państwa członkowskiego A, podczas gdy mąż pozostaje w państwie członkowskim B. Para postanawia się rozwieść. Po powrocie do państwa członkowskiego A żona niezwłocznie składa pozew o rozwód do sądu państwa członkowskiego B.


Koszty postępowania

Koszty w Portugalii

Koszty sądowe w pierwszej instancji, w postępowaniu odwoławczym oraz w razie alternatywnego rozstrzygania sporów

Przypadek

Sąd pierwszej instancji

Postępowanie odwoławcze

Alternatywne rozstrzyganie sporów


Wstępne opłaty sądowe

Opłata za protokołowanie

Inne opłaty

Wstępne opłaty sądowe

Opłata za protokołowanie

Inne opłaty

Czy w takich przypadkach jest ono możliwe?

Koszt

Przypadek A

306 EUR306 EURTak. Istnieje możliwość przeprowadzenia mediacji w celu osiągnięcia porozumienia koniecznego do przeprowadzenia rozwodu przez urząd stanu cywilnego (zob. uwaga)

50 EUR

Uwaga: jeżeli para zdecyduje się na rozwód za porozumieniem stron, sprawa trafi do sądu jedynie w przypadku braku porozumienia co do jednej z następujących kwestii: podziału majątku, sprawowania władzy rodzicielskiej, alimentów lub dalszego losu domu rodzinnego.

Jeżeli strony porozumieją się w tym zakresie, sprawa rozwodowa odbędzie się w urzędzie stanu cywilnego (conservatória do registo civil) za jednorazową opłatą wynoszącą 280 EUR.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 21/06/2019