Kazus 2 – prawo rodzinne – opieka nad dziećmi - Portugalia

Zapisz jako PDF

W tym studium przypadku dotyczącym dziedziny prawa rodzinnego (opieka nad dziećmi) zwrócono się do państw członkowskich o dostarczenie powodom informacji o kosztach postępowania na przykładzie następujących sytuacji:

Przypadek A – sytuacja krajowa: dwie osoby przez wiele lat pozostawały ze sobą w nieformalnym związku. W momencie rozstania ich dziecko miało trzy lata. Orzeczeniem sądu opieka nad dzieckiem zostaje przyznana matce, ojciec uzyskuje prawo do kontaktów z dzieckiem. Matka wnosi pozew o ograniczenie prawa do kontaktów przyznanego ojcu.

Przypadek B – sytuacja transgraniczna, w której czytelnik występuje jako adwokat w państwie członkowskim A: dwie osoby zamieszkałe w państwie członkowskim (państwie członkowskim B) przez wiele lat pozostawały ze sobą w nieformalnym związku. Mają wspólne dziecko, jednak niezwłocznie po jego urodzeniu rozstają się. Orzeczeniem sądu w państwie członkowskim B opieka nad dzieckiem zostaje przyznana matce, ojciec uzyskuje prawo do kontaktów z dzieckiem. Po uzyskaniu zgody sądu matka i dziecko przenoszą się na stałe do innego państwa członkowskiego (państwa członkowskiego A), podczas gdy ojciec pozostaje w państwie członkowskim B. Kilka lat później matka wnosi w państwie członkowskim A pozew o ograniczenie prawa do kontaktów z dzieckiem przysługującego ojcu.


Koszty postępowania

Koszty w Portugalii – koszty adwokata, komornika sądowego i biegłego

Przypadek

Adwokat


KomornikBiegłyCzy zastępstwo jest obowiązkowe?

Średnie koszty

Czy korzystanie z usług komornika jest obowiązkowe?

Koszty przed wydaniem orzeczenia

Koszty przed wydaniem orzeczenia

Czy korzystanie z jego usług jest obowiązkowe?

Koszty

Przypadek A

Tak


Komornicy występują w tym postępowaniu na takich samych zasadach, jak w innych postępowaniach

Przypadek B

Tak


Komornicy występują w tym postępowaniu na takich samych zasadach, jak w innych postępowaniach


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 21/06/2019