Kazus 3 – prawo rodzinne – alimenty - Portugalia

Zapisz jako PDF

W tym studium przypadku dotyczącym dziedziny prawa rodzinnego (świadczenia alimentacyjne), zwrócono się do państw członkowskich o dostarczenie powodom informacji o kosztach postępowania na przykładzie następujących sytuacji:

Przypadek A – sytuacja krajowa: dwie osoby przez wiele lat pozostawały ze sobą w nieformalnym związku. W momencie rozstania ich dziecko miało trzy lata. Orzeczeniem sądu opieka nad dzieckiem została przyznana matce. Do rozstrzygnięcia pozostała jedynie kwestia kwoty świadczeń alimentacyjnych, które ojciec powinien wypłacać matce na pokrycie kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Matka wnosi pozew w tej sprawie.

Przypadek B – sytuacja transgraniczna, w której czytelnik występuje jako adwokat w państwie członkowskim A: Dwie osoby pozostają ze sobą w nieformalnym związku w państwie członkowskim (państwie członkowskim B). Mają trzyletnie dziecko. Rozstają się. Orzeczeniem sądu w państwie członkowskim B opieka nad dzieckiem zostaje przyznana matce. Za zgodą ojca dziecka matka i dziecko przenoszą się na stałe do innego państwa członkowskiego (państwa członkowskiego A).

Nierozstrzygnięta pozostaje kwestia kwoty świadczeń alimentacyjnych, które ojciec powinien wypłacać matce na pokrycie kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Matka wnosi pozew w tej sprawie w państwie członkowskim A.


Koszty postępowania

Koszty w Portugalii

Zwrot kosztów poniesionych przez świadków, koszty gwarancji lub zabezpieczenia i inne właściwe opłaty

Przypadek

Zwrot kosztów poniesionych przez świadków


Gwarancja lub zabezpieczenie


Inne opłatyCzy świadkom zwraca się poniesione przez nich koszty?

Koszt

Czy istnieje taka możliwość? W jakich przypadkach i w jaki sposób jest stosowana?

Koszt

Opis

Koszt

Przypadek A

Tak – tabela IV załączona do rozporządzenia w sprawie kosztów postępowania przyjętego dekretem z mocą ustawy nr 34/2008 z dnia 26 lutego.

0,2 EUR za kilometr

Przypadek B

Tak – tabela IV załączona do rozporządzenia w sprawie kosztów postępowania przyjętego dekretem z mocą ustawy nr 34/2008 z dnia 26 lutego.

0,2 EUR za kilometr


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 21/06/2019