Cheltuieli de judecată - Portugalia

La pagina è stata tradotta automaticamente. Non è possibile garantirne la qualità.

La qualità della traduzione è stata giudicata: media

La traduzione vi risulta utile?

Această pagină vă oferă informații cu privire la cheltuielile de judecată în Portugalia.


Cheltuieli de judecată

Pentru o analiză mai aprofundată a cheltuielilor de judecată, consultați următoarele studii de caz:

Linkul se deschide într-o fereastră nouăDreptul familiei — divorț

Linkul se deschide într-o fereastră nouăDreptul Familiei — încredințarea copiilor minori

Linkul se deschide într-o fereastră nouăDreptul Familiei — pensia de întreținere

Linkul se deschide într-o fereastră nouăDreptul comercial — contracte

Linkul se deschide într-o fereastră nouăDrept comercial — răspundere

Cadrul legislativ care reglementează onorariile profesiilor juridice

1. Avocați consultanți

În Portugalia, onorariile avocaților consultanți, în calitate de executori judecătorești, sunt reglementate prin Ordinul nr. 282/2013 din 29 august, cu modificările și completările ulterioare (articolele 43-51).

2. Consilierii juridici

În Portugalia, onorariile consilierilor juridici (consultores jurídicos) nu sunt reglementate.

3. Avocați

În Portugalia, onorariile avocaților (advogados) nu sunt reglementate.

4. Executorii judecătorești

Cheltuielile de implicare a executorilor judecătorești în procedurile de executare sunt reglementate la articolul 9e și în tabelul II din Regulamentul privind cheltuielile de judecată, aprobat prin Decretul-lege nr. 34/2008 din 26 februarie, cu modificările ulterioare, și prin Ordinul ministerial de punere în aplicare nr. 282/2013 din 29 august, cu modificările ulterioare [articolele 43-51, aplicabile în temeiul articolul 59 alineatul (1)].

5. Avocați care oferă asistență juridică

Onorariile avocaților pentru serviciile prestate în domeniul protecției juridice sunt reglementate prin Ordinul ministerial de punere în aplicare nr. 1386/2004 din 10 noiembrie 2009 și prin Ordinul ministerial de punere în aplicare nr. 161/2020 din 30 iunie 2009, cu modificările și completările ulterioare.

Costuri fixe

Costurile fixe în proceduri civile

Costurile fixe pentru participanții la litigii în proceduri civile

Costurile fixe care trebuie suportate de justițiabili în procedurile civile sunt prevăzute la articolele 7-5 și în tabelele I și II anexate la Regulamentul de procedură aprobat prin Decretul-lege nr. 34/2008 din 26 februarie, cu modificările ulterioare.

Etapa procedurii civile în care trebuie plătite costurile fixe pentru justițiabili

De regulă, taxele judiciare se plătesc la începutul procedurii și la data stabilită pentru o audiere în instanță. Ca regulă generală, plata către experți și executori judecătorești se efectuează înainte de implicarea acestora în procedură.

Costurile fixe în proceduri penale

Costurile fixe pentru participanții la litigii în proceduri penale

Costurile fixe care trebuie suportate de justițiabili în cadrul procedurilor penale sunt prevăzute la articolul 8e din tabelul III anexat la Regulamentul privind cheltuielile de judecată aprobat prin Decretul-lege nr. 34/2008 din 26 februarie 2006, cu modificările ulterioare.

Etapa procedurii penale în care trebuie plătite costurile fixe pentru justițiabili

Etapa procedurii penale în care trebuie plătite cheltuielile fixe depinde de poziția intervenientului în cadrul procedurii și de actul care urmează să fie adoptat. Singurele cazuri de plată a unei taxe judiciare la momentul actului sunt înființarea unui asistent și deschiderea unei anchete de către asistent. În toate celelalte cazuri, și anume toate cazurile care implică persoana acuzată, precum și în alte cazuri în care este implicat asistentul, taxa judiciară se plătește la sfârșitul etapei procedurii în care se află (înainte de proces, proces sau cale de atac), în funcție de decizia judecătorului.

Costurile fixe în proceduri constituționale

Costurile fixe pentru participanții la litigii în proceduri constituționale

Cheltuielile fixe care trebuie suportate de părțile din procedura în fața Curții Constituționale sunt reglementate de articolele 6-9 din Decretul-lege nr. 303/98 din 7 octombrie, cu modificările ulterioare, precum și de articolul 84 din Legea nr. 28/82 din 15 noiembrie, cu modificările ulterioare).

Etapa procesului de constituționalitate în care trebuie plătite costurile fixe

Costurile fixe nu trebuie să fie plătite până la încheierea procedurii.

Informații prealabile care trebuie furnizate de reprezentanții legali

Drepturile și obligațiile părților

Reprezentanții legali au obligația etică și juridică de a furniza toate informațiile privind drepturile și obligațiile părților, în măsura în care au cunoștințe rezonabile cu privire la șansele de reușită și costurile implicate.

Sursele costurilor

Unde pot găsi informații despre sursele de costuri din Portugalia?

Mai multe informații cu privire la sistemul de costuri din Portugalia pot fi găsite la adresa Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais.

În ce limbi pot obține informații cu privire la sursele de costuri din Portugalia?

Informațiile privind sursele costurilor în Portugalia sunt disponibile numai în limba portugheză.

Unde pot obține informații privind medierea?

Informații privind medierea, în special privind sistemele publice civile, familiale, de muncă și de mediere în materie penală, pot fi găsite la adresa Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://dgpj.justica.gov.pt/English/Alternative-Dispute-Resolution.

De unde se pot obține informații privind durata medie a diferitelor proceduri?

Informații privind durata medie a unei proceduri judiciare pot fi găsite la adresa Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://estatisticas.justica.gov.pt/sites/siej/en-us/pages/default.aspx.

Unde pot obține informații cu privire la costul mediu al unei anumite proceduri?

Aceste informații nu sunt disponibile și pot fi obținute numai prin consultarea diferitelor bareme sau tabele de onorarii.

Cu toate acestea, la Linkul se deschide într-o fereastră nouăadresa https://justica.gov.pt/Servicos/Simulador-Taxas-de-Justica găsiți un simulator al taxelor judiciare pe care va trebui să le plătiți la inițierea procedurilor judiciare, ceea ce vă oferă o idee despre costurile care trebuie cheltuite.

Taxa pe valoarea adăugată: cum sunt furnizate aceste informații?

Cheltuielile judiciare nu sunt supuse TVA-ului. Taxele care trebuie plătite profesioniștilor sunt supuse TVA-ului, dar informațiile privind costurile prevăzute de lege nu includ TVA.

Care sunt ratele aplicabile?

Nu sunt disponibile informații cu privire la cotele de TVA aplicabile.

Asistența judiciară

Pragul de venit aplicabil pârâților în cadrul procedurilor civile

Formula de calcul a pragului de venit pentru asistența judiciară în procedurile civile este disponibilă în anexa la Legea nr. 34/2004 din 29 iulie 2006, cu modificările și completările ulterioare.

Pragul de venit aplicabil inculpaților în cadrul procedurilor penale

Formula de calcul a pragului de venit pentru asistența judiciară în cadrul procedurilor penale este disponibilă în anexa la Legea nr. 34/2004 din 29 iulie 2006, cu modificările și completările ulterioare.

Pragul de venit aplicabil victimelor în cadrul procedurilor penale

Nu există un prag de venituri din asistența juridică pentru victime în ceea ce privește procedurile penale.

Alte condiții de acordare a asistenței juridice pentru victime

Acordarea de asistență juridică victimelor este însoțită de alte condiții. În cazul recunoașterii calității de victimă a infracțiunii de violență domestică prevăzute la articolul 152 din Codul penal, în conformitate cu Legea nr. 112/2009 din 16 septembrie 2009, se prezumă că victima este insuficientă din punct de vedere financiar în absența unei dovezi contrare.

Alte condiții referitoare la acordarea de asistență judiciară pârâților

Există și alte condiții de acordare a asistenței judiciare inculpatului, care se referă la situația lor economică și sunt calculate pe baza unui model elaborat în conformitate cu articolul 39 din Legea nr. 34/2004 din 29 iulie 2006, cu modificările și completările ulterioare.

Proceduri gratuite în instanță

Procedurile judiciare pot fi gratuite pentru oricare dintre părți sau pentru ambele părți pe baza scutirii de taxe judiciare sau a acordării asistenței judiciare.

Articolul 4 din Regulamentul privind costurile procedurale prevede o serie de situații în care există o scutire de taxe. Derogările se împart în două categorii:

  • Derogările subiective sau personale prevăzute la articolul 4e alineatul (1) se bazează pe statutul special al părților sau al părților la procedură; și
  • Excepțiile obiective sau procedurale de la articolul 4 alineatul (2), care se referă la tipul de procedură.

Cu toate acestea, anumite scutiri sunt condiționate de conținutul deciziei finale în cadrul procedurii, astfel cum se prevede la articolul 4e alineatul (3), (4), (5), (6) și (7) și, în consecință, astfel de scutiri pot fi lipsite de efect în ceea ce privește costurile sau numai costurile suportate în cadrul procedurii.

În ceea ce privește asistența juridică, informații mai detaliate pot fi găsite la adresa Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://justica.gov.pt/Guias/como-pedir-apoio-judiciario.

Când trebuie să plătească partea care nu are câștig de cauză costurile părții câștigătoare?

Ca regulă generală, partea care a avut câștig de cauză are dreptul la o despăgubire pentru cheltuielile pe care le-a plătit de partea care cade în pretenții în proporția stabilită de instanță și în conformitate cu hotărârea definitivă. Dreptul părții care a avut câștig de cauză la despăgubiri este anulat în cazul în care partea care cade în pretenții beneficiază de asistență judiciară și, prin urmare, este scutită de plata oricăror taxe judiciare.

Onorariile experților

În mod normal, partea trebuie să plătească onorariile experților. Cu toate acestea, în cazul în care au beneficiat de asistență juridică, onorariile experților sunt plătite de Institutul pentru gestiunea financiară și echipamente de justiție.

Onorariile traducătorilor și interpreților

În mod normal, onorariile traducătorilor și experților trebuie plătite de către partea interesată. Cu toate acestea, în cazul în care a beneficiat de asistență juridică, onorariile traducătorilor și interpreților sunt plătite de Institutul de Management Financiar și Echipament al Justiției.

Documente-cheie

Raportul Portugaliei referitor la studiul privind transparența costurilorPDF(781 Kb)RO


Această pagină este o versiune realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Ultima actualizare: 01/12/2020