Troškovi postupka - Švedska

Tento text byl přeložen strojově. Za kvalitu překladu neručíme.

Kvalita tohoto překladu byla ohodnocena známkou: špatná

Jak byste ohodnotili kvalitu tohoto překladu?

Na ovoj su stranici navedene informacije o troškovima u Švedskoj.


admin:manage.taxonomy.images.costs_of_proceedings

Regulatorni okvir kojim se uređuju naknade pravnih stručnjaka

Odvjetnici

Ako je za žrtvu dodijeljena pravna pomoć ili odvjetnik ili odvjetnik za pomoć u javnoj pomoći, država određuje naknadu po satu naknade. U 2019. kompenzacija je u većini slučajeva 1 380 SEK po satu, bez PDV-a (tj. 1 725 SEK po satu uključujući PDV).

Vodeća pravila švedske Odvjetničke komore za dobru praksu upućuju na to da su naknade koje naplaćuje odvjetnik razumne.

Fiksni troškovi

Fiksni troškovi u građanskim postupcima

Fiksni troškovi za stranke u građanskim postupcima

U slučaju primjene u građanskom predmetu, podnositelj zahtjeva mora platiti sudu pristojbu za podnošenje zahtjeva. Pristojba za podnošenje zahtjeva trenutačno iznosi 2 800 SEK (oko 300 EUR).

U slučajevima u kojima je spor dopušten i vrijednost spora očito nije veća od polovine osnovnog iznosa, pristojba za podnošenje zahtjeva iznosi 900 SEK (približno 100 EUR). Osnovni iznos za 2019. je 46 500 SEK.

Faza građanskog postupka u kojoj je potrebno platiti fiksne troškove

Pristojba za podnošenje zahtjeva plaća se sudu prilikom podnošenja zahtjeva.

Fiksni troškovi u kaznenim postupcima

Fiksni troškovi stranaka u kaznenom postupku

U velikoj većini slučajeva kazneni progon je kazneni progon i ne naplaćuje se pristojba za prijavu. Ako pojedinac želi pokrenuti privatnu tužbu, pristojba za podnošenje zahtjeva iznosi 2 800 SEK.

Faza kaznenog postupka u kojoj je potrebno platiti fiksne troškove

Pristojba za podnošenje zahtjeva plaća se sudu u trenutku podnošenja zahtjeva.

Fiksni troškovi u postupcima pred Ustavnim sudom

Fiksni troškovi za stranke u postupcima pred Ustavnim sudom

Nema posebnih ustavnih ciljeva u Švedskoj.

Faza postupka pred Ustavnim sudom u kojoj je potrebno platiti fiksne troškove

Nema posebnih ustavnih ciljeva u Švedskoj.

Prethodne informacije koje su pravni zastupnici dužni navesti

Prava i obveze stranaka

Odvjetnik tijekom svojih aktivnosti obavlja dužnosti koje su mu povjerene i poštuje dobru praksu.

U skladu s vodećim pravilima Udruge o dobroj praksi u vezi s donošenjem mandata, član švedske Odvjetničke komore dužan je odrediti načela ubiranja pristojbi i obavijestiti klijenta o postupcima izdavanja računa koje namjerava primijeniti. U skladu s ovim Zakonikom, pristojbe se mogu naplatiti na temelju računa koji se daje za dio obavljenog posla, za račun ili po fakturiranju prilikom završetka zadatka. Što se tiče drugih zastupnika koji nisu članovi švedske Odvjetničke komore, nema takvih zakonskih obveza.

Odredbe o troškovima

Gdje mogu pronaći informacije o izvorima troškova u Švedskoj?

Kad je riječ o pravnoj pomoći, informacije su dostupne na Poveznica se otvara u novom prozoru web-mjestu Tijela za pravnu pomoć (i na engleskom jeziku). Informacije o sudskim pristojbama (i na engleskom jeziku) mogu se pronaći na Poveznica se otvara u novom prozoru internetskim stranicama švedskih sudova.

Na kojim jezicima mogu dobiti informacije o izvorima troškova u Švedskoj?

Na svakoj internetskoj stranici navode se dostupnost jezika.

Gdje mogu pronaći informacije o mirenju?

Informacije o mirenju mogu se pronaći na Poveznica se otvara u novom prozoru internetskim stranicama švedskih sudova.

Gdje mogu pronaći dodatne informacije o troškovima?

Internetske stranice s informacijama o troškovima

Za pravnu pomoć dostupni su podaci na Poveznica se otvara u novom prozoru web-mjestu Tijela za pravnu pomoć. Informacije o sudskim pristojbama nalaze se na internetskim stranicama švedskih sudova.

Gdje mogu pronaći informacije o prosječnom trajanju različitih postupaka?

Cilj švedskih sudova jest određivanje većine predmeta u prosjeku tijekom 7 mjeseca u okružnom sudu odnosno 5 mjeseci u Žalbenom sudu. Međutim, u 2018. većina slučajeva u prosjeku je trajala 6,2 mjeseci na okružnim sudovima i 6,3 mjeseci u žalbenim sudovima. Te su informacije dostupne na Poveznica se otvara u novom prozoru internetskim stranicama švedskih sudova na kojima su dostupni godišnji financijski izvještaji sudova.

U skladu s ciljem, za većinu kaznenih predmeta odlučuju okružni sud i žalbeni sud u roku od najviše 5 mjeseca. U 2018. većina kaznenih predmeta na okružnom sudu utvrđena je u roku od 4 mjeseca.

Gdje mogu pronaći informacije o prosječnom zbirnom trošku određenog postupka?

Takve službene informacije nisu dostupne.

PDV

Koje su stope PDV-a primjenjive?

Pristojbe za zahtjeve upućene švedskim sudovima izuzete su od PDV-a. Stopa PDV-a za privatne pravne usluge iznosi 25 %.

Pravna pomoć

Primjenjivi prag dohotka u području građanskog pravosuđa

Kako bi mu se odobrila pravna pomoć, tužitelj ne može imati prihod veći od 260 000 SEK (približno 25 000 EUR). Pri izračunu prihoda tužitelja uzima se u obzir cijela gospodarska situacija. Na primjer, u obzir se uzimaju troškovi održavanja djeteta, bogatstva i duga.

U prekograničnim predmetima pravna pomoć može se dodijeliti čak i ako je prihod podnositelja zahtjeva veći od 260 000 SEK, pod uvjetom da ne može platiti troškove. Odobrenje bi se temeljilo na razlici u troškovima života između Švedske i države članice boravišta podnositelja zahtjeva.

Primjenjivi prag dohotka u području kaznenog pravosuđa za tuženike

U nekim slučajevima tuženik ima pravo na branitelja javne obrane. Svaka osoba koja je uhićena ili pritvorena, ili za koju se sumnja da je počinila kazneno djelo kažnjivo najmanje šest mjeseci zatvora, uvijek ima pravo na branitelja javne obrane. U svim ostalim slučajevima potrebno je utvrditi postoji li potreba za savjetnikom za obranu. Pri procjeni toga ima li tuženik potrebu za braniteljem javne obrane, sud uzima u obzir je li istraga složena, je li odluka kojom se izriče kazna teška i jesu li osobne okolnosti osumnjičenika takve da postoji potreba za savjetnikom za obranu. Ispitivanje dohotka nije provedeno, već samo na temelju prethodno navedenih parametara. Javni branitelj prima naknadu od države. Ako je optuženik osuđen za kazneno djelo, državi vraća troškove odvjetnika. Osoba koja zarađuje više od 260 000 SEK godišnje obično je dužna platiti odštetu. Osoba koja zarađuje manje treba platiti samo dio troškova.

Primjenjivi prag dohotka u području kaznenog pravosuđa za žrtve

U nekim slučajevima žrtve imaju pravo na branitelja. Zastupnik žrtve dobiva naknadu štete od države i uvijek je besplatan za žrtvu. Financijske okolnosti žrtve nemaju nikakav utjecaj na ocjenu imenovanja zastupnika za žrtvu.

Ostali uvjeti za dodjelu pravne pomoći žrtvama

U nekim slučajevima sud može imenovati odvjetnika žrtve za potporu žrtvi. Asistent žrtve može se imenovati za osobu koja je bila žrtva seksualnog kaznenog djela, napada, nezakonitog pritvaranja, pljačke ili drugog kaznenog djela kojim se može izdržavati kazna zatvora za osobu koja je počinila kazneno djelo. Pravni savjetnik je pravo na imenovanje savjetnika, ali to se može učiniti tek nakon pokretanja prethodnog ispitnog postupka.

Drugi uvjeti povezani s dodjelom pravne pomoći tuženicima

Vidjeti prethodno pod naslovom „Pragovi plaće u području kaznenog prava”.

Bez troškova parničnih postupaka u građanskim postupcima

Ako je pravna pomoć odobrena, tužitelj ne mora sudu platiti pristojbu. Međutim, stranke mogu snositi troškove parničenja druge stranke, uključujući troškove podnošenja. Za žalbe na žalbeni sud ili na Vrhovni sud ne naplaćuju se naknade za podnošenje zahtjeva. Naplaćuje se posebna naknada ako provedbeno tijelo uputi predmet okružnom sudu radi daljnje obrade. Isto vrijedi i za predmete koji se odnose na brisanje naziva ili žigova trgovačkih društava koja određena tijela mogu predati okružnom sudu.

Kada stranka koja je izgubila spor mora platiti troškove stranke koja je dobila spor?

U građanskim predmetima neuspješna stranka u pravilu snosi troškove stranke koja je uspjela u postupku. Naknadom za troškove sudskih sporova u cijelosti se pokrivaju troškovi pripreme za suđenje i zastupanja pred sudom te troškovi predstavljanja dokaza (uključujući svjedoke i stručnjake), pod uvjetom da su ti troškovi nužni za zaštitu interesa stranke. Naknada se isplaćuje i za vrijeme i napor stranke koja je dobila spor zbog suđenja.

U slučajevima u kojima vrijednost predmeta o kojem je riječ ne prelazi polovinu iznosa cijene (23 250 SEK), ograničena je odgovornost za troškove i uključuje samo jedan sat pravnog savjeta (1 725 SEK), naknadu za podnošenje zahtjeva, putovanje zbog sudske rasprave, troškove svjedoka i troškove prijevoda.

Naknade vještaka

Relevantan je prethodni odgovor koji se odnosi na naknadu/naknadu troškova.

Naknade za prevoditelje i tumače

Ako stranka, svjedok ili bilo koja druga osoba koju treba saslušati sud ne razumije i ne govori švedski, angažira se usmeni prevoditelj kako bi pomogao sudu. Sud može, prema potrebi, osigurati prijevod dokumenata podnesenih na sudu ili onih poslanih na sud. Sud plaća naknade za prevođenje i usmeno prevođenje, a stranke nisu odgovorne za te troškove.

Ključni dokumenti

Izvješće Švedske o studiji o transparentnosti troškova građanskog postupkaPDF (457 Kb)HR


Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Posljednji put ažurirano: 20/03/2020