Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Az eljárások költsége - Szlovénia

Ez az oldal a szlovéniai bírósági költségekről nyújt tájékoztatást.


Az eljárások költsége

A jogi hivatások képviselőinek díjazására vonatkozó jogszabályi keretek

Ügyvédek

Az ügyvédi munkadíjakat az ügyvédi munkadíjról szóló törvény (a Szlovén Köztársaság Közlönye, 2008. évi 67. szám; 35/2009-ZOdv-C, hatályos 2009. január 1. és 2009. május 9. között) szabályozza.

Ezt a törvényt addig kell alkalmazni, amíg az ügyvédi díjak új jegyzékét a Szlovén Ügyvédi Kamara el nem fogadja, és az igazságügyi és közigazgatási miniszter jóvá nem hagyja.

Közjegyzők

A közjegyzői díjakat az igazságügyi és közigazgatási miniszter által elfogadott közjegyzői díjszabás (a Szlovén Köztársaság Hivatalos Lapja, 94/2008. szám) rögzíti. A díjszabást elfogadása előtt a miniszter előzetes észrevételezésre és véleményezésre megküldi a szlovén Közjegyzői Kamarának, ennek álláspontja azonban a minisztert nem köti.

Rögzített költségek

Rögzített költségek a polgári eljárásban

A peres feleket terhelő rögzített költségek a polgári eljárásban

A rögzített költségek közé az alábbiak tartoznak:

 • bírósági illetékek,
 • ügyvédi munkadíjak
 • szakértői díjak
 • fordítók és tolmácsok díja, valamint
 • útiköltség (pl. tanúk és szakértők esetében).

A polgári eljárás mely szakaszában fizetendőek a rögzített díjak?

A bírósági illetéket rendszerint az eljárás kezdetén, a kereset benyújtásakor kell megfizetni.

Egyes esetekben az illetékeket a bírósági határozat meghozatalakor kell megfizetni (pl. szociális tárgyú jogvitákban első fokon, ingatlan-nyilvántartási eljárásban, elsőfokú kártérítési határozat meghozatalakor).

Hagyatéki eljárásban az illetéket a tárgyalás végén – azaz az elhunyt vagyonának pontos felmérését követően – kell megfizetni.

Az ügyvédi munkadíjakat a bíróságnak az eljárás költségeit meghatározó végzésének meghozatalát követően kell megfizetni. Az ügyvédek kérhetik, hogy munkadíjukat részben vagy egészben előre fizessék meg, ami bevett gyakorlat.

A bizonyítási indítványt (pl. szakértői bizonyítás vagy tanúmeghallgatás) tevő, illetve fordítói vagy tolmácsolási szolgáltatások költségét az ezek igénybevételét indítványozó félnek kell megelőlegeznie.

Rögzített költségek büntetőeljárásban

A peres feleket terhelő rögzített költségek a büntetőeljárásban

A rögzített költségek közé az alábbiak tartoznak:

 • bírósági illetékek
 • ügyvédi munkadíj (amely a tárgyalások számától függ)
 • szakértői díjak
 • fordítók és tolmácsok díja, valamint
 • útiköltség (pl. tanúk és szakértők esetében).

A büntetőeljárás mely szakaszában fizetendőek a rögzített díjak?

A bírósági illetéket és egyéb költségeket rendszerint a jogerős bírósági határozat meghozatala, vagy – azt követően – a kifejezetten az eljárási költségek megfizetésére kötelező, jogerős bírósági végzés kibocsátása után kell megfizetni.

Rögzített költségek alkotmányjogi eljárásban

A peres feleket terhelő rögzített költségek az alkotmányjogi eljárásban

Az alkotmánybírósági eljárás illetékmentes. Az egyéb költségeket (pl. ügyvédi munkadíjakat és útiköltségeket) a felek maguk viselik.

Az alkotmánybírósági eljárás mely szakaszában fizetendőek a rögzített díjak?

Az ügyvédi munkadíjak az eljárás végén fizetendők. Az ügyvédek kérhetik, hogy munkadíjukat részben vagy egészben előre fizessék meg, ami bevett gyakorlat.

A jogi képviselő által nyújtandó előzetes tájékoztatás

A felek jogai és kötelezettségei

Az ügyvédeket nem terheli jogszabályi tájékoztatási kötelezettség a jogok, kötelezettségek, a pernyerés esélye és a költségek vonatkozásában. Azonban az ügyvédeknek a díjuk megfizetésére vonatkozó felhívást a díjakat és költségeket részletező, külön számlán kell benyújtaniuk. Amennyiben az ügyvéd és megbízója megállapodást köt arról, hogy a díjakat és költségeket nem az ügyvédi munkadíjról szóló törvény, hanem egyedi megállapodás szerint állapítják meg, a megállapodásra külön szabályok vonatkoznak.

A költségek megállapításának jogalapjai

Hol találhatok a költségek megállapításának jogalapjára vonatkozó információkat Szlovéniában?

A bírósági eljárások költségeit az alábbi jogszabályok határozzák meg:

 • a bírósági illetékekről szóló törvényZakon o sodnih taksah (a Szlovén Köztársaság Közlönye, 2008. évi 37. szám)
 • az ügyvédi munkadíjról szóló törvényZakon o odvetniški tarifi (módosítását a közeljövőben tervezik)
 • a közjegyzői díjszabásNotarska tarifa (a Szlovén Köztársaság Hivatalos Lapja, 94/2008. és 32/2011. szám. Hamarosan újabb módosítás várható.),
 • a bírósági tolmácsokra vonatkozó szabályzat – Pravilnik o sodnih tolmačih (a Szlovén Köztársaság Közlönye, 2002. évi 49. szám, 2003. évi 75. szám, 2007. évi 71. szám)
 • a bírósági szakértőkre és értékbecslőkre vonatkozó szabályzat – Pravilnik o sodnih izvedencih in cenilcih (a Szlovén Köztársaság Közlönye, 2002. évi 7. szám, 2003. évi 75. szám, 2005. évi 72. szám, 2007. évi 71. szám és 2008. évi 84. szám)
 • a büntetőeljárásról szóló törvény – Zakon o kazenskem postopku (a Szlovén Köztársaság Hivatalos Lapja, 32/2012. szám),
 • a büntetőeljárásban felmerült költségek megtérítésére vonatkozó szabályok - Pravilnik o povrnitvi stroškov v kazenskem postopku, a Szlovén Köztársaság Hivatalos Lapja, 61/1997. szám, 6897. o. – helyesbítette: 62/2008. szám),
 • a polgári eljárásról szóló törvény – Zakon o pravdnem postopku (a Szlovén Köztársaság Hivatalos Lapja, 73/2007. szám – hivatalos, egységes szerkezetű változat, 45/08 - ZArbit, 45/08, 111/08 - Odl. US, 121/08 - Skl. US, 57/09 - Odl. US, 12/10 - Odl. US, 50/10 - Odl. US, 107/10 - Odl. US, 75/12 - Odl. US és 76/12 - helyesbítés).

A fenti jogszabályszövegek megtalálhatók Szlovénia online jogi tájékoztató portálján, a A link új ablakot nyit megjogi információs központ címén, illetve a többi országos jogszabálygyűjteményben.

Milyen nyelven érhetők el a költségek megállapításának jogalapjára vonatkozó információk Szlovéniában?

Az információk csak szlovén nyelven érhetők el.

Hol találhatok a közvetítésre/békéltetésre vonatkozó információkat?

A közvetítésre vonatkozó információk az A link új ablakot nyit megEurópai Igazságügyi Hálózat polgári és kereskedelmi ügyekben c. internetes oldalán, az alternatív vitarendezésről szóló részben érhetők el.

A bíróságon közvetítői szolgáltatásokat nyújtó bíróságok (pl. A link új ablakot nyit megLjubljana Területi Bírósága) internetes oldalukon a közvetítésről is nyújtanak tájékoztatást.

További információk találhatók a nem kormányzati szervezetek és a közvetítéssel foglalkozó magánszektorbeli szereplők internetes oldalain (lásd a közvetítéssel és a közvetítő keresésével foglalkozó oldalakat).

Hol találhatok a költségekre vonatkozó további információkat?

Hol találhatok az egyes eljárások átlagos hosszára vonatkozó információkat?

A különféle eljárások átlagos időtartamára vonatkozó információk az A link új ablakot nyit megIgazságügyi Minisztérium internetes oldalán a bírósági statisztikák elemzésével foglalkozó részben szerepelnek.

Hozzáadottérték-adó

Miként adnak erre vonatkozó információt?

A költségekre vonatkozó információk a jogszabáIyokban szerepelnek, azonban a hozzáadottérték-adó ezekben az adatokban rendszerint nem szerepel. Amennyiben a díjat héa terheli (pl. az ügyvédi szolgáltatások héa-kötelesek), a jogszabály erre utal.

Költségmentesség

Jogosultsági jövedelemhatár a polgári igazságszolgáltatás területén

A költségmentességi jövedelemhatárt a költségmentességről szóló törvényZakon o brezplačni pravni pomoči (a Szlovén Köztársaság Közlönye, 2001. évi 48. szám, 2004. évi 50. szám, 96/2004-UPB1, 2008. évi 23. szám) 13. cikke szabályozza.

A költségmentességre való jogosultság akkor áll fenn, ha a család pénzügyi helyzete nem teszi lehetővé a bírósági költségeknek a család létfenntartásának veszélyeztetése nélküli megfizetését. A család létfenntartásának veszélyeztetése akkor áll fenn, ha az illető vagy a családtag átlagos havi jövedelme nem haladja meg a szociális biztonságról szóló törvényben – Zakon o socialnem varstvu (a Szlovén Köztársaság Közlönye, 3/2007-UPB2 {23/2007 popr., 41/2007 popr.}, 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45) előírt havi minimálbér kétszeresét.

A minimálbér 2008. augusztus 1. óta 221,70 EUR, így a költségmentességi jövedelemhatár 443,40 EUR.

A bíróság a felet mentesítheti a bírósági illeték megfizetése alól (a bírósági illetékekről szóló törvény 11. cikke szerint), ha annak megfizetése lényegesen csökkentené a fél és családja létfenntartására szolgáló összeget. A döntést a bíróság mérlegelési jogkörében, az összes vonatkozó körülmény figyelembevételével hozza meg.

Terheltek és sértettek vonatkozásában jogosultsági jövedelemhatár a büntető igazságszolgáltatás területén

Terheltek és sértettek vonatkozásában a jogosultsági jövedelemhatár a büntető igazságszolgáltatás területén megegyezik a polgári ügyekben érvényesülő határral.

A sértett és a terhelt költségmentességére megszabott egyéb feltételek

A sértett és a terhelt költségmentességének egyéb feltételei nincsenek.

Ingyenes bírósági eljárások

Az alábbi bírósági eljárásokban nem kell bírósági illetéket fizetni:

 • a Szlovén Köztársaság Alkotmánybírósága előtti eljárások
 • a munkaviszonnyal és más munkaügyi kérdéssel kapcsolatos jogvitákban hozott bírósági határozatok végrehajtása
 • azok az eljárások, amelyekben költségmentességet ítéltek meg
 • tartással kapcsolatos követelések érvényesítése
 • házasság felbontására irányuló eljárásban hozott ideiglenes intézkedések és gyermektartással kapcsolatos eljárások
 • fizetésképtelenségi eljárások adós általi kezdeményezése
 • külföldi szociális biztonsági jogosultságok érvényesítéséhez szükséges okiratok hitelesítése
 • a bírósági illetékekről szóló törvényben és más jogszabályokban meghatározott különféle eljárások és tárgykörök.

Milyen esetekben viseli a pervesztes fél a pernyertes fél költségeit?

A költségviselési szabályokat a büntetőeljárásról szóló törvény és a polgári eljárásról szóló törvény szabályozza, mely törvények megállapítják a pernyertesség és a pervesztesség elvét.

Polgári eljárásban a pervesztes félnek meg kell térítenie a pernyertes fél költségeit. A fél saját mulasztásából vagy a felektől függetlenül felmerült költségeket a felek maguk viselik. A költségtérítésre vonatkozó további részletszabályok a polgári eljárásról szóló törvényben(151–186., valamint 173a. cikk) és a büntetőeljárásban felmerült költségek megtérítésére vonatkozó szabályokban (Hivatalos Lap 15/06. szám) találhatók.

Ha a büntetőeljárásban a vádlott bűnösségét megállapítják, a bíróság rendszerint őt kötelezi a költségek megfizetésére. A büntetőeljárásról szóló törvény (92–99. cikk) és az igazságügy-miniszter külön rendeletei a költségviselés tekintetében további részletszabályokat is megállapítanak.

Szakértői díjak

Polgári eljárásban a szakértői díjakat alapesetben a szakértői bizonyítást indítványozó fél előlegezi meg. Ha a bíróság szakértő kirendelése mellett dönt, a díjakat a bíróság előlegezi meg. Ezeknek a költségeknek a viseléséről a bíróság az eljárás végén a pernyertesség alapján dönt.

Büntetőeljárásban a szakértői díjakat a bíróság előlegezi meg.

Fordítók és tolmácsok díja

Büntetőeljárásban a fordítók és tolmácsok díjait a bíróság előlegezi meg.

Az olasz és magyar nyelvről történő fordítás ingyenes e kisebbségek anyanyelvhasználathoz való alkotmányos joga alapján (még abban az esetben is, ha az illetőnek büntetőeljárásban meg kellene fizetnie a költségeket).

A fordítók és tolmácsok díjait nem kell megfizetni, ha a terhelt nem érti az eljárás nyelvét.

Polgári eljárásban a fordítók és tolmácsok díjai az eljárási költségek részét képezik. A költségeket annak a félnek kell megelőlegeznie, aki az eljárásra okot adott. E költségeknek a viseléséről a bíróság az eljárás végén a pernyertesség, illetve a pervesztesség alapján dönt.

Esettanulmányok, Szlovénia

A szlovéniai eljárási költségekről pontosabb információk az egyes konkrét esettanulmányokban találhatók.

Kapcsolódó linkek

A link új ablakot nyit megA szlovén jogrendszer

A link új ablakot nyit megLjubljanai Területi Bíróság nyilvántartása

A link új ablakot nyit megBírósági statisztikák nyilvántartása

Kapcsolódó dokumentumok

A költségek átláthatóságáról szóló vizsgálat Szlovéniáról szóló jelentésePDF(723 Kb)en


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 25/06/2019