Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Kostnader för förfaranden

Europeiska unionen (EU) har beviljat sina medborgare ett antal rättigheter, exempelvis rätten att röra sig fritt inom EU:s gränser. Dessa rättigheter har förändrat många medborgares liv och utbytena inom EU har ökat avsevärt under de senaste åren. EU-medborgarna kan emellertid inte utnyttja dessa rättigheter fullt ut om inte möjligheterna att få tillgång till rättssystemet förbättras. I det sammanhanget är det viktigt att det finns information om kostnader för förfaranden, t.ex. om en medborgare planerar att gå till domstol eller vill få ett domstolsavgörande verkställt.


Kostnader för förfaranden

Processkostnaderna i tvistemål regleras av nationell lagstiftning och kostnaderna är inte harmoniserade på EU-nivå. Därför varierar kostnaderna mellan olika medlemsstater.

För att få detaljerad information om kostnader för förfaranden i medlemsstaterna liksom om flera fallstudier som utförts på Europeiska kommissionens vägnar kan du klicka på en av flaggorna som finns på höger sida.

Har du inte råd att betala kostnaderna för en domstolsprocess kan du ansöka om rättshjälp.

Ytterligare information finns i den bifogade undersökningen (tillgänglig endast på engelska och franska) som har genomförts för att identifiera kostnaderna för tvistemål i varje medlemsstat genom att:

  • definiera varje identifierad kostnadskällas andel av de totala kostnaderna för tvistemål,
  • jämföra de kostnader som parter i olika medlemsstater ådragit sig,
  • identifiera skillnader mellan kostnadskällor och belopp,
  • identifiera hur insyn i kostnaderna för tvistemål och begränsningen av skillnader mellan kostnadskällor och belopp kan främja tillgången till rättssystemet,
  • utfärda rekommendationer för möjliga åtgärder på EU-nivå, möjligtvis genom att det fastställs minimistandarder samt underlätta tillgången till rättssystemet genom att förbättra insynen i kostnaderna för tvistemål,
  • allmänt sett identifiera samband, då det är lämpligt och relevant, mellan kostnaderna för rättslig prövning och medborgarnas tillgång till rättssystemet och
  • identifiera särskilda frågor som rör gränsöverskridande tvister.

Undersökningen ger en överblick över situationen i Europeiska unionen vid en viss tidpunkt − december 2007.

Bakgrundsmaterial

Undersökning om insyn i kostnaderna för tvistemål i EUPDF(2615 Kb)en – engelskspråkig version

Undersökning om insyn i kostnaderna för tvistemål i EUPDF(2665 Kb)fr – franskspråkig version

Bilaga 1: Resultat från det offentliga frågeformuläretPDF(1700 Kb)en

Nationell rapport - BelgienPDF(829 Kb)en

Nationell rapport - BulgarienPDF(566 Kb)en

Nationell rapport - TjeckienPDF(703 Kb)en

Nationell rapport - DanmarkPDF(560 Kb)en

Nationell rapport - TysklandPDF(565 Kb)en

Nationell rapport - EstlandPDF(872 Kb)en

Nationell rapport - IrlandPDF(400 Kb)en

Nationell rapport - GreklandPDF(849 Kb)en

Nationell rapport - SpanienPDF(640 Kb)en

Nationell rapport - FrankrikePDF(1312 Kb)en

Nationell rapport - ItalienPDF(772 Kb)en

Nationell rapport - CypernPDF(555 Kb)en

Nationell rapport - LettlandPDF(742 Kb)en

Nationell rapport - LitauenPDF(950 Kb)en

Nationell rapport - LuxemburgPDF(551 Kb)en

Nationell rapport - UngernPDF(533 Kb)en

Nationell rapport - MaltaPDF(742 Kb)en

Nationell rapport - NederländernaPDF(702 Kb)en

Nationell rapport - ÖsterrikePDF(829 Kb)en

Nationell rapport - PolenPDF(396 Kb)en

Nationell rapport - PortugalPDF(781 Kb)en

Nationell rapport - RumänienPDF(544 Kb)en

Nationell rapport - SlovenienPDF(723 Kb)en

Nationell rapport - SlovakienPDF(872 Kb)en

Nationell rapport - FinlandPDF(504 Kb)en

Nationell rapport - SverigePDF(457 Kb)en

Nationell rapport - Förenade kungariketPDF(448 Kb)en

 


Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.

Senaste uppdatering: 27/04/2016