Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

Navigointipolku

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Soudní poplatky související s řízením o evropském platebním rozkazu - Belgie

Tämän sivun teksti on konekäännös, eikä sen laatua voida taata.

Konekäännöksen arvioitu laatutaso: Heikko

Onko käännös mielestäsi hyödyllinen?


Úvod

Jaké jsou příslušné náklady?

Jak vysoký poplatek budu muset zaplatit?

Co se stane, pokud nebude soudní poplatky platit včas?

Jak mohu zaplatit soudní poplatky?

Co udělám poté, co jste zaplatil/a?

Úvod

Řídí se články 1017 až 1022 soudního řádu, jakož i čl. 953 soudního řádu, pokud jde o uhrazení svědeckých poplatků, jakož i Code des droits d’ enregistrement, d’ hypothèque et de greffe, a konkrétně s články 142 a násl. a 268 a násl., pokud jde o registrační poplatky.

Jaké jsou příslušné náklady?

Čl. 1018 soudního řádu upřesňuje, co náklady tvoří:

1° různé poplatky za štěp a za registraci. Rejstříkové poplatky (droits de greffe) zahrnují poplatky za zápis a redakční a expediční poplatky (viz čl. 268 a násl. zákoníku o registračních, hypotéčních a rejstříkových poplatcích). Právo na obstavení se pohybuje mezi 30 a 100 EUR v závislosti na soudu, u něhož bylo zahájeno řízení. Právo na psaní činí 35 EUR.

Poplatky za registraci jsou splatné u rozhodnutí, která jsou vyšší než 12,500 EUR (s výjimkou právních výdajů), a činí 3 % této částky;

2° náklady a služební požitky soudních písemností;

3° náklady na zaslání rozsudku: mezi 0,85 EUR a 5,75 EUR na list;

4° náklady na všechna důkazní opatření, včetně daňového zatížení svědků a znalců. Královským výnosem ze dne 27. července 1972 se tento poplatek stanoví na 200 franků na svědka, což dnes odpovídá přibližně částce 5 EUR.K této částce se připočte příspěvek na cestovní výdaje (0,0868 EUR na kilometr).

V případě soudního znaleckého posudku stanoví své náklady a odměnu daný znalec, přičemž způsob výpočtu musí být jasně uveden a v příslušných případech může být tato částka soudcem v rámci stanovení celkových konečných soudních poplatků snížena (např. pokud byly náklady vynaloženy neúčelně);

5° výdaje na cestu a pobyt soudců, soudních úředníků a stran, pokud jejich cesty nařídil soudce, a náklady na řízení, pokud byly provedeny pouze v rámci soudního řízení;

6° procesní odškodnění ( čl. 1022 soudního řádu); tato náhrada je paušálním podílením se na odměnách a nákladech advokátů strany, která měla ve věci úspěch, a hradí ji strana, která ve věci úspěch neměla. Částky jsou vázány na index spotřebitelských cen a jakékoli změny oproti více či méně než 10 bodu vedou ke zvýšení nebo snížení částek o 10 %;

Hodnota pohledávky


základní částka


minimální částka


maximální částka

Do 250,00 EUR

180,00 EUR

90,00 EUR

360,00 EUR

250,01 až 750,00 EUR

240,00 EUR

150,00 EUR

600,00 EUR

750,01 až 2 500,00 EUR

480,00 EUR

240,00 EUR

1 200,00 EUR

750,01 až 5 000,00 EUR

785,00 EUR

450,00 EUR

1 800,00 EUR

5.000,01 až 10 000,00 EUR

1 080,00 EUR

600,00 EUR

2 400,00 EUR

10.000,01 až 20 000,00 EUR

1 320,00 EUR

750,00 EUR

3 000,00 EUR

20.000,01 až 40 000,00 EUR

2 400,00 EUR

1 200,00 EUR

4 800,00 EUR

40.000,01 až 60 000,00 EUR

3 000,00 EUR

1 200,00 EUR

6 000,00 EUR

60.000,01 až 100 000,00 EUR

3 600,00 EUR

1 200,00 EUR

7 200,00 EUR

100.000,01 až 250 000,00 EUR

600,00 EUR

1 200,00 EUR

12 000,00 EUR

250.000,01 až 500 000,00 EUR

8 400,00 EUR

1 200,00 EUR

16 800,00 EUR

500.000,01 až 1 000 000,00 EUR

12 000,00 EUR

1 200,00 EUR

24 000,00 EUR

Nad 1 000 000,01 EUR

18 000,00 EUR

1 200,00 EUR

36 000,00 EUR

Spory, které nelze posoudit z hlediska peněz

1 440,00 EUR

90,00 EUR

12 000,00 EUR

Pracovní soud (tribunal du travail) (režim výjimky)

Hodnota pohledávky


základní částka


minimální částka


maximální částka

Do 250,00 EUR

43,75 EUR

31,75 EUR

55,75 EUR

Do 620,00 EUR

87,43 EUR

69,43 EUR

105,43 EUR

Do 2.500,00 EUR

131,18 EUR

107,18 EUR

155,18 EUR

Více než 2.500,01 EUR

262,37 EUR

226,37 EUR

298,37 EUR

Spory, které nelze posoudit z hlediska peněz

131,18 EUR

107,18 EUR

155,18 EUR

7° honoráře, odměny a výdaje veřejného ochránce práv jmenovaného podle čl. 1734 soudního řádu.

Jak vysoký poplatek budu muset zaplatit?

S ohledem na výše uvedené závisí částka, jež má být uhrazena, zcela na okolnostech konkrétního případu, například na skutečnosti, zda jste stranou, která měla ve věci úspěch, zda byli pověřeni znalci a předvoláni svědci, zda museli soudci cestovat do zahraničí, byla zapotřebí účast mediátora atd.

Co se stane, pokud nebude soudní poplatky platit včas?

Rejstříkové poplatky musí být uhrazeny předem, aby mohlo dojít k zápisu věci.

Znalci jako podmínku pro výkon svého úkolu vždy vyžadují zaplacení zálohy.

Požadujete-li vyslechnutí svědka, je třeba předem složit příslušnou částku k rukám soudního úředníka. Pokud příslušnou úhradu neprovedete, má se za to, že jste od vyslechnutí svědka upustili.

Jak mohu zaplatit soudní poplatky?

Platbu lze provést pomocí formuláře platebního nebo převodního příkazu, elektronickým převodem, hotově nebo šekem vystaveným na název soudní kanceláře (poslední uvedená možnost je vyhrazena advokátům a soudním vykonavatelům).

Co udělám poté, co jste zaplatil/a?

Všechny doklady o platbách musí být pečlivě udržovány tak, aby bylo možné je na požádání předložit okamžitě.


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 23/08/2019