Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

Navigointipolku

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Kohtukulud seoses Euroopa maksekäsumenetlusega - Belgia

Tämän sivun teksti on konekäännös, eikä sen laatua voida taata.

Konekäännöksen arvioitu laatutaso: Heikko

Onko käännös mielestäsi hyödyllinen?


Sissejuhatus

Millised on kulud?

Kui palju pean kaebuse menetlemise eest maksma?

Mis juhtub, kui ma ei maksa kohtulõivu õigeaegselt?

Kuidas ma saan tasuda kohtukulud?

Mida ma teen pärast seda, kui olete tasunud?

Sissejuhatus

See on reguleeritud kohtuseadustiku artiklitega 1017-1022 ja kohtumenetluse seadustiku artikliga 953 seoses tunnistajatele makstavate tasude maksmisega, samuti Code des droits d’enregistrement d’hypothèque et de greffe (täpsemalt artikkel 142 jj ning 268 jj) registreerimistasude osas.

Millised on kulud?

Kohtute seadustiku artiklis 1018 on täpsustatud kulud:

1° Muu, transplantaadi ja registreerimistasu. Kohtulõivude hulka kuuluvad kohtudokumentide koostamise eest makstud lõivud ja kohtudokumentide koopiate tegemise tasud (vt registreerimis-, hüpoteeg- ja registreerimistasusid käsitleva seadustiku artikkel 268 jj). Olenevalt kohtuasjast, kellele hagi on esitatud, jääb arestimisõigus vahemikku 30-100 eurot. Kirjalik õigus on 35 eurot.

Registreerimistasud tasutakse 12,500 eurot ületavate otsuste eest (välja arvatud õigusabikulud) ja need on võrdsed 3 % -ga sellest summast;

2o kohtudokumentide kulud ja rahalised tasud;

3° Kohtuotsuse saatmise kulu: 0,85-5,75 eurot lehe kohta;

4o. kõik uurimismeetmed, sealhulgas tunnistajate ja ekspertide maksud. 27. juuli 1972. aasta kuninglikus korralduses on sätestatud, et see tasu on 200 franki tunnistaja kohta, mis on praegu umbes 5 eurot.Sellele summale lisatakse reisikulude hüvitis (0,0868 eurot kilomeetri kohta).

Ekspertidel on vabadus määrata ekspertide aruannete kulud ja tasud, kuigi arvutusmeetod peab olema selgelt osutatud ning lõplike õiguslike kulude hindamisel võib kohus vajaduse korral summat vähendada, näiteks juhul, kui on tekkinud tarbetuid kulusid.

5. kohtunike, kohtuametnike ja poolte sõidu- ja elamiskulud, kui nad on määranud nende reisi, ning menetluskulud, kui need on tehtud üksnes kohtulikust arutelust lähtuvalt;

6° menetluslikku hüvitist ( kohtute seadustiku artikkel 1022); selle hüvitise maksab kaotanud pool ning see on kindlasummaline makse võitnud poole kulude ja advokaaditasude katteks. Summad on seotud tarbijahinnaindeksiga ja mis tahes muudatused rohkem või vähem kui 10 punkti võrra põhjustavad vastavalt summade suurenemist või vähenemist 10 % võrra;

Nõude väärtus


baasmäär


minimaalne summa


maksimaalne summa

Kuni 250,00 eurot

180,00 EUROT

90,00 EUROT

360,00 EUROT

250,01 kuni 750,00 eurot

240,00 EUROT

150,00 EUROT

600,00 EUROT

750,01 kuni 2.500,00 eurot

480,00 EUROT

240,00 EUROT

1.200,00 EUROT

750,01 kuni 5.000,00 eurot

785,00 EUROT

450,00 EUROT

1.800,00 EUROT

5.000,01 kuni 10.000,00 eurot

1080,00 EUROT

600,00 EUROT

2.400,00 EUROT

10.000,01 kuni 20.000,00 eurot

1.320,00 EUROT

750,00 EUROT

3.000,00 EUROT

20.000,01 kuni 40.000,00 eurot

2.400,00 EUROT

1.200,00 EUROT

4.800,00 EUROT

40.000,01 kuni 60.000,00 eurot

3.000,00 EUROT

1.200,00 EUROT

6.000,00 EUROT

60.000,01 kuni 100.000,00 eurot

3.600,00 EUROT

1.200,00 EUROT

7.200,00 EUROT

100.000,01 kuni 250.000,00 eurot

6.00,00 EUROT

1.200,00 EUROT

12.000,00 EUROT

250.000,01 kuni 500.000,00 eurot

8.400,00 EUROT

1.200,00 EUROT

16.800,00 EUROT

500.000,01 kuni 1.000.000,00 eurot

12.000,00 EUROT

1.200,00 EUROT

24.000,00 EUROT

Üle 1 000 000,01 EUR

18.000,00 EUROT

1.200,00 EUROT

36.000,00 EUROT

Vaidlused, mida ei ole võimalik rahaliselt hinnata

1.440,00 EUROT

90,00 EUROT

12.000,00 EUROT

Töökohus (eriskeem)

Nõude väärtus


baasmäär


minimaalne summa


maksimaalne summa

Kuni 250,00 eurot

43,75 EUROT

31,75 EUROT

55,75 EUROT

Kuni 620,00 eurot

87,43 EUROT

69,43 EUROT

105,43 EUROT

Kuni 2.500,00 eurot

131,18 EUROT

107,18 EUROT

155,18 EUROT

Üle 2.500,01 EUR

262.37 EUROT

226,37 EUROT

298,37 EUROT

Vaidlused, mida ei ole võimalik rahaliselt hinnata

131.18 EUROT

107,18 EUROT

155,18 EUROT

7o Kohtuseadustiku artikli 1734 kohaselt ametisse nimetatud ombudsmani tasud, tasud ja kulud.

Kui palju pean kaebuse menetlemise eest maksma?

Ülaltoodust tulenevalt on makstav summa iga juhtumi puhul erinev, sõltudes sellistest teguritest nagu see, kas olete edukas osapool ja kas on tellitud eksperte, tunnistajaid on kutsutud, kohtuametnikud on pidanud reisima välismaale, on määratud vahendaja jne.

Mis juhtub, kui ma ei maksa kohtulõivu õigeaegselt?

Registreerimistasu tuleb tasuda ette, muul juhul ei kanta selle põhjuse loetellu.

Eksperdid nõuavad alati ettemaksu tasumist enne, kui nad oma tööd teevad.

Kui Te taotlete tunnistaja küsitlemist, peate oma kulud eelnevalt maksma hoiule ka registripidajale. Kui te seda makset ei tee, eeldatakse, et olete tunnistaja ärakuulamise taotluse rahuldamata jätnud.

Kuidas ma saan tasuda kohtukulud?

Makse võib teha kreeditkorralduse või maksetellimislehe, sularaha elektroonilise ülekandmise, sularaha või tšeki teel (viimati nimetatud meetod on reserveeritud advokaatidele ja kohtutäituritele).

Mida ma teen pärast seda, kui olete tasunud?

Kõiki maksetõendeid tuleb hoolikalt säilitada, et neid oleks võimalik taotluse korral viivitamata esitada.


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 23/08/2019