Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

Navigointipolku

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn oikeuskulut - Belgia

Tämän sivun teksti on konekäännös, eikä sen laatua voida taata.

Konekäännöksen arvioitu laatutaso: Heikko

Onko käännös mielestäsi hyödyllinen?


Johdanto

Mitkä ovat sovellettavat kustannukset?

Paljonko käsittely maksaa?

Mitä tapahtuu, jos en maksa oikeudenkäyntimaksuja ajoissa?

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Mitä teen sen jälkeen, kun olet maksanut?

Johdanto

Tätä säännellään oikeudenkäyntilain 1017–1022 §: ssä sekä oikeudenkäyntilain 953 artiklassa, joka koskee todistajien perimiä maksuja, sekä siviiliprosessilain (Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe) 142 §: n ja sitä seuraavien pykälien ja erityisesti sen 268 artiklan ja sitä seuraavien pykälien sekä artiklan ja sitä seuraavien pykälien mukaista rekisteröintimaksujen osalta.

Mitkä ovat sovellettavat kustannukset?

Oikeudenkäyntilain 1018 artiklassa säädetään yksityiskohtaisesti kustannuksista:

1 a Muut varttamis- ja rekisterimaksut. Oikeudenkäyntimaksut sisältävät oikeudenkäyntimaksuja koskevia maksuja, jotka peritään oikeudenkäyntiasiakirjojen laatimisesta ja oikeudenkäyntiasiakirjojen jäljennösten toimittamisesta (ks. rekisteröinti-, kiinnitys- ja rekisterimaksut, ks. 268 artikla ja sitä seuraavat kohdat). Takavarikointioikeus on 30–100 euroa sen mukaan, mistä tuomioistuimesta on kyse. Kirjoitusoikeus on 35 euroa.

Rekisteröintimaksu peritään päätöksistä, joiden pääoma on yli 12,500 euroa (ilman oikeudenkäyntikuluja) ja 3 % tästä määrästä;

2° oikeudellisten asiakirjojen kustannukset ja palkkiot;

3° tuomion lähettämisestä aiheutuvat kustannukset: 0,85–5,75 euroa/sivu

4° kaikista tutkintatoimista, mukaan lukien todistajien ja asiantuntijoiden verotus, aiheutuvat kustannukset. Kuninkaallisessa 27. heinäkuuta 1972 annetussa asetuksessa tämä maksu on 200 frangia todistajaa kohti, mikä on nykyisin noin 5 euroa.Tähän summaan lisätään matkakulukorvaus (0,0868 euroa kilometriltä).

Oikeudellinen asiantuntija voi määrittää palkkionsa itse, kunhan sen laskutapa on selkeästi eritelty. tuomari voi tarvittaessa alentaa lopullisten oikeudenkäyntikulujen kokonaismäärää (jos on esimerkiksi laskutettu aiheettomista toimenpiteistä).

5° tuomareiden, tuomioistuinvirkailijoiden ja asianosaisten matka- ja oleskelukulut, kun heidän matkansa on määrätty tuomarin toimesta, sekä oikeudenkäyntikustannukset, jos ne on suoritettu yksinomaan oikeudenkäyntiä varten;

6° oikeudenkäymismenettely ( prosessilain 1022 artikla); hävinnyt osapuoli joutuu maksamaan voittaneelle osapuolelle kiinteämääräisen korvauksen tämän asianajokuluista. Määrät liittyvät kuluttajahintaindeksiin, ja kaikki muutokset enemmän tai vähemmän kuin 10 prosenttiyksikköä johtavat 10 %: n lisäykseen määrien osalta;

Vaateen arvo


perusmäärät


vähimmäismäärä


enimmäismäärä

Enintään 250,00 euroa

180,00 EUROA

90,00 EUROA

360,00 EUROA

250,01endash 750,00 euroa

240,00 EUROA

150,00 EUROA

600,00 EUROA

750,01endash 2.500,00 euroa

480,00 EUROA

240,00 EUROA

1.200,00 EUROA

750,01endash 5.000,00 euroa

785,00 EUROA

450,00 EUROA

1.800,00 EUROA

5.000,01endash 10.000,00 euroa

1080,00 EUROA

600,00 EUROA

2.400,00 EUROA

10.000,01endash 20.000,00 euroa

1.320,00 EUROA

750,00 EUROA

3.000,00 EUROA

20.000,01endash 40.000,00 euroa

2.400,00 EUROA

1.200,00 EUROA

4.800,00 EUROA

40.000,01endash 60.000,00 euroa

3.000,00 EUROA

1.200,00 EUROA

6.000,00 EUROA

60.000,01endash 100.000,00 euroa

3.600,00 EUROA

1.200,00 EUROA

7.200,00 EUROA

100.000,01endash 250.000,00 euroa

6.00,00 EUROA

1.200,00 EUROA

12.000,00 EUROA

250.000,01endash 500.000,00 euroa

8.400,00 EUROA

1.200,00 EUROA

16.800,00 EUROA

500.000,01endash 1.000.000,00 euroa

12.000,00 EUROA

1.200,00 EUROA

24.000,00 EUROA

Yli 1.000.000,01 euroa

18.000,00 EUROA

1.200,00 EUROA

36.000,00 EUROA

Ei arvioitavissa olevat riita-asiat

1.440,00 EUROA

90,00 EUROA

12.000,00 EUROA

Työtuomioistuin (poikkeusjärjestely)

Vaateen arvo


perusmäärät


vähimmäismäärä


enimmäismäärä

Enintään 250,00 euroa

43,75 EUROA

31,75 EUROA

55,75 EUROA

Enintään 620,00 euroa

87,43 EUROA

69,43 EUROA

105,43 EUROA

Enintään 2.500,00 euroa

131,18 EUROA

107,18 EUROA

155,18 EUROA

Yli 2.500.01 euroa

262.37 EUROA

226,37 EUROA

298,37 EUROA

Ei arvioitavissa olevat riita-asiat

131.18 EUROA

107,18 EUROA

155,18 EUROA

7°: oikeudenkäyntilain 1734 artiklan mukaisesti nimetyn oikeusasiamiehen palkkiot ja kulut.

Paljonko käsittely maksaa?

Edellä esitetyn mukaisesti maksettava oikeudenkäynnistä aiheutuvien kustannusten määrä vaihtelee sen mukaan, onko osapuoli hävinnyt vai voittanut jutun, onko tarvittu asiantuntijoiden apua tai kutsuttu todistajia, ovatko tuomari ja syyttäjä joutuneet matkustamaan ulkomaille, onko turvauduttu sovittelijan apuun ja niin edelleen.

Mitä tapahtuu, jos en maksa oikeudenkäyntimaksuja ajoissa?

Kirjaamomaksut on maksettava etukäteen, muuten asiaa ei oteta käsiteltäväksi.

Asiantuntija vaatii aina palkkiostaan etumaksun, muuten hän ei ota toimeksiantoa vastaan.

Jos pyydetään todistajan kuulemista, kirjaamolle on maksettava etukäteen ennakkomaksu siitä aiheutuvia kuluja varten. Jos maksua ei suoriteta, osapuolen katsotaan kieltäytyvän todistajan kuulemisesta.

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Maksun voi suorittaa pankkisiirtona, myös verkkopankissa, tai käteisenä tai kirjaamolle osoitetulla sekillä (viimeinen vaihtoehto on varattu ainoastaan asianajajille ja ulosottomiehille).

Mitä teen sen jälkeen, kun olet maksanut?

Kaikki maksutositteet on pidettävä huolellisesti, jotta ne voidaan esittää pyydettäessä välittömästi.


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 23/08/2019