Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

Navigointipolku

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tiesas izdevumi Eiropas maksājuma procedūrā - Beļģija

Tämän sivun teksti on konekäännös, eikä sen laatua voida taata.

Konekäännöksen arvioitu laatutaso: Heikko

Onko käännös mielestäsi hyödyllinen?


Ievads

Kādas ir piemērojamās izmaksas?

Cik man būs jāmaksā?

Kas notiek, ja es nesamaksātu tiesas nodevas laikā?

Kā es varu maksāt tiesas nodevas?

Ko darīt pēc tam, kad esat samaksājis?

Ievads

Uz to attiecas Tiesu kodeksa 1017. līdz 1022. pants un Tiesu kodeksa 953. pants attiecībā uz liecinieku nodevu maksājumiem, kā arī Rīcības kodeksa 142. un turpmākajiem pantiem, kā arī 268. un. un turpmākie panti attiecībā uz reģistrācijas maksu.

Kādas ir piemērojamās izmaksas?

Tiesu kodeksa 1018. pantā ir norādītas šādas izmaksas:

1° dažādas nodevas, transplantāta un reģistrācijas nodevas. Tiesas reģistrācijas maksa ietver maksas par tiesas dokumentu sagatavošanu, lai sagatavotu tiesas dokumentus un maksu par tiesas dokumentu kopijām (sk. Kodeksa par reģistrāciju, hipotēku un reģistrācijas maksu 268. pantu un turpmākos punktus). Aresta tiesības ir no EUR 30 līdz EUR 100 atkarībā no tā, kura tiesa ir iesaistīta. Rakstīšanas tiesības ir EUR 35.

Reģistrācijas maksa jāmaksā par lēmumiem, kuru pamatsumma pārsniedz EUR 12,500 (izņemot juridiskos izdevumus), un ir vienāda ar 3 % no šīs summas;

2° juridisko dokumentu izmaksas un atalgojumu;

3° sprieduma nosūtīšanas izmaksas: no EUR 0,85 līdz EUR 5,75 par lapu;

4° visu izmeklēšanas pasākumu izmaksas, tostarp liecinieku un ekspertu nodokļu izmaksas. Karaļa 1972. gada 27. jūlijs rīkojumā šī nodeva ir noteikta 200 frankos katram lieciniekam, kurš šodien atbilst aptuveni EUR 5.Šai summai pieskaita ceļa izdevumu atlīdzinājumu (EUR 0,0868 par kilometru).

Eksperti var brīvi noteikt savus izdevumus un maksas par eksperta ziņojumiem, lai gan ir skaidri jānorāda aprēķināšanas metode un kopējo juridisko izmaksu galīgajā novērtējumā, ko tiesa attiecīgā gadījumā var samazināt, piemēram, ja radušies nevajadzīgi izdevumi.

5° ceļa un uzturēšanās izdevumi tiesnešiem, tiesu darbiniekiem un pusēm, ja viņu ceļā ir norīkots tiesnesis, un tiesvedības izmaksas, ja lietas ir veiktas tikai un vienīgi lietas iztiesāšanā;

6° procedūras kompensāciju ( Tiesu kodeksa 1022. pants); šo kompensāciju izmaksā zaudējusī puse, un tā ir vienotas likmes iemaksa, kas paredzēta, lai segtu uzvarētājas puses izdevumus un juristu honorārus. Summas ir saistītas ar patēriņa cenu indeksu un jebkurām izmaiņām vairāk vai mazāk nekā 10 punktos, attiecīgi palielinot vai samazinot summas par 10 %;

Prasības summa


pamatsumma


minimālā summa


maksimālā summa

Līdz EUR 250,00

EUR 180,00

EUR 90,00

EUR 360,00

No EUR 250,01 līdz EUR 750,00

EUR 240,00

EUR 150,00

EUR 600,00

No EUR 750,01 līdz EUR 2.500,00

EUR 480,00

EUR 240,00

EUR 1.200,00

No EUR 750,01 līdz EUR 5.000,00

EUR 785,00

EUR 450,00

EUR 1.800,00

No EUR 5.000,01 līdz EUR 10.000,00

EUR 1080,00

EUR 600,00

EUR 2.400,00

No EUR 10.000,01 līdz EUR 20.000,00

EUR 1.320,00

EUR 750,00

EUR 3.000,00

No EUR 20.000,01 līdz EUR 40.000,00

EUR 2.400,00

EUR 1.200,00

EUR 4.800,00

No EUR 40.000,01 līdz EUR 60.000,00

EUR 3.000,00

EUR 1.200,00

EUR 6.000,00

No EUR 60.000,01 līdz EUR 100.000,00

EUR 3.600,00

EUR 1.200,00

EUR 7.200,00

No EUR 100.000,01 līdz EUR 250.000,00

EUR 6.00,00

EUR 1.200,00

EUR 12.000,00

No EUR 250.000,01 līdz EUR 500.000,00

EUR 8.400,00

EUR 1.200,00

EUR 16.800,00

No EUR 500.000,01 līdz EUR 1.000.000,00

EUR 12.000,00

EUR 1.200,00

EUR 24.000,00

Vairāk nekā EUR 1.000.000,01

EUR 18.000,00

EUR 1.200,00

EUR 36.000,00

Strīdi, kas nav novērtējami naudā

EUR 1.440,00

EUR 90,00

EUR 12.000,00

Darba tiesa (īpašā shēma)

Prasības summa


pamatsumma


minimālā summa


maksimālā summa

Līdz EUR 250,00

EUR 43,75

EUR 31,75

EUR 55,75

Līdz EUR 620,00

EUR 87,43

EUR 69,43

EUR 105,43

Līdz EUR 2.500,00

EUR 131,18

EUR 107,18

EUR 155,18

Vairāk nekā EUR 2.500.01

EUR 262.37

EUR 226,37

EUR 298,37

Strīdi, kas nav novērtējami naudā

EUR 131.18

EUR 107,18

EUR 155,18

7° saskaņā ar Tiesu kodeksa 1734. pantu ieceltā ombuda maksa, atalgojums un izdevumi.

Cik man būs jāmaksā?

Pamatojoties uz iepriekš minēto, maksājamā summa katrā atsevišķā gadījumā ir atšķirīga atkarībā no tādiem faktoriem kā, piemēram, vai jūs esat sekmīgā puse un vai ir tikuši pasūtīti, liecinieki, tiesas darbinieki ir devušies uz ārzemēm, ir iecelts vidutājs utt.

Kas notiek, ja es nesamaksātu tiesas nodevas laikā?

Reģistrācijas maksas ir jāmaksā avansā, pretējā gadījumā lietu neiekļaus interešu sarakstā.

Eksperti vienmēr pieprasa iemaksāt depozītu, pirms viņi veic savu darbu.

Ja jūs pieprasāt liecinieka nopratināšanu, jums iepriekš jānogulda reģistratūras izmaksas. Ja neveicat šo maksājumu, tiks pieņemts, ka esat atteicies no liecinieka pieprasījuma par liecinieka nopratināšanu.

Kā es varu maksāt tiesas nodevas?

Maksājumu var veikt ar kredīta pārveduma vai maksājuma rīkojuma veidlapu, ar elektronisku pārvedumu, skaidrā naudā vai ar čeku reģistra kārtībā (pēdējā metode ir rezervēta juristiem un tiesu izpildītājiem).

Ko darīt pēc tam, kad esat samaksājis?

Visi maksājuma apliecinājumi ir rūpīgi jāglabā, lai tos varētu uzrādīt tūlīt pēc pieprasījuma.


Šis ir satura mašīntulkojums. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Lapa atjaunināta: 23/08/2019