Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

Navigointipolku

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tariffi tal-qorti dwar il-proċedura tal-ħlas Ewropea - Belġju

Tämän sivun teksti on konekäännös, eikä sen laatua voida taata.

Konekäännöksen arvioitu laatutaso: Keskitasoinen

Onko käännös mielestäsi hyödyllinen?


Introduzzjoni

X’inhuma l-ispejjeż applikabbli?

Kemm ikolli nħallas?

X’jiġri jekk ma nħallsux it-tariffi tal-qorti fil-ħin?

Kif nista’ nħallas it-tariffi tal-qorti?

X’nagħmel wara li tkun ħallast?

Introduzzjoni

Dan huwa rregolat mill-Artikoli 1017 sa 1022 tal-Kodiċi Ġudizzjarju u mill-Artikolu 953 tal-Kodiċi Ġudizzjarju rigward il-ħlas tal-miżati tax-xhieda, kif ukoll mill-Kodiċi des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, u b’mod aktar speċifiku l-Artikoli 142 et seq. u 268 et seq., fir-rigward tal-miżati tar-reġistrazzjoni.

X’inhuma l-ispejjeż applikabbli?

L-Artikolu 1018 tal-Kodiċi tal-Ġustizzja jagħti l-ispejjeż fid-dettall:

1° tariffi mixxellanji, għat-tilqim u għar-reġistru. It-tariffi tar-reġistru tal-qorti jinkludu tariffi għad-dħul fil-lista tal-kawżi, tariffi għall-abbozzar tad-dokumenti tal-qorti u tariffi biex isiru l-kopji tad-dokumenti tal-qorti (ara l-Artikolu 268 et seq tal-Kodiċi dwar ir-reġistrazzjoni, tariffi għal ipoteki u tar-reġistru). Id-dritt ta’ sekwestru huwa bejn EUR 30 u EUR 100, skont il-qorti invokata. Id-dritt tal-kitba huwa ta’ EUR 35.

Il-miżati ta’ reġistrazzjoni huma pagabbli għal deċiżjonijiet li jaqbżu EUR 12,500 bħala kapital (esklużi spejjeż legali) u għandhom ikunu ugwali għal 3 % ta’ dak l-ammont;

2° l-ispiża u l-emolumenti ta’ dokumenti ġudizzjarji;

3° l-ispiża biex tibgħat is-sentenza: bejn EUR 0,85 u EUR 5,75 għal kull folja;

4° l-ispejjeż tal-miżuri ta’ inkjesta kollha, inkluża t-taxxa tax-xhieda u ta’ l-esperti. Id-digriet Irjali tas-27 ta’ Lulju 1972 jistabbilixxi din it-tariffa għal 200 franc għal kull xhud, li llum jikkorrispondu għal madwar EUR 5.Ma’ dan l-ammont tiżdied allowance għall-ispejjeż tal-ivvjaġġar (EUR 0,0868 għal kull kilometru).

L-esperti għandhom il-libertà li jistabbilixxu l-ispejjeż u t-tariffi tagħhom għar-rapporti esperti, però l-metodu tal-kalkolu jrid ikun indikat b’mod ċar u fil-valutazzjoni finali tat-total tal-ispejjeż legali l-qorti tista’ tnaqqas l-ammont, fejn xieraq, pereżempju fejn ikunu saru spejjeż bla bżonn.

5° spejjeż tal-ivvjaġġar u tas-sussistenza għall-imħallfin, l-iskrivani tal-qorti u l-partijiet, meta l-vjaġġ tagħhom ikun ġie ordnat mill-imħallef, u l-ispejjeż tal-proċedimenti, fejn ikunu saru biss fil-każ tal-prova;

6° l-indennizz proċedurali ( l-Artikolu 1022 tal-Kodiċi Ġudizzjarju); dan il-kumpens jitħallas mill-parti telliefa u hija kontribuzzjoni ta’ rata fissa għall-ispejjeż u t-tariffi tal-avukati tal-parti rebbieħa. L-ammonti huma marbuta mal-indiċi tal-prezzijiet għall-konsumatur u kwalunkwe bidla għal aktar jew inqas minn 10 punti tirriżulta rispettivament f’żieda jew tnaqqis ta’ 10 % fl-ammonti;

Il-valur tat-talba

L-ammont
bażiku

Ammont
minimu

Ammont
massimu

Sa EUR 250,00

EUR 180,00

EUR 90,00

EUR 360,00

EUR 250,01 sa EUR 750,00

EUR 240,00

EUR 150,00

EUR 600,00

EUR 750,01 sa EUR 2.500,00

EUR 480,00

EUR 240,00

EUR 1.200,00

EUR 750,01 sa EUR 5.000,00

EUR 785,00

EUR 450,00

EUR 1.800,00

EUR 5.000,01 sa EUR 10.000,00

EUR 1080,00

EUR 600,00

EUR 2.400,00

EUR 10.000,01 sa EUR 20.000,00

EUR 1.320,00

EUR 750,00

EUR 3.000,00

EUR 20.000,01 sa EUR 40.000,00

EUR 2.400,00

EUR 1.200,00

EUR 4.800,00

EUR 40.000,01 sa EUR 60.000,00

EUR 3.000,00

EUR 1.200,00

EUR 6.000,00

EUR 60.000,01 sa EUR 100.000,00

EUR 3.600,00

EUR 1.200,00

EUR 7.200,00

EUR 100.000,01 sa EUR 250.000,00

EUR 6.00,00

EUR 1.200,00

EUR 12.000,00

EUR 250.000,01 sa EUR 500.000,00

EUR 8.400,00

EUR 1.200,00

EUR 16.800,00

EUR 500.000,01 sa EUR 1.000.000,00

EUR 12.000,00

EUR 1.200,00

EUR 24.000,00

Aktar minn EUR 1.000.000,01

EUR 18.000,00

EUR 1.200,00

EUR 36.000,00

Kwistjonijiet li ma jistgħux jiġu vvalutati fi flus

EUR 1.440,00

EUR 90,00

EUR 12.000,00

Tribunal Industrijali (skema speċjali)

Il-valur tat-talba

L-ammont
bażiku

Ammont
minimu

Ammont
massimu

Sa EUR 250,00

EUR 43,75

EUR 31,75

EUR 55,75

Sa EUR 620,00

EUR 87,43

EUR 69,43

EUR 105,43

Sa EUR 2.500,00

EUR 131,18

EUR 107,18

EUR 155,18

Aktar minn EUR 2.500.01

EUR 262.37

EUR 226,37

EUR 298,37

Kwistjonijiet li ma jistgħux jiġu vvalutati fi flus

EUR 131.18

EUR 107,18

EUR 155,18

7° it-tariffi, l-emolumenti u l-ispejjeż tal-Ombudsman maħtura skont l-Artikolu 1734 tal-Kodiċi Ġudizzjarju.

Kemm ikolli nħallas?

Abbażi ta’ dan ta’ hawn fuq, l-ammont pagabbli jvarja minn każ għal każ skont fatturi bħal jekk intix il-parti li tirbaħ jew jekk ġewx kummissjonati esperti, jekk issejħux xhieda, jekk l-uffiċjali ġudizzjarji kellhomx jivvjaġġaw barra mill-pajjiż, jekk kienx appuntat medjatur, eċċ.

X’ jiġri jekk ma nħallsux it-tariffi tal-qorti fil-ħin?

It-tariffi tar-reġistru jridu jitħallsu bil-quddiem, inkella l-kawża ma tidħolx fil-lista tal-kawżi.

L-esperti dejjem ikun jeħtieġu l-ħlas ta’ depożitu qabel ma jwettqu x-xogħol tagħhom.

Jekk titlob li jsir eżami ta’ xhud, trid tiddepożita l-ispejjeż dovuti bil-quddiem mar-reġistratur. Jekk dan il-ħlas ma jsirx, wieħed jassumi li int waqqajt it-talba għal eżami tax-xhud.

Kif nista’ nħallas it-tariffi tal-qorti?

Il-ħlas jista’ jsir permezz ta’ trasferiment ta’ kreditu jew ordni ta’ pagament, permezz ta’ trasferiment elettroniku, fi flus kontanti jew b’ċekk pagabbli lir-reġistru (dan il-metodu tal-aħħar huwa riżervat għall-avukati u l-marixxalli).

X’nagħmel wara li tkun ħallast?

Il-provi kollha tal-ħlas għandhom jinżammu b’attenzjoni sabiex ikunu jistgħu jiġu ppreżentati immedjatament fuq talba.


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 23/08/2019