Chiudi

LA VERSIONE BETA DEL PORTALE È DISPONIBILE ORA!

Visita la versione BETA del portale europeo della giustizia elettronica e lascia un commento sulla tua esperienza sul sito!

 
 

Percorso di navigazione

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Retsafgifter i forbindelse med den europæiske betalingspåbudsprocedure - Belgien

La pagina è stata tradotta automaticamente. Non è possibile garantirne la qualità.

La qualità della traduzione è stata giudicata: inaffidabile

La traduzione vi risulta utile?


Indledning

Hvilke omkostninger er der tale om?

Hvad skal jeg betale?

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne i tide?

Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?

Hvad laver jeg, når du har betalt?

Indledning

Dette er reguleret i retsplejelovens artikel 1017-1022 og retsplejelovens artikel 953 for så vidt angår betaling af vidnegodtgørelser samt af lov om registreringsdokumenter, d'hypothèque et de greffe, nærmere bestemt artikel 142 ff. og 268 ff., for så vidt angår registreringsgebyrer.

Hvilke omkostninger er der tale om?

Retsplejelovens artikel 1018 indeholder nærmere regler om de forskellige omkostninger:

1° diverse, podekviste og registergebyrer. Retsgebyrer (droits de greffe) omfatter gebyrer for sagens berammelse, gebyrer for udarbejdelse af retsdokumenter og ekspeditionsgebyrer (se artikel 268 ff. i loven om registrerings-, sikkerheds- og retsgebyrer). Retten til udlæg ligger mellem 30 EUR og 100 EUR afhængigt af, hvilken ret sagen indbringes for. Skriftligt beløb sig til 35 EUR.

Registreringsgebyrer betales for afgørelser om over 12,500 EUR i hovedstol (eksklusive juridiske udgifter) og er lig med 3 % af dette beløb.

2° sagsomkostninger og honorarer for retslige dokumenter

3° Udgifter til fremsendelse af dommen: mellem 0,85 og 5,75 EUR pr. ark

4° omkostningerne ved alle undersøgelsesforanstaltninger, herunder vidnernes og eksperternes skattevæsen. Ved kongelig anordning af 27. juli 1972 fastsættes denne afgift til 200 BFR pr. vidne, hvilket i dag svarer til ca. 5 EUR.Til dette beløb lægges der tillæg for rejseudgifter (0,0868 EUR/km).

Inden for rammerne af en syns- og skønsforretning kan de sagkyndige frit fastsætte deres honorarer og udgifter til rapporter, men beregningsmetoden skal klart angives, og i den endelige opgørelse af de samlede sagsomkostninger kan retten nedsætte beløbet, hvor det er relevant, f.eks. hvis der er afholdt unødvendige udgifter.

5° rejse- og opholdsudgifter for dommere, justitssekretærer og parterne, hvis rejsen er bestilt af dommeren, samt sagsomkostninger, hvis rejsen er foretaget alene under retssagen

6° proceduremæssig godtgørelse ( retsplejelovens artikel 1022) godtgørelsen udbetales af den tabende part og yder et fast bidrag til den vindende parts udgifter og advokatsalærer. Beløbene er knyttet til forbrugerprisindekset, og eventuelle ændringer af mere eller mindre end 10 procentpoint resulterer i en stigning eller et fald på 10 % i beløbene

Tvistens værdi


grundbeløb


minimumsbeløb


maksimalt beløb

Op til 250,00 EUR

180,00 EUR

90,00 EUR

360,00 EUR

Fra 250,01 til 750,00 EUR

240,00 EUR

150,00 EUR

600,00 EUR

Fra 750,01 til 2 500,00 EUR

480,00 EUR

240,00 EUR

1 200,00 EUR

Fra 750,01 til 5 000,00 EUR

785,00 EUR

450,00 EUR

1 800,00 EUR

Fra 5.000,01 til 10 000,00 EUR

1 080,00 EUR

600,00 EUR

2 400,00 EUR

Fra 10.000,01 til 20 000,00 EUR

1 320,00 EUR

750,00 EUR

3 000,00 EUR

Fra 20.000,01 til 40 000,00 EUR

2 400,00 EUR

1 200,00 EUR

4 800,00 EUR

Fra 40.000,01 til 60 000,00 EUR

3 000,00 EUR

1 200,00 EUR

6 000,00 EUR

Fra 60.000,01 til 100 000,00 EUR

3 600,00 EUR

1 200,00 EUR

7 200,00 EUR

Fra 100.000,01 til 250 000,00 EUR

600,00 EUR

1 200,00 EUR

12 000,00 EUR

Fra 250.000,01 til 500 000,00 EUR

8 400,00 EUR

1 200,00 EUR

16 800,00 EUR

Fra 500.000,01 til 1 000 000,00 EUR

12 000,00 EUR

1 200,00 EUR

24 000,00 EUR

Over 1 000 000,01 EUR

18 000,00 EUR

1 200,00 EUR

36 000,00 EUR

Tvister, der ikke kan vurderes

1 440,00 EUR

90,00 EUR

12 000,00 EUR

Arbejdsretten (særlig ordning) Kravets værdi Grund —

Tvistens værdi


grundbeløb


minimumsbeløb


maksimalt beløb

Op til 250,00 EUR

43,75 EUR

31,75 EUR

55,75 EUR

Op til 620,00 EUR

87,43 EUR

69,43 EUR

105,43 EUR

Op til 2 500,00 EUR

131,18 EUR

107,18 EUR

155,18 EUR

Over 2.500,01 EUR

262,37 EUR

226,37 EUR

298,37 EUR

Tvister, der ikke kan vurderes

131,18 EUR

107,18 EUR

155,18 EUR

7° Den Europæiske Ombudsmands gebyrer, honorarer og udgifter, som er udpeget i overensstemmelse med artikel 1734 i retsplejeloven.

Hvad skal jeg betale?

På grundlag af ovenstående varierer det beløb, der skal betales, fra sag til sag afhængigt af faktorer såsom, om du har fået medhold i sagen, om der er udmeldt sagkyndige, om der er indkaldt vidner, om dommerne har været nødt til at rejse til udlandet, eller om der er udpeget en retsmægler osv.

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne i tide?

Retsgebyrer skal betales på forhånd, idet sagen ellers ikke vil blive berammet.

Sagkyndige kræver altid, at der betales et forskud på deres honorar, før de udfører deres arbejde.

Hvis du anmoder om afhøring af et vidne, skal du på forhånd indbetale omkostningerne hertil til justitskontoret. I modsat fald vil retten lægge til grund, at du har frafaldet begæringen om afhøring af vidnet.

Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?

Betalingen kan foretages ved overførsel eller betalingsanvisning, ved elektronisk overførsel, kontant eller ved check udstedt til justitssekretæren (sidstnævnte metode er forbeholdt advokater og fogeder).

Hvad laver jeg, når du har betalt?

Alle beviser for betaling skal opbevares omhyggeligt, så de kan forevises umiddelbart efter anmodning.


Dette er en maskinoversat udgave af indholdet. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Sidste opdatering: 23/08/2019