Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

Navigointipolku

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Europos mokėjimo įsakymo procedūros atveju taikomi teismo mokesčiai - Bulgarija

Tämän sivun teksti on konekäännös, eikä sen laatua voida taata.

Konekäännöksen arvioitu laatutaso: Heikko

Onko käännös mielestäsi hyödyllinen?


Įvadas

Kokie yra taikomi mokesčiai?

Kiek turiu mokėti?

Kas bus, jei nemokėjau teismo mokesčių iki nustatyto termino?

Kaip galiu sumokėti žyminius mokesčius?

Ką daryti sumokėjus mokesčius?

Įvadas

Civilinio proceso mokesčių ir išlaidų apmokėjimo nuostatos, įskaitant Europos vykdomojo rašto dėl apmokėjimo išdavimo tvarką, nustatytos Civilinio proceso kodekse ir atitinkamai pagal Valstybės mokestį, taikomą teismams pagal Civilinio proceso kodeksą (CPK).

Mokėjimo įsakymas:

„Aštuntas skyrius. mokesčiai ir rinkliavos. I skirsnis. ieškinio kaina


Ieškinio kaina 68 Bylos dalyko piniginis vertinimas yra ieškinio kaina.


Reikalavimo vertės suma 69 (1) Veiklos suma yra lygi
1, kai prašoma padengti piniginius reikalavimus – suma, kurios prašoma;


Reikalavimo kainos nustatymas 70 (1) Pareiškėjas nurodo ieškinio kainą. Klausimus dėl ieškinio sumos gali kelti atsakovas arba teismas savo iniciatyva ne vėliau kaip per pirmąjį posėdį. Tuo atveju, kai su faktiniu teismu nustatyta kaina neatitinka reikalavimų,
(2) teismo nutartis, kuria padidinama ieškinio suma, apskundžiama privačiu skundu.
(3) Prašymų, kurie yra sunkumai tuo metu, kai pareiškiamas ieškinys, suma nustatoma pagal apytikrę teismo sumą, po kurios reikalaujama sumokėti papildomą mokestį, arba perviršis pervedamas taikant teismo nustatytą kainą.

II skirsnis. vyriausybės mokesčiai ir rinkliavos

Mokesčių ir
išlaidų prievolė 71 (1) Vyriausybės mokestis imamas už ieškinio sumą ir bylinėjimosi išlaidas. Kai reikalavimas neįvertinamas, valstybės atlygio sumą nustato
teismas.
73 (3) Valstybės mokestis imamas už reikalavimo suteikti apsaugą arba pagalbą pateikimą ir mokesčio, už kurį mokamas mokestis, išdavimą pagal Ministrų Tarybos patvirtintą tarifą.


Ieškinio priedai 128 Prie prašymo pridedama:
(1) įgaliojimas, kai prašymą pateikia tarpininkas;
(2. dokumentas dėl taikomų mokesčių ir privalomųjų mokėjimų, už kuriuos prašoma sumokėti,
3) paraiškos ir priedų kopijų, atsižvelgiant į atsakovų skaičių.


Prašymo patikrinimas 129 (1) straipsnis. teismas patikrina prašymo teisingumą.
(2) Kai prašymas neatitinka 127 straipsnio 1 dalyje ir 128 straipsnyje nustatytų reikalavimų, ieškovas per vieną savaitę informuojamas apie padarytus pažeidimus ir apie galimybę prireikus gauti teisinę pagalbą. Jeigu pareiškėjo adresas nenurodytas ir teismui nežinomas, pranešimas pateikiamas toje vietoje, kurioje teismas paskiria tą vietą, už vieną savaitę.
(3) Jei pareiškėjas iki termino pabaigos neištaiso padėties, prašymas kartu su priedais grąžinamas kartu su priedais ir, jei adresas nežinomas, paliekamas teismo kanceliarijai jo žinioje. Ieškinys, kurio kopija nėra įteikiama, gali būti apskųstas.“

Valstybės mokesčių, kuriuos teismai taiko pagal Civilinio proceso kodeksą (
„I skirsnis. mokesčiai,
surinkti teismo procese pagal
1 straipsnį), tarifas
. Prašymo atveju priešieškinį, kuriuo siekiama gauti trečiosios šalies prašymą, kuris turi nepriklausomas teises, nustato ne mažiau kaip 4 % nuo ieškinio kainos, bet ne mažiau kaip 50 BGN.

13 straipsnis. Už prašymą išduoti pažymėjimą imamas toks mokestis:

2. išduoti leidimą išduoti Europos vykdomąjį raštą dėl apmokėjimo ir paskelbti vykdytinu – 40 BGN;“

Teismo mokesčius galima sumokėti tik banko sąskaita teismo sąskaita.

Kokie yra taikomi mokesčiai?

Kai pareiškiamas ieškinys, imamas valstybės mokestis. Būtina, kad pareiškėjas, atėjus mokėjimo prašymui, kreiptųsi į jį dėl valstybės mokesčių ir rinkliavų mokėjimo.

Kiek turiu mokėti?

Jei pateikiamas prašymas išduoti Europos vykdomąjį raštą dėl apmokėjimo, pareiškimas dėl 40 BGN dydžio —
teismo mokestis už prašymą, priešieškinį ir trečiosios šalies, turinčios nepriklausomas teises, prašymą, įprasta civilinio proceso tvarka sudaro 4 % reikalavimo vertės, bet ne mažesnė kaip 50 BGN. pretenzijos suma pagal piniginius reikalavimus yra suma, kurios prašoma. Jei pareiškiamas prieštaravimas dėl mokėjimo įsakymo ir aiškaus susitarimo pereiti prie bendros deklaratyvaus teismo proceso procedūros, ieškovas prie teismo sąskaitos prisideda mokėtino mokesčio likutį.

Kas bus, jei nemokėjau teismo mokesčių iki nustatyto termino?

Tuo atveju, jei pareiškėjui pareiškus ieškinį, pareiškėjas prie paraiškos neprideda dokumento, kuriuo įrodoma, kad pareiškėjas sumokėjo mokėtiną valstybinį mokestį, paraiška yra nereguliari. Šiuo atveju teismas nusiunčia pareiškėjui nurodymą jį sumokėti per vieną savaitę. Jeigu ieškovo adresas nenurodytas ir teismui nežinomas, pranešimas pateikiamas teismo paskirtoje vietoje per vieną savaitę. jei
pareiškėjas nesumoka valstybės nustatyto mokesčio per vieną savaitę, prašymas grąžinamas kartu su priedais, o jeigu adresas nežinomas, jis paliekamas teismo registre ieškovui. Byla nagrinėjama.

Kaip galiu sumokėti žyminius mokesčius?

Teismo mokesčius galima sumokėti tik banko sąskaita, o mokėjimo dokumentas bylos teisėjui arba teismui pateikiamas teismo kanceliarijoje. Teismo mokestis negali būti mokamas nagrinėjant bylą teisme. Kiekvienas teismas turi sutartį su teismu, kuri aptarnauja teismą. Banko sąskaitos skelbiamos oficialioje teismo interneto svetainėje.

Ką daryti sumokėjus mokesčius?

Teismo mokesčius galima sumokėti tik banko sąskaita, o mokėjimo dokumentas bylos teisėjui arba teismui pateikiamas teismo kanceliarijoje.


Tai teksto mašininis vertimas. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Paskutinis naujinimas: 02/09/2019