Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

Navigointipolku

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sodne takse v zvezi z evropskim plačilnim nalogom - Bolgarija

Tämän sivun teksti on konekäännös, eikä sen laatua voida taata.

Konekäännöksen arvioitu laatutaso: Heikko

Onko käännös mielestäsi hyödyllinen?


Uvod

Kakšni so veljavni stroški?

Koliko moram plačati?

Kaj se zgodi, če sodne takse ne plačujem v roku?

Kako plačati sodne takse?

Kaj storiti potem, ko so bile pristojbine plačane?

Uvod

Določbe o plačilu sodnih taks in stroškov v civilnih postopkih, vključno s postopkom za evropski plačilni nalog, so določene v zakoniku o civilnem postopku in po tarifi za državne pristojbine, ki se zaračunavajo sodiščem v skladu z zakonikom o civilnem postopku.

Zakonik o civilnem postopku:

„poglavje osem – Pristojbine in dajatve, Oddelek I – Cena zahtevka

Cena
terjatve 68 Denarna ocena predmeta zadeve je strošek zahtevka.

Znesek vrednosti
zahtevka 69 (1) Znesek ukrepa je:
1. za zahtevke za denarne zahtevke, zahtevani znesek;

Določitev cene
zahtevka 70 (1) Vložnik navaja ceno zahtevka. Vprašanja v zvezi z zneskom tožbe lahko tožena stranka ali sodišče postavi po uradni dolžnosti najpozneje do prve obravnave. V primeru neskladnosti določene cene pri dejanskem sodišču,
(2) sklep sodišča, ki povečuje znesek terjatve, je predmet pritožbe v okviru pritožbe zasebnega prava.
(3) V zahtevkih, v zvezi s katerimi ocena predstavlja težavo v času vložitve tožbe, se znesek terjatve določi s približnim zneskom sodišča, zahteva se dodatna dajatev ali pa se presežek prenese v skladu s ceno, ki jo določi sodišče v postopku odločanja o zadevi.

Oddelek II – Pristojbine in pristojbine za vlado

Obveznost plačila pristojbin in
stroškov 71 (1) Vladna plačila se odmerijo od zneska terjatve in stroškov postopka. Če zahtevek ni ocenjen,
sodišče določi znesek državne pristojbine.
73 (3) Državna pristojbina se zaračuna za vložitev zahtevka za zavarovanje ali pomoč in za izdajo pristojbine, za katero se plača pristojbina, v skladu s tarifo, ki jo sprejme Svet ministrov.

Priloge k
tožbi 128 Vlogi je treba priložiti:
(1) pooblastilo za zastopanje, kadar vlogo vloži zastopnik;
2. listina o taksah in dajatvah, za katere je bil vložen zahtevek,
3. kopije zahtevka in njegovih prilog glede na število toženih strank.

Preverjanje
prošnje 129 Člen (1) Sodišče preveri pravilnost vloge.
(2) Če prijava ne izpolnjuje zahtev iz člena 127(1) in člena 128, je tožnik v enem tednu obveščen o nepravilnostih in možnosti pridobitve pravne pomoči, če je to potrebno. Če sodišče ni navedlo in ni znano sodišču, se sporočilo pošlje tako, da se na mesto, določeno za ta kraj na sodišču, pošlje obvestilo v enem tednu.
(3) Če prosilec ne uredi situacije v roku, se vloga skupaj s prilogami vrne v vlogo skupaj s prilogami, če naslov ni znan, pa ostane v sodnem tajništvu, ki je na voljo vlagatelju. Zoper vračilo tožbe se lahko vloži pritožba, katere izvod ni vročen.“

Tarifa za državne pristojbine, ki jih sodišča zaračunavajo v skladu z zakonikom o civilnem postopku
„Oddelek I – Pristojbine, ki
se pobirajo v sodnih postopkih —
člen 1. V primeru tožbe vloži nasprotna tožba, s katero želi tretja oseba, ki ima neodvisne pravice, zaračunati takso v višini 4 odstotkov cene zahtevka, vendar ne sme biti nižja od 50 BGN.

Člen 13. Taksa se zaračuna na podlagi zahtevka za izdajo potrdila, kot sledi:

2 dovoljenja za izdajo evropskega plačilnega naloga in razglasitve izvršljivosti – 40 BGN;“

Plačilo sodnih taks se lahko izvrši le na bančni račun na stroške sodišča.

Kakšni so veljavni stroški?

Državno plačilo se zaračuna ob vložitvi tožbe. Prosilec mora zaprositi za plačilo državnih pristojbin in dajatev, ko jih je treba plačati.

Koliko moram plačati?

V primeru zahteve za evropski plačilni nalog in razglasitve izvršljivosti 40 BGN,
sodne takse za zahtevek, nasprotne tožbe in tožbe tretje osebe, ki ima neodvisne pravice, je redni civilni postopek 4 odstotkov vrednosti zahtevka, vendar ne manjši od 50 BGN. znesek terjatve za denarne zahtevke je zahtevani znesek. V primeru ugovora zoper predlog za izdajo plačilnega naloga in izrecnega dogovora o selitvi v splošni ugotovitveni postopek tožeča stranka na račun sodišča prispeva preostali znesek pristojbine za redni ugotovitveni postopek.

Kaj se zgodi, če sodne takse ne plačujem v roku?

Če tožeča stranka tožbi, ki jo je vložila tožeča stranka, ne priloži dokumenta, ki dokazuje, da je plačilo državne pristojbine plačala tožeča stranka, je tožba nepravilna. V tem primeru sodišče pošlje prosilcu obvestilo z navodilom, naj ga plača v enem tednu. Če sodišče ni navedlo in sodišču ni znano, se sporočilo pošlje z objavo obvestila na določenem kraju na sodišču za en teden. če
vlagatelj zahtevka ne plača v roku enega tedna, se prijava vrne skupaj s prilogami, če naslov ni znan, pa ostane v sodnem registru prosilcu. V teh primerih je primer zaključen.

Kako plačati sodne takse?

Plačilo sodne takse se lahko izvrši samo na bančnem računu, plačilni dokument pa se predloži sodniku ali sodišču v sodnem tajništvu sodišča. Sodne takse ni mogoče plačati na sodišču. Vsako sodišče ima pogodbo z banko, ki služi sodišču. Bančni računi so objavljeni na uradnem spletišču sodišča.

Kaj storiti potem, ko so bile pristojbine plačane?

Plačilo sodne takse se lahko izvrši samo na bančnem računu, plačilni dokument pa se predloži sodniku ali sodišču v sodnem tajništvu sodišča.


To je strojno prevedena različica vsebine. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Zadnja posodobitev: 02/09/2019