Fermer

LA VERSION BÊTA DU PORTAIL EST DISPONIBLE!

Consultez la version bêta du portail européen e-Justice et faites-nous part de votre expérience!

 
 

Chemin de navigation

  • Accueil
  • ...
  • ...
  • ...
  • Frais de justice applicables à la procédure européenne d'injonction de payer

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sudske pristojbe u postupku europskog platnog naloga - Bugarska

Cette page a été traduite automatiquement: sa qualité ne peut pas être garantie.

La qualité de cette traduction a été évaluée comme: mauvaise

Estimez-vous que cette traduction est utile?


Uvod

Koje su naknade?

Koliko moram platiti?

Što se događa ako ne plaćam sudske pristojbe do roka?

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Što učiniti nakon isplate naknada?

Uvod

Odredbe o plaćanju sudskih pristojbi i troškova u građanskim postupcima, uključujući postupak za europski platni nalog, utvrđene su u Zakonu o parničnom postupku i, kao rezultat toga, u carinskoj tarifi za državne naknade naplaćene sudovima u skladu sa Zakonikom o parničnom postupku (CCP).

Zakonik o parničnom postupku:

Poglavlje 8. – Pristojbe i naknade, Odjeljak I. – Cijena tvrdnje

Cijena
potraživanja 68 Monetarna procjena predmeta spora je trošak tužbe.

Iznos vrijednosti
potraživanja 69 (1) Iznos tužbe je:
1. za potraživanja za novčana potraživanja, traženi iznos;

Određivanje cijene
potraživanja 70 (1) Cijena tvrdnje navodi tužitelj. Pitanja u vezi s iznosom tužbe može postaviti tuženik ili sud po službenoj dužnosti najkasnije do prvog ročišta. U slučaju neusklađenosti određene cijene sa stvarnim sudom
(2) Rješenje suda kojim se povećava iznos potraživanja predmet je žalbe u okviru privatne žalbe.
(3) U zahtjevima za koje je procjena razlog poteškoće u trenutku podnošenja tužbe, iznos potraživanja određuje se približnom iznosu suda, nakon čega se zahtijeva dodatna pristojba ili se prekoračenje prenosi u skladu s cijenom koju je odredio sud u postupku.

Odjeljak II. – Vladine naknade i pristojbe

Obveza plaćanja naknada i
troškova 71 (1) Porezne pristojbe naplaćuju se na iznos potraživanja i troškove postupka. Ako se zahtjev ne ocjenjuje, iznos države određuje
sud.
73 (3) Državna naknada za podnošenje zahtjeva za zaštitu ili pomoć i za izdavanje naknade za koju se plaća naknada, u skladu s tarifom koju je donijelo Vijeće ministara.

Prilozi
tužbi 128 Zahtjevu se prilaže
(1) punomoć kada zahtjev podnosi zastupnik;
2. dokument o pristojbama i naknadama za koje je podnesen zahtjev, ako je opravdan;
3. preslike zahtjeva i njegovih priloga broju tuženika.

Provjera
zahtjeva 129 Članak (1) Sud provjerava ispravnost zahtjeva.
(2) Ako zahtjev nije u skladu sa zahtjevima iz članka 127. stavak 1. i članka 128.., tužitelj se u roku od jednog tjedna obavješćuje o nepravilnostima koje su počinjene i o mogućnosti dobivanja pravne pomoći ako je to potrebno. Ako adresa podnositelja nije označena i nije poznata sudu, šalje se obavijest na mjestu koje je određeno za to mjesto na sudu.
(3) Ako podnositelj zahtjeva ne ispravi situaciju unutar roka, prijava se vraća na zahtjev zajedno s prilozima i, ako adresa nije poznata, ostavlja se u sudskom registru na raspolaganju podnositelju zahtjeva. Protiv vraćanja zahtjeva može se podnijeti žalba čija preslika nije dostavljena.”

Tarifa za državne naknade koju naplaćuju sudovi u skladu s odjeljkom I. Zakona o parničnom postupku
„Naknade za pristojbe
prikupljene u sudskim postupcima članak
1.. U slučaju podnošenja zahtjeva protutužbom kojom se traži zahtjev treće osobe koja ima neovisna prava naplaćuje pristojbu od 4 posto po cijeni potraživanja, ali ne manjom od 50 BGN.

Članak 13.. Pristojba se naplaćuje na zahtjev za izdavanje potvrde kako slijedi:

2. odobrenje za izdavanje europskog platnog naloga i proglašenje izvršivosti – BGN 40;”

Plaćanje sudskih pristojbi može se izvršiti samo na račun suda.

Koje su naknade?

Državna naknada naplaćuje se prilikom podnošenja tužbe. Potrebno je da se podnositelj zahtjeva primjenjuje na zahtjev za plaćanje državnih pristojbi i naknada u trenutku njihova dospijeća.

Koliko moram platiti?

U slučaju zahtjeva za europski platni nalog i potvrdu o izvršivosti u iznosu od 40 BGN, sudska
pristojba za zahtjev, protutužbu i zahtjev treće osobe s neovisnim pravima, redovni građanski postupak je 4 posto vrijednosti potraživanja, ali ne manje od 50 BGN. iznos potraživanja u pogledu potraživanja za novčana potraživanja jest traženi iznos. U slučaju osporavanja zahtjeva za izdavanje platnog naloga i izričitog pristanka da se pokrene Opći deklaratorni postupak, tužitelj doprinosi, na račun suda, saldu redovne deklaratorne tužbe.

Što se događa ako ne plaćam sudske pristojbe do roka?

U slučaju da tužitelj u slučaju tužbe koju je podnio tužitelj ne priloži zahtjevu dokument kojim se dokazuje da je tužitelj platio naknadu koju je dužan platiti, tužba je nepravilna. U tom slučaju sud šalje podnositelju zahtjeva obavijest s uputama za plaćanje u roku od tjedan dana. Ako adresa podnositelja nije navedena i nije poznata sudu, komunikacija se vrši slanjem obavijesti danu na sudu jednom u tjednu. ako
podnositelj zahtjeva ne plati državnu naknadu u roku od jednog tjedna, zahtjev se vraća zajedno s privicima i ako adresa nije poznata, zahtjev se prepušta podnositelju zahtjeva. Predmet u tim predmetima je zatvoren.

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Plaćanje sudskih pristojbi može se izvršiti samo na bankovnim računima, dok se platni dokument u postupku podnosi sucu/sudu putem sudskog registra. Sudska pristojba ne može se platiti sudu. Svaki sud ima ugovor s bankom koja mu služi. Bankovni računi objavljuju se na službenim internetskim stranicama suda.

Što učiniti nakon isplate naknada?

Plaćanje sudskih pristojbi može se izvršiti samo na bankovnim računima, dok se platni dokument u postupku podnosi sucu/sudu putem sudskog registra.


Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Posljednji put ažurirano: 02/09/2019