Fermer

LA VERSION BÊTA DU PORTAIL EST DISPONIBLE!

Consultez la version bêta du portail européen e-Justice et faites-nous part de votre expérience!

 
 

Chemin de navigation

  • Accueil
  • ...
  • ...
  • ...
  • Frais de justice applicables à la procédure européenne d'injonction de payer

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tiesas izdevumi Eiropas maksājuma procedūrā - Bulgārija

Cette page a été traduite automatiquement: sa qualité ne peut pas être garantie.

La qualité de cette traduction a été évaluée comme: mauvaise

Estimez-vous que cette traduction est utile?


Ievads

Kādas ir piemērojamās maksas?

Cik man jāmaksā?

Kas notiek, ja es nemaksāju tiesas nodevas noteiktajā termiņā?

Kā es varu maksāt par tiesas nodevām?

Ko darīt pēc nodevu samaksāšanas?

Ievads

Noteikumi par tiesas nodevu un izmaksu segšanu civilprocesā, tostarp Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru, ir paredzēti Civilprocesa kodeksā un līdz ar to valsts nodevu tarifu, ko piemēro tiesām saskaņā ar Civilprocesa kodeksu (CCP).

Civilprocesa kodekss:

“Astotā nodaļa — Maksas un maksas, I iedaļa — prasījuma cena


Prasījuma cena 68 Lietas priekšmeta monetārs novērtējums ir prasījuma izmaksas.


Prasījuma vērtības summa 69 (1) Pasākuma summa ir:
1) prasījumiem saistībā ar finanšu prasījumiem — pieprasīto summu;


Prasījuma cenas noteikšana 70 (1) pieprasījuma cenu norāda prasītājs. Jautājumus, kas attiecas uz pieteikuma summu, atbildētājs vai tiesa var izvirzīt pēc savas iniciatīvas ne vēlāk kā pirmajā tiesas sēdē. Gadījumā, kad norādītā cena neatbilst faktiskajai tiesai,
(2) Tiesas rīkojums, kas palielina prasījuma summu, ir pārsūdzams privātas pārsūdzības gadījumā.
(3) Prasības, attiecībā uz kurām novērtējuma veikšanas laikā ir radušās grūtības prasības celšanas laikā, prasījuma summu nosaka ar aptuvenu tiesas summu, pēc kā tiek pieprasīta papildu maksa, vai arī pārsniegums tiek nodots saskaņā ar cenu, ko tiesa noteikusi lietas iztiesāšanā.

II iedaļa. valsts nodevas un maksājumi

Pienākumu maksāt maksas un
izmaksas 71 (1) Valsts nodevas iekasē par prasījuma summu un procesa izmaksām. Ja prasījums nav novērtēts, valsts nodevu nosaka
tiesa.
73 (3) Valsts nodeva tiek iekasēta par aizsardzības vai palīdzības prasījuma iesniegšanu un par maksas, par kuru samaksāta maksa, izdošanu saskaņā ar Ministru padomes pieņemto tarifu.

Prasības
pieteikuma pielikumi 128 Pieteikumam pievieno:
(1), pilnvaras, ja pieteikumu iesniedz aģents;
(2. dokuments par maksām un atlīdzību, ja tāda ir;
3. pieteikuma un tā pielikumu kopijas atkarībā no atbildētāju skaita.


Pieteikuma pārbaudīšana 129 (1). pants
(2) Tiesa pārbauda pieteikuma pareizību. Ja pieteikums neatbilst prasībām, kas noteiktas 127. panta 1. punktā un 128. pantā, prasītājs vienas nedēļas laikā tiek informēts par izdarītajiem pārkāpumiem un par iespēju vajadzības gadījumā saņemt juridisko palīdzību. Ja pieteikuma iesniedzēja adrese nav norādīta un nav zināma tiesai, paziņojumu nosūta, nosūtot paziņojumu vietā, kas šim nolūkam paredzēta tiesā, vienu nedēļu.
(3) Ja pieteikuma iesniedzējs noteiktajā termiņā nenoregulē situāciju, pieteikumu kopā ar pielikumiem nosūta atpakaļ pieteikumam kopā ar pielikumiem, un, ja adrese nav zināma, nosūta atpakaļ pieteikuma iesniedzēja rīcībā. Iesniedzot pieteikumu, var iesniegt apelācijas sūdzību, kuras kopija netiek izsniegta.”

Tarifs par valsts nodevām, ko piemēro tiesas saskaņā ar Civilprocesa kodeksu
“I iedaļa Maksas, kas
iekasētas, izskatot tiesvedību,
1. pants. Ja pieteikums iesniegts, pretprasība par trešās personas, kurai ir neatkarīgas tiesības, pieteikumu ir 4 procentu maksa par prasījuma cenu, bet ne mazāka par BGN 50.

13. pants. Par pieteikumu izdot Eiropas maksājuma rīkojumu un izpildāmības deklarāciju iekasē maksu

no pieteikuma par sertifikāta izsniegšanu šādā veidā: 2 Bulgārijas levu;”

Tiesas nodevas var segt tikai ar bankas kontu uz tiesas rēķina.

Kādas ir piemērojamās maksas?

Kad tiek celta prasība, iekasē valsts nodevu. Pieteikuma iesniedzējam, iestājoties to termiņam, ir jāpiesakās uz valsts nodevu un maksājumu pieteikumu.

Cik man jāmaksā?

Gadījumā, ja tiek iesniegts Eiropas maksājuma rīkojuma pieteikums un paziņojums par izpildāmību (BGN 40),
tiesas nodeva par pieteikumu, pretprasību un pieteikumu, ko iesniegusi trešā persona, kurai ir neatkarīgas tiesības, parastā civilprocesa procedūra ir 4 % no prasības summas, bet ne mazāka kā BGN 50. prasījuma summa attiecībā uz naudas atlīdzības pieprasījumiem ir pieprasītā summa. Ja ir iebildumi pret maksājuma rīkojuma pieteikumu un skaidri izteiktu piekrišanu pāriet uz vispārējo deklaratīvo tiesvedību, prasītājs uz tiesas rēķina dod iemaksu par regulāras deklarējamas tiesvedības komisijas maksu.

Kas notiek, ja es nemaksāju tiesas nodevas noteiktajā termiņā?

Ja pieteikuma iesniedzēja iesniegtā pasākuma gadījumā pieteikuma iesniedzējs pieteikumam nepiepievieno dokumentu, kas pierāda, ka pieteikuma iesniedzējs ir samaksājis maksājumu par valsts nodevu, pieteikums ir nepareizs. Šādā gadījumā tiesa pieteikuma iesniedzējam nosūta paziņojumu ar rīkojumu samaksāt to vienas nedēļas laikā. Ja prasītāja adrese nav norādīta un nav zināma tiesai, paziņojumu nosūta, ievietojot paziņojumu paredzētajā vietā tiesā kā vienu nedēļu. ja
pieprasījuma iesniedzējs nemaksā valsts nodevu noteiktajā vienas nedēļas termiņā, pieteikumu nosūta atpakaļ kopā ar pielikumiem un, ja adrese nav zināma, tiesa to atstāj prasītāja reģistrā. Šajos gadījumos lieta ir slēgta.

Kā es varu maksāt par tiesas nodevām?

Tiesas nodevas var samaksāt tikai ar bankas kontu, un maksājumu dokumentu iesniedz tiesnesim/tiesai lietā ar tiesas reģistra starpniecību. Tiesā nav iespējams maksāt tiesas nodevu. Katrai tiesai ir līgums ar banku, kas ir tiesa. Bankas konti ir paziņoti tiesas oficiālajā tīmekļa vietnē.

Ko darīt pēc nodevu samaksāšanas?

Tiesas nodevas var samaksāt tikai ar bankas kontu, un maksājumu dokumentu iesniedz tiesnesim/tiesai lietā ar tiesas reģistra starpniecību.


Šis ir satura mašīntulkojums. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Lapa atjaunināta: 02/09/2019