Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

  • Főoldal
  • ...
  • ...
  • ...
  • Az európai fizetési meghagyásos eljárással kapcsolatos bírósági illetékek

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Soudní poplatky související s řízením o evropském platebním rozkazu - Bulharsko

Ez az oldal gépi fordítás eredménye – a fordítás minőségét nem áll módunkban garantálni.

Az értékelés alapján ennek a fordításnak a minősége: nem megbízható

Ön szerint használható ez a fordítás?


Úvod

Jaké jsou platné sazby?

Kolik mám platit?

Co se stane, pokud jste neplatili poplatky včas?

Jak mohu platit soudní poplatky?

Co mám dělat po zaplacení poplatků?

Úvod

Ustanovení pro platby soudních poplatků v občanskoprávních řízeních, včetně řízení o evropském platebním rozkazu jsou upraveny v občanském soudním řádu a v sazebníku státních poplatků vybíraných soudy podle občanského soudního řádu (g/km).

Občanský soudní řád:

„KAPITOLA 8 – Poplatky a výdaje, oddíl I – hodnota nároku

Cena искачл. 68.
Měnové posouzení předmětu sporu je hodnota nároku.

Výše ceny искачл. 69.
(1) Výše hodnotě sporu je: 1 akcí – výše peněžitých nároků;

Stanovení ceny искачл. 70.
(1) Částka musí být uvedena žalobcem. Otázky týkající se výše žádost může být vznesena žalovaným nebo soudem z vlastního podnětu nejpozději první slyšení. Pokud výše uvedené není realistická, soud stanoví částku žádosti. (2)
Usnesení Soudu, která zvyšuje náklady může být předmětem incidenční odvolání. (3)
Na akcích, kdy hodnocení je obtížné v době podání žádosti, se odhadne Účetní dvůr vyžádá dodatečné poplatky nebo vrátí rozdíl v ceně, která byla definována Soudním dvorem při rozhodování v projednávané věci.

Oddíl II – Poplatky a platby

Povinnost poplatků разноскичл. 71.
(1) Pokud částka žádosti nemohou být posouzeny, soudní poplatky jsou stanoveny Soudním dvorem. Zaměřuje-li se určité tvrzení неоценяем, výše soudního poplatku se určí съда.държавни таксичл. 73.

(3) Tato částka je odebrána pro podávání žádostí o ochranu nebo nápravě a o vydání dokladu, za které jsou poplatky hrazeny podle ceníku schválena radou ministrů.

Přílohy молбачл. 128.
K žádosti musí být přiloženy: 1 moc v době předložení žádosti prostřednictvím zmocněnce, 2. doklad potvrzující platbu státu poplatky a výdaje; 3. kopii žádosti včetně příloh, jeden pro každého z žalovaných


Ověření молбачл. 129.
(1) Účetní dvůr ověřuje správnost žádosti. (2)
Pokud žádost nesplňuje požadavky uvedené v odstavci 1 čl. 127 čl. 128 žalobce musí být sděleny ve lhůtě jednoho týdne, aby odstranění jakýchkoli nesrovnalostí, a o možnosti obdržet právní pomoc, pokud je třeba toto právo. V případech, kdy takové řešení není uvedeno a není známo, Soudní dvůr se provádí, že oznámení v části vyhrazené pro tento účel před soudem v průběhu jednoho týdne. (3)
Totéž platí v případě, kdy jsou zjištěny nesrovnalosti při uplatňování v průběhu řízení; žaloba je považována za podanou v den přijetí přepracované žádosti. Proti rozhodnutí o návratu žádosti mohou být podány soukromé kopie stížností, která se nesmí být předkládány.“

Sazebník státních poplatků vybíraných soudy podle občanského soudního řádu „oddíl nashromážděních itakcи v soudním řízení Art. 1.


Na základě žádosti, žádost a žádost práv třetí strany s jiným poplatek činí 4 procent hodnoty, avšak není nižší než 50 BGN.

Článek 13. Pro žádost o osvědčení, je účtován poplatek takto: 2 osvědčení pro vydání evropského platebního rozkazu a prohlášení vykonatelnosti – 40 BGN;“

Platba soudních poplatků se může uskutečnit pouze bankovním převodem na bankovní účet Účetního dvora.

Jaké jsou platné sazby?

Tato částka je odebrána pro podání žádosti. Je nezbytné, aby se žádosti musí žadatel přiložit dokument potvrzující platbu státu poplatky a náklady.

Kolik mám platit?

V návrhu na vydání evropského platebního rozkazu a prohlášení vykonatelnosti – 40 лв.съдебната poplatek za podání žádosti, žádost a žádost práv třetí strany v běžném občanském řízení je 4 procent hodnoty nároku, avšak není nižší než 50 BGN výše nároku v žalobách na náhradu peněžitých nároků je požadovaná částka.
V případě námitky k návrhu na vydání platebního příkazu výslovně dohodly, že budou směřovat obecná občanskoprávní řízení, navrhovatel předloží soudu zohlednit zbytkovou daň za běžné nalézací řízení.

Co se stane, pokud jste neplatili poplatky včas?

V případě, kdy není žadatel k žádosti přiložit doklad, který vyplatil náhradu splatnou daň státu, je nesprávné. V tomto případě soud zašle žadateli sdělení obsahující pokyn k zaplacení do jednoho týdne. V případech, kdy takové řešení není uvedeno a není známo, Soudní dvůr se provádí, že oznámení v části vyhrazené pro tento účel u soudu jednoho седмица.ако žadatel nezaplatí poplatek za jednoho státu, potom se jeví být vráceny, avšak je-li tato adresa není známa, musí zůstat kancelář Soudního dvora k dispozici žadatel.
V takových případech musí být ukončeno.

Jak mohu platit soudní poplatky?

Platba soudních poplatků se může uskutečnit pouze bankovním převodem na bankovní účet Účetního dvora, referenční dokument se předkládá příslušnému soudci či soudcům věci soudní kanceláří. Soudní poplatek nemůže být vyplacena v hotovosti, pokud Soudní dvůr. Každý soud má smlouvu s bankou, která se zabývá Soudní dvůr. Bankovní účty jsou zveřejněny na oficiálních internetových stránkách soudů.

Co mám dělat po zaplacení poplatků?

Platba soudních poplatků se může uskutečnit pouze bankovním převodem na bankovní účet Účetního dvora, referenční dokument se předkládá příslušnému soudci či soudcům věci soudní kanceláří.


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 03/02/2016