Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

  • Főoldal
  • ...
  • ...
  • ...
  • Az európai fizetési meghagyásos eljárással kapcsolatos bírósági illetékek

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Kohtukulud seoses Euroopa maksekäsumenetlusega - Bulgaaria

Ez az oldal gépi fordítás eredménye – a fordítás minőségét nem áll módunkban garantálni.

Az értékelés alapján ennek a fordításnak a minősége: nem megbízható

Ön szerint használható ez a fordítás?


Sissejuhatus

Millised on kohaldatavad määrad?

Kui palju tuleb maksta?

Mis juhtub, kui Te ei maksnud ettevõte teenustasusid õigeaegselt?

Kuidas ma saan kohtulõivu tasuda?

Mida peaksin tegema pärast tasude maksmist?

Sissejuhatus

Sätted kohtulõivude tasumiseks ja tsiviilkohtumenetluse kulud, sh Euroopa maksekäsu menetlus on reguleeritud tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja tariifistiku kohtute poolt sissenõutavate riigilõivude vastavalt GPK (tsiviilkohtumenetluse seadustik).

Tsiviilkohtumenetluse seadustik:

„Peatükk 8 — tasud ja kulud, I jagu — nõude väärtus

Hinna искачл. 68.
Rahalise hindamise objekt on nõude väärtusega.

Hinna summa искачл. 69.
(1) Väärtuse summa on: 1) meedet rahaliste nõuete puhul;

Искачл hinnakujundusel. 70.
(1) Summa tuleb märkida hageja poolt. Küsimused, mis käsitlevad taotluse summa kostja või kohtu omal algatusel hiljemalt esimesel kohtuistungil. Kui ei ole märgitud summa määrab kohus taotluse summa. (2)
Euroopa Kohtu määrus, mis suurendab nõude võib esitada kaebus. (3)
Meetmete puhul, mida hindamise ajal taotluse esitamise nõude väärtuse määrab kindlaks kohus ja seejärel nõuda täiendavat tasu või tulu ülejäägi hind, mille määratles Euroopa Kohus otsustama.

II jaotis — Tasud

Tasud ja разноскичл kohustusi. 71.
(1) Kui taotlusele ei saa kohtukulusid, määrab kindlaks kohus. Kui nõue on неоценяем, riigilõivu summa on kindlaks määratud съда.държавни таксичл. 73.

(3) On kogutud summa taotluse esitamise ja õiguskaitsevahendi või kaitse tunnistuse väljastamise kohta, mille eest makstakse tasu vastavalt tariifile, mille ministrite nõukogu on heaks kiitnud.

Молбачл lisades. 128.
Taotlusele peab olema lisatud volikiri: 1), kui taotluse on esitanud volitatud esindaja, 2 kinnitavad dokumendid ja kulude tasumise eest; 3 eksemplaris ja nende lisad, üks iga kostja jaoks.


Молбачл kontrollimist. 129.
(1) Euroopa Kohtule taotluse õigsust. (2)
Kui taotlus ei vasta lõikes 1 osutatud nõuetele, artikkel 127 ja artikkel 128 ning taotlejale teatatakse ühe nädala jooksul kõrvaldada eeskirjade rikkumisi, ning võimalus saada tasuta õigusabi, kui on vajadus ja õigus seda. Kui hageja aadress ei ole teada ning ei ole Euroopa Kohus aga teade selleks ette nähtud osas kohtu ühe nädala jooksul. (3)
Sama kehtib siis, kui on tuvastatud erinevused kohtumenetluse käigus. hagi esitatuks kuupäeval, mil muudetud taotluse. Tagastamise vastu võib esitada eraõigusliku hagi, mille koopia kaebuse kätte ei esitata.”

Tariifistiku kohtute poolt sissenõutavate riigilõivude tsiviilkohtumenetluse seadustiku kohaselt kogutud „kohtumenetluse itakcи art. 1.


Taotluse ja taotluse korral kolmanda osapoole taotlusel ja teise puhul võetakse aluseks 4 protsenti selle lepingu väärtusest, kuid mitte vähem kui 50 Bulgaaria leevi.

Artikkel 13. Tunnistuse taotluse kohta, on tasulised järgmiselt: 2 Sertifikaadi väljaandmise ning Euroopa maksekäsu täitmismääruse kohta — 40”

Kohtukulude tasumine võib toimuda ainult pangaülekandega kohtu kontole.

Millised on kohaldatavad määrad?

On kogutud summa taotluse esitamist. On vaja, et taotleja peab taotlusele lisama dokumendi, millega kinnitatakse ja kulude tasumise eest.

Kui palju tuleb maksta?

Taotluse ning Euroopa maksekäsu täitmismääruse — 40 лв.съдебната, taotlemise ja taotluse korral kolmandate isikute õigused, tavaline tsiviilkohtumenetlus on 4 protsenti nõude väärtusest, kuid mitte vähem kui 50 Bulgaaria leevi esitatud rahaliste nõuete puhul, on taotletud kogusest.
Kui vastuväide Euroopa maksekäsu ja sõnaselgelt kokku leppinud üldises suunas, peab hageja esitama kontrollikoja arvesse allesjäänud tulumaksu tavalise kohtumenetluses.

Mis juhtub, kui Te ei maksnud ettevõte teenustasusid õigeaegselt?

Juhul, kui taotleja ei ole taotlusele lisama dokumentaalsed tõendid selle kohta, et on tasunud riigile käibemaksu tasumata, on õigusvastane. Sellisel juhul saadab Tribunal taotlejale teate korralduse maksta ühe nädala jooksul. Kui hageja aadress ei ole teada ning ei ole Euroopa Kohus aga teade selleks ette nähtud osas kohtus ühe седмица.ако taotleja ei ole tasunud riigilõivu, nädala jooksul kohtukutse koos näidistega vaid juhul, kui aadress ei ole teada, tuleb Euroopa Kohtu kantseleis taotleja käsutuses.
Sellisel juhul lõpetatakse.

Kuidas ma saan kohtulõivu tasuda?

Kohtukulude tasumine võib toimuda ainult pangaülekandega kohtu kontole, mis on esitatud kohtunike kohtuniku/kohtu kantseleile. Euroopa Kohus ei saa rahas välja maksta lõivu kohtule. Iga kohus pangaga lepingu, mis käsitleb Euroopa Kohus. Pangakontod on avaldatud kohtute ametlik veebisait.

Mida peaksin tegema pärast tasude maksmist?

Kohtukulude tasumine võib toimuda ainult pangaülekandega kohtu kontole, mis on esitatud kohtunike kohtuniku/kohtu kantseleile.


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 03/02/2016