Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

  • Főoldal
  • ...
  • ...
  • ...
  • Az európai fizetési meghagyásos eljárással kapcsolatos bírósági illetékek

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn oikeuskulut - Bulgaria

Ez az oldal gépi fordítás eredménye – a fordítás minőségét nem áll módunkban garantálni.

Az értékelés alapján ennek a fordításnak a minősége: nem megbízható

Ön szerint használható ez a fordítás?


Johdanto

Paljonko arvonlisäveroa peritään?

Mikä on kulujen suuruus?

Mitä tapahtuu, jos et tee suorittanut maksuja ajoissa?

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Mitä teen maksujen suorittamisen jälkeen?

Johdanto

Säännöksiin ja siviilioikeudellisten menettelyjen kustannukset, myös eurooppalaisessa maksamismääräysmenettelyssä säädetään oikeudenkäyntilain ja tullin keräämiä maksuja valtion tuomioistuinten oikeudenkäyntilain (GPK:n).

Siviiliprosessilaki:

”8 luku – maksut ja kulut, pääluokka I – arvo

Искачл hintaan. 68.
Rahallisen arvioinnin kohde on vaatimuksen arvoon nähden.

Hintasumma искачл. 69.
(1) Arvo on: 1 – kanteet, jotka koskevat rahallisten vaateiden määrä;

Hinta искачл. 70.
(1) Määrän on vastattava kantajan. Vastaaja tai tuomioistuimen virkailija voi ottaa kanteen arvon esille viimeistään ensimmäisessä oikeudenistunnossa. Jos ilmoitettu arvo ei ole todellisen arvon mukainen, tuomioistuin määrittää kanteen arvon. (2)
Tuomioistuimen määräys, joka lisää kustannuksia, vaatimus voidaan asettaa väliaikainen rtl:stä. (3)
Toimissa, joita on vaikea hakemuksensa tekemisen, vaateen arvo on arvioitava yhteisöjen tuomioistuimen ja myöhemmin vaatia lisämaksua tai palaa ylimääräistä hinta, jonka yhteisöjen tuomioistuin on määritellyt asian ratkaisussa.

II jakso – valtion maksut ja palkkiot

Velvoite разноскичл ja. 71.
(1) Asian vireillepanon yhteydessä peritään viranomaismaksuja, jotka riippuvat kanteen arvosta ja menettelyn kustannuksista. Jos väite on неоценяем, valtion maksu määräytyy съда.държавни таксичл. 73.

(3) Ministerineuvoston hyväksymien taksojen mukainen viranomaismaksu peritään oikeusapuhakemuksen esitttämisen yhteydessä sekä annettaessa maksun kohteena oleva asiakirja.

Молбачл liitteissä. 128.
Hakemukseen on liitettävä 1 valtakirja, jos hakemuksen jättää 2 asiakirjaa, jossa vahvistetaan, että valtion maksut ja muut kustannukset; 3 jäljennökset hakemuksesta ja sen liitteistä jokaiselle vastaajalle.


Молбачл todentaminen. 129.
(1) Tuomioistuin tarkastaa, että hakemus on sääntöjen mukainen. (2)
Jos hakemus ei täytä 1 kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia 127 artiklan ja 128 artiklan kantajan on ilmoitettava yhden viikon kuluessa korjata havaitut sääntöjenvastaisuudet, ja mahdollisuus saada oikeusapua, jos on tarvetta ja tätä. Jos kantajan osoitetta ei ole ilmoitettu, eikä se ole tuomioistuimen tiedossa, ilmoitus on tehtävä tähän tarkoitukseen varatussa osassa tuomioistuimessa yhden viikon aikana. (3)
Jos kantaja ei korjaa puutteita yhden viikon kuluessa, hakemus ja sen liitteet palautetaan kantajalle. Jos kantajan osoitetta ei tunneta, hakemus jätetään tuomioistuimen kansliaan kantajan saataville. Palauttamista hakemus voidaan jättää yksityisen valituksen, jonka jäljennös on annettava tiedoksi, ei esitetä. ”

Tullin keräämät maksut valtion tuomioistuinten oikeudenkäyntilain itakcи ’oikeudellista menettelyä, art. 1.


Hakijan pyynnöstä hakemukseen ja toisen, kolmannen osapuolen oikeuksien on oltava 4 prosenttia, kuitenkin vähintään 50 Bulgarian levaa.

13 artikla. Todistusta koskevan hakemuksen, maksu peritään seuraavasti: 2) koskeva todistus eurooppalaisen maksamismääräyksen antaminen ja täytäntöönpanokelpoiseksi julistaminen – 40 BGN; ”

Oikeudenkäyntimaksut voi tapahtua ainoastaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen pankkisiirtona tilille.

Paljonko arvonlisäveroa peritään?

Määrä peritään vaatimusta. On tarpeen hakemuksen, hakijan on liitettävä hakemukseen asiakirja, joka vahvistaa valtion maksut ja kulut.

Mikä on kulujen suuruus?

Siinä eurooppalaista maksamismääräystä koskeva hakemus ja täytäntöönpanokelpoiseksi julistaminen – 40 лв.съдебната hakemusmaksusta hakemuksen ja kolmansien osapuolten oikeudet tavanomaisessa riita-asiain oikeudenkäynnissä on 4 prosenttia vaatimuksen arvosta, mutta vähintään 50 BGN vaateen rahallisia vaateita, jotka on haettu määrä.
Jos tällainen vastalause maksusuoritusmääräystä koskeva hakemus ja nimenomaisesti sopineet siirtyvämme kohti yleisissä riita-asioissa, kantaja esittää ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen huomioon jäljellä olevan veron tavallisten pääasiamenettelyssä.

Mitä tapahtuu, jos et tee suorittanut maksuja ajoissa?

Siinä tapauksessa, että hakija, jos pyyntö on liitettävä hakemukseen todisteet siitä, että valtio on maksanut veroa, koska sen soveltaminen on laitonta. Tässä tapauksessa tuomioistuin lähettää hakijalle tiedonannon ohjeiden kanssa maksamaan yhden viikon kuluessa. Jos kantajan osoitetta ei ole ilmoitettu, eikä se ole tuomioistuimen tiedossa, ilmoitus on tehtävä tähän tarkoitukseen varatussa osassa yksi седмица.ако tuomioistuimessa kantaja ei maksa käyttömaksun kanssa yhden viikon määräajan haaste on vähennettävä, mutta jos osoite ei ole tiedossa, jätetään tuomioistuimen kanslia hakijan hallussa.
Tällaisissa tapauksissa on päätettävä.

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Oikeudenkäyntimaksut voidaan suorittaa ainoastaan pankkisiirtona tilintarkastustuomioistuimen huomioon, jonka viitenumero on asiakirja on esitettävä, jos tuomari tai tuomarit yhteisöjen tuomioistuimen kirjaamoon. Yhteisöjen tuomioistuin ei voi maksaa käteisellä fee:llä tuomioistuimeen. Kukin tuomioistuin on pankin kanssa, joka käsittelee ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa. Pankkitilit on julkaistu tuomioistuinten verkkosivustolla.

Mitä teen maksujen suorittamisen jälkeen?

Oikeudenkäyntimaksut voidaan suorittaa ainoastaan pankkisiirtona tilintarkastustuomioistuimen huomioon, jonka viitenumero on asiakirja on esitettävä, jos tuomari tai tuomarit yhteisöjen tuomioistuimen kirjaamoon.


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 03/02/2016