Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Съдебни такси за процедурата за европейска заповед за плащане


Имате намерение да използвате eвропейската заповед за плащане ? Ако е така, моля запознайте се с дължимите съдебни такси. Ще намерите цялата информация относно таксите, начините, по които може да ги заплатите, действията след заплащането и др., като изберете едно от знамената от менюто вдясно на екрана.

 


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Последна актуализация: 01/10/2015