Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Retsafgifter i forbindelse med den europæiske betalingspåbudsprocedure - Cypern

Тази страница е машинно преведена и качеството ѝ не може да бъде гарантирано.

Качеството на този превод е оценено като: ненадеждно

Мислите ли, че този превод е полезен?


Indledning

Hvilke gebyrer opkræves?

Hvor meget skal jeg betale i?

Hvad sker der, hvis jeg ikke at betale retsafgifterne rettidigt?

Hvordan kan jeg betale retsgebyrer?

Hvad er i gang i har foretaget betaling?

Indledning

Procedureforordningen vedrørende anvendelsen af den europæiske betalingspåkravsprocedure i Cypern er den europæiske betalingspåkravsprocedure procedureforordningen fra 2008, der trådte i kraft den 12/12/2008.

Hvilke gebyrer opkræves?

Regel 25, stk. 2, i nævnte forordning bestemmer, at de afgifter, der gælder for det tilsvarende interval for foranstaltninger som nævnt i dokument H i bilag VIII (vedlagt som bilag).

Hvor meget skal jeg betale i?

Afhængigt af kravets beløb udbetales de respektive retsafgift, jf. ovenstående tabel.

Hvad sker der, hvis jeg ikke at betale retsafgifterne rettidigt?

Dette er en forudsætning for at fremme europæisk Πληρωμήςείναι forlange betaling af retsafgifter.

Hvordan kan jeg betale retsgebyrer?

Hvad er i gang i har foretaget betaling?

Herefter, når de Centralbank anerkender District Court til at sende en betaling med note, skal sagen henvises til den kompetente dommer om fuldbyrdelse af det europæiske betalingspåkrav, hvis betingelserne er opfyldt.

BILAG VIII

Domstolen ΤΕΛΗΚανονισμός25 παράγραφος2τουπερίΔιαδικασίας, The European Payment ordresedlen procedureforordningen

2008

(stempel

A) Når de beløb eller værdien af det omstridte

spørgsmålet er større end 100 EUR, men ikke overstiger 50 017,00 EUR

Hvis mængden eller værdien af den krævede

spørgsmålet er større end 500 EUR, men ikke overstiger 2.000 31,00 EUR

C) Når den beløbsmæssige størrelse eller værdi

spørgsmålet er større end 2,000 EUR, men ikke overstiger 10.000 48,00 EUR

Hvis mængden eller værdien af den krævede

spørgsmålet er større end 10,000 EUR, men ikke overstiger 50.000 94,00 EUR

Hvis mængden eller værdien af den krævede

spørgsmålet er større end 50,000 EUR, men ikke overstiger 100.000 154,00 EUR

F) dersom det beløb eller den værdi, der kræves

spørgsmålet er større end 100,000 EUR, men ikke overstiger 500.000 256,00 EUR

(g) Når størrelsen eller værdien af den post, der overstiger 500,000 EUR, men ikke 2.000.000 342,00 EUR

A) Når de beløb eller værdien af det omstridte

udstede overstiger 2.000.000 427,00 EUR

Hvis det efter medtagelse af de krævede beløb, forhøjet med sagsøgeren ville modtage forskellen i gebyrer.

Registrering indebærer, at hvis værdien af aktivet i forbindelse med tvisten modkrav øges forskellen i afgifter betalt af sagsøgte (ανταπαιτητή).


Dette er en maskinoversat udgave af indholdet. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Sidste opdatering: 09/02/2017