Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tariffi tal-qorti dwar il-proċedura tal-ħlas Ewropea - Ċipru

Тази страница е машинно преведена и качеството ѝ не може да бъде гарантирано.

Качеството на този превод е оценено като: средно

Мислите ли, че този превод е полезен?


Introduzzjoni

X’tariffi huma mitluba?

Kemm se i tħallas?

X’jiġri jekk nonqos milli jħallsu t-tariffi tal-qorti fil-ħin?

Kif tista’ i tħallas id-drittijiet tal-qorti?

X’i jagħmlu ġaladarba i għamlu l-ħlas?

Introduzzjoni

Ir-Regolament Proċedurali li jirregolaw l-applikazzjoni tal-Proċedura għal Ordni ta’ Ħlas Ewropea f’Ċipru hija l-Proċedura għal Ordni ta’ Ħlas Ewropea fir-Regolament Proċedurali tal-2008, li daħal fis-seħħ 12/12/2008.

X’tariffi huma mitluba?

Ir-Regolament 25 paragrafu 2 ta’ dan ir-Regolament jipprovdi li l-miżati pagabbli huma dawk li japplikaw fil-firxa korrispondenti għall-azzjonijiet kif imsemmi fid-dokument H tal-Anness VIII (annessi).

Kemm se i tħallas?

Skont l-ammont tat-talba għandha titħallas it-tariffa tal-qorti rispettiva kif previst fit-tabella ta’ hawn fuq.

X’jiġri jekk nonqos milli jħallsu t-tariffi tal-qorti fil-ħin?

Prerekwiżit għall-promozzjoni ta’ Ordni Ewropea Πληρωμήςείναι jitolbu l-ħlas ta’ tariffi tal-qorti.

Kif tista’ i tħallas id-drittijiet tal-qorti?

X’i jagħmlu ġaladarba i għamlu l-ħlas?

Imbagħad, wara li l-Bank Ċentrali ta’ Malta tirrikonoxxi l-Qorti Distrettwali jibagħtu l-ħlas permezz ta’ nota ta’ kreditu, il-fajl għandu jiġi riferut lill-imħallef kompetenti tordna l-eżekuzzjoni tal-Ordni ta’ Ħlas Ewropea jekk jiġu ssodisfatti l-kundizzjonijiet.

ANNESS VIII

Il-Qorti ΤΕΛΗΚανονισμός25 παράγραφος2τουπερίΔιαδικασίας tal-Formola tal-Ordni ta’ Ħlas Ewropea, ir-Regolament Proċedurali

2008

(timbru

(a) Fejn l-ammont jew il-valur ikkontestat

il-kwistjoni jaqbeż EUR 100, iżda ma jaqbiżx EUR 500 17,00

Fejn l-ammont jew il-valur meħtieġ

il-kwistjoni jaqbeż EUR 500, iżda ma jaqbiżx EUR 2.000 31,00

(ċ) Meta l-ammont jew il-valur ikkontestat

il-kwistjoni jaqbeż EUR 2.000, iżda ma jaqbiżx EUR 10.000 48,00

Fejn l-ammont jew il-valur meħtieġ

il-kwistjoni jaqbeż EUR 10.000, iżda ma jaqbiżx EUR 50.000 94,00

Fejn l-ammont jew il-valur meħtieġ

il-kwistjoni jaqbeż EUR 50.000, iżda ma jaqbiżx EUR 100.000 154,00

(f) Fejn l-ammont jew il-valur tal-kawża hija meħtieġa

il-kwistjoni jaqbeż EUR 100.000, iżda ma jaqbiżx EUR 500.000 256,00

(g) Meta l-ammont jew il-valur tal-oġġett tat-tilwima jkun jaqbeż l-EUR 500.000 iżda EUR 2.000.000 342,00

(a) Fejn l-ammont jew il-valur ikkontestat

il-kwistjoni jaqbeż EUR 2.000.000 427,00

Fejn wara l-inklużjoni tal-ammont meħtieġ, iż-żieda mill-attur tirċievi d-differenza fil-miżati.

Ir-reġistrazzjoni tfisser li jekk il-valur tal-oġġett li qed jiġi diskuss kontrotalba żdied, id-differenza fit-tariffi mill-konvenut (ανταπαιτητή).


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 09/02/2017