Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Opłaty sądowe – europejski nakaz zapłaty - Cypr

Тази страница е машинно преведена и качеството ѝ не може да бъде гарантирано.

Качеството на този превод е оценено като: ненадеждно

Мислите ли, че този превод е полезен?


Wprowadzenie

Jakie ewentualne opłaty naliczane są?

Ile będzie kosztować i wynagrodzeń?

Co się stanie, jeżeli nie jestem w stanie uiścić opłaty sądowe w terminie?

W jaki sposób opłaty sądowe i wynagrodzenia?

Co zrobić, gdy (i) ppkt i dokonały płatności?

Wprowadzenie

Rozporządzenie proceduralne dotyczące stosowania postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty na Cyprze: prowadzenie postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty, rozporządzenia proceduralnego z 2008 r., która weszła w życie w dniu 12/12/2008.

Jakie ewentualne opłaty naliczane są?

Prawidło 25 ust. 2 rozporządzenia przewiduje, że opłaty należne są te, które mają zastosowanie do zakresu działań wymienionych w dokumencie H załącznika VIII (w załączeniu).

Ile będzie kosztować i wynagrodzeń?

W zależności od wysokości roszczenia wypłacane są odpowiednie opłaty sądowe, jak przewidziano w powyższej tabeli.

Co się stanie, jeżeli nie jestem w stanie uiścić opłaty sądowe w terminie?

Wstępnym warunkiem promowania europejskiego nakazu Πληρωμήςείναι domagać się uiszczenia opłat sądowych.

W jaki sposób opłaty sądowe i wynagrodzenia?

Co zrobić, gdy (i) ppkt i dokonały płatności?

Następnie, po wydaniu przez Bank Centralny Sąd Rejonowy uznają za wysłanie przelewu za pomocą noty kredytowej, dokumentacja jest przekazywana do właściwego sędziego o nakazanie wykonania europejskiego nakazu zapłaty, o ile spełnione są warunki.

ZAŁĄCZNIK VIII

Trybunał ΤΕΛΗΚανονισμός25 παράγραφος2τουπερίΔιαδικασίας formularz europejskiego nakazu zapłaty, rozporządzenia proceduralnego

2008

(pieczęć

W przypadku gdy kwoty lub wartości

problem jest wyższa niż 100 EUR, ale nie przekracza 50 017,00 EUR

W przypadku gdy wymagana kwota lub wartość

problem jest wyższa niż 500 EUR, ale nie przekracza 2.000 31,00 EUR

(c) W przypadku gdy kwoty lub wartości

problem jest wyższa niż 2,000 EUR, ale nie przekracza 10.000 48,00 EUR

W przypadku gdy wymagana kwota lub wartość

kwestia przekracza 10,000 EUR, ale nie przekracza 50.000 94,00 EUR

W przypadku gdy wymagana kwota lub wartość

problem jest wyższa niż 50,000 EUR, ale nie przekracza 100.000 154,00 EUR

F) W przypadku gdy kwota lub wartość przedmiotu sporu jest wymagane

problem jest wyższa niż 100,000 EUR, ale nie przekracza 500.000 256,00 EUR

G) W przypadku gdy kwota lub wartość przedmiotu sporu przekracza na 500,000 EUR, ale nie przekracza 2.000.000 342,00 EUR

W przypadku gdy kwoty lub wartości

kwestia przekracza 2.000.000 427,00 EUR

W przypadku gdy po włączeniu wymaganej kwoty, powiększonej o powód otrzymałby różnica w wysokości opłat.

„rejestracja” oznacza, że jeżeli wartość przedmiotu sporu wzrasta, w ramach powództwa wzajemnego, różnica w wysokości opłat uiszczanych przez pozwanego (ανταπαιτητή).


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 09/02/2017