Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Súdny poplatok súvisiaci s európskym platobným rozkazom - Cyprus

Тази страница е машинно преведена и качеството ѝ не може да бъде гарантирано.

Качеството на този превод е оценено като: ненадеждно

Мислите ли, че този превод е полезен?


Úvod

Aké poplatky sa účtujú?

Koľko bude i zaplatiť?

Čo sa stane, ak nebudú platiť súdne poplatky načas?

Ako možno i platiť súdne poplatky?

Čo robiť po tom, ako i i vykonali platby?

Úvod

Procesné nariadenie upravujúce uplatňovanie európskeho konania o platobnom rozkaze na Cypre je európske konanie o platobnom rozkaze procesného nariadenia z roku 2008, ktorý nadobudol účinnosť dňa 12/12/2008.

Aké poplatky sa účtujú?

Nariadenie 25 ods. 2 tohto nariadenia stanovuje, že poplatky sú tie, ktoré sa uplatňujú na zodpovedajúci rozsah činnosti, ako sa uvádza v dokument H prílohy VIII (v prílohe).

Koľko bude i zaplatiť?

V závislosti od výšky pohľadávky sa vyplatí príslušný súdny poplatok, ako je stanovené v uvedenej tabuľke.

Čo sa stane, ak nebudú platiť súdne poplatky načas?

Predpokladom pre podporu európskeho príkazu Πληρωμήςείναι požadovať zaplatenie súdnych poplatkov.

Ako možno i platiť súdne poplatky?

Čo robiť po tom, ako i i vykonali platby?

Potom, po centrálna banka uznávajú okresný súd pre odosielanie vyplatenia dobropisu, spis sa postúpi príslušný sudca nariadil výkon európskeho platobného rozkazu, ak sú splnené podmienky.

PRÍLOHA VIII

Dvor ΤΕΛΗΚανονισμός25 παράγραφος2τουπερίΔιαδικασίας, tlačivo európskeho platobného rozkazu procesné nariadenie

2008

(pečiatka

(a) Ak množstvo alebo hodnota spornej

otázka presahuje 100 EUR, ale nepresahuje 50 017,00 EUR;

Ak suma alebo hodnota požadovanej

otázka presahuje 500 EUR, ale nepresahuje 2.000 31,00 EUR;

C) Ak množstvo alebo hodnota spornej

otázka presahuje 2,000 EUR, ale nepresahuje 10.000 48,00 EUR;

Ak suma alebo hodnota požadovanej

otázka presahuje 10,000 EUR, ale nepresahuje 50.000 94,00 EUR;

Ak suma alebo hodnota požadovanej

otázka presahuje 50,000 EUR, ale nepresahuje 100.000 154,00 EUR;

F) Ak množstvo alebo hodnota sporu je potrebné

otázka presahuje 100,000 EUR, ale nepresahuje 500.000 256,00 EUR;

G) ak množstvo alebo hodnota položky v rámci sporu presahuje 500,000 EUR a nie 2.000.000 342,00 EUR

(a) Ak množstvo alebo hodnota spornej

otázka presahuje 2.000.000 427,00 EUR

Ak po zaradení požadovanú sumu, žalobca by zvýšil rozdiel v poplatkoch.

Registrácia znamená, že ak hodnota položky v rámci sporu protipohľadávka zvýšili, rozdiel medzi poplatkami, ktoré platia odporcovi (ανταπαιτητή).


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 09/02/2017