Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Domstolsavgifter vid europeiskt betalningsföreläggande - Cypern

Тази страница е машинно преведена и качеството ѝ не може да бъде гарантирано.

Качеството на този превод е оценено като: ненадеждно

Мислите ли, че този превод е полезен?


Inledning

Tas avgifter ut?

Hur mycket ska jag betala? ”

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna tid?

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Vad gör i en gång i har gjort betalningar?

Inledning

Procedurförordningen som reglerar tillämpningen av det europeiska betalningsföreläggandet i Cypern är det europeiska betalningsföreläggandet procedurförordningen från 2008, som trädde i kraft 12/12/2008.

Tas avgifter ut?

Regel 25 punkt 2 i denna förordning föreskrivs att de avgifter som gäller för motsvarande intervall för de insatser som nämns i dokument H i bilaga VIII (bifogas).

Hur mycket ska jag betala? ”

Beroende på det omstridda beloppet ska betalas respektive domstolsavgift som anges i tabellen ovan.

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna tid?

En förutsättning för ökad europeisk ordning Πληρωμήςείναι begära betalning av domstolsavgifter.

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Vad gör i en gång i har gjort betalningar?

Därefter, efter det att centralbanken bekräftar District Court kan skickas via lån, ska ärendet hänskjutas till behörig domstol förordna om verkställighet av det europeiska betalningsföreläggandet om villkoren är uppfyllda.

BILAGA VIII

Domstolen ΤΕΛΗΚανονισμός25 παράγραφος2τουπερίΔιαδικασίας, The European Payment Beställningssedel procedurförordningen

2008

(stämpel

A) Om beloppet eller värdet av de omtvistade

frågan överstiger 100 EUR, men inte överstiger 50 017,00 EUR

Om beloppet eller värdet på den begärda

frågan överstiger 500 EUR, men inte överstiger 2.000 31,00 EUR

C) Om beloppet eller värdet av de omtvistade

frågan överstiger 2,000 EUR, men inte överstiger 10.000 48,00 EUR

Om beloppet eller värdet på den begärda

frågan överstiger 10,000 EUR, men inte överstiger 50.000 94,00 EUR

Om beloppet eller värdet på den begärda

frågan överstiger 50,000 EUR, men inte överstiger 100.000 154,00 EUR

F) Om beloppet eller värdet av tvisten krävs

frågan överstiger 100,000 EUR, men inte överstiger 500.000 256,00 EUR

(g) När det belopp eller föremålets värde som tvisten gäller överstiger 500,000 EUR, men inte 2.000.000 342,00 EUR.

A) Om beloppet eller värdet av de omtvistade

frågan överstiger 2.000.000 427,00 EUR

Om det efter införandet av det krävda beloppet, ökat med sökanden skulle erhålla skillnaden i avgifter.

Registreringen innebär att om föremålets värde som tvisten gäller genkäromål ökade skillnaden i avgifter som betalas av svaranden (ανταπαιτητή).


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 09/02/2017