Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Retsafgifter i forbindelse med den europæiske betalingspåbudsprocedure - Cypern

Denne side er blevet maskinoversat. Der gives ingen garanti for oversættelsens kvalitet.

Oversættelsens kvalitet er blevet vurderet som: upålidelig

Er oversættelsen nyttig?


Indledning

Hvilke gebyrer opkræves?

Hvor meget skal jeg betale?

Hvad hvis jeg ikke betaler retsgebyrer i tide?

Hvordan kan jeg betale for retsafgifterne?

Hvad har jeg gjort, når jeg har betalt?

Indledning

Procedureforordningen vedrørende gennemførelsen af den europæiske betalingspåkravsprocedure i Cypern er procedureforordningen fra 2008 om den europæiske betalingspåkravsprocedure (7/2008), som trådte i kraft den 12/6/2008.

Hvilke gebyrer opkræves?

I henhold til procesreglementets artikel 25 må de omkostninger, der skal betales, ikke overstige de omkostninger, der er forbundet med den civile retssag, og som finder anvendelse på den tilsvarende tarif for søgsmål som omhandlet i formular H i bilag VIII (jf. bilag VIII).

Hvor meget skal jeg betale?

Se punkt 2 ovenfor.

Hvad hvis jeg ikke betaler retsgebyrer i tide?

Det er en forudsætning for at fremme anvendelsen af det europæiske betalingspåkrav, at der betales retsafgifter.

Hvordan kan jeg betale for retsafgifterne?

Retsafgifterne kan betales via Cyperns centralbank.

Hvad har jeg gjort, når jeg har betalt?

Efterfølgende, efter at centralbanken har oprettet en distriktsdomstol for overførsel af en overførsel med en kreditnota, vil sagen blive henvist til den kompetente dommer, der anordner fuldbyrdelsen af betalingspåkravet, hvis betingelserne herfor er opfyldt.

BILAG VIII

AFGIFTER

Formular H-formular

Forretningsordenens artikel 25, stk. 2.

Det europæiske betalingspåkrav i henhold til forretningsordenen. 2008

Post

EUR skal være frimærker

A) Når det krævede beløb eller værdien af det pågældende krav

over 100 EUR, men ikke 500 EUR

17,00

B) Når det krævede beløb eller værdien af det pågældende krav

over 500 EUR, men ikke 2,000 EUR

31,00

C) Når det krævede beløb eller værdien af det pågældende krav

over 2,000 EUR, men ikke 10,000 EUR

48,00

D) Når det krævede beløb eller værdien af det pågældende krav

over 10,000 EUR, men ikke 50,000 EUR

94,00

E) Når det krævede beløb eller værdien af det pågældende krav

over 50,000 EUR, men ikke 100,000 EUR

154,00

Hvor det krævede beløb eller værdien af det pågældende krav

over 100,000 EUR, men ikke 500,000 EUR

256,00

G) Når det krævede beløb eller værdien af den pågældende genstand

overstiger 500,000 EUR, men ikke 2 000 000 EUR

342,00

H) Når det krævede beløb eller værdien af det pågældende krav

dette beløb er på over 2 000 000 EUR

427,00

 

Hvis det beløb, som fordringshaveren har anmodet om, hæves, efter at der er anlagt en sag, forhøjes gebyrforskellen.

Hvis det ved registrering af et modkrav bestemmes, at værdien af den omtvistede vare forhøjes, skal forskellen i gebyrer betales af den sagsøgte (cedenten).


Dette er en maskinoversat udgave af indholdet. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Sidste opdatering: 24/10/2019