Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

Navigointipolku

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn oikeuskulut - Kypros

Tämän sivun teksti on konekäännös, eikä sen laatua voida taata.

Konekäännöksen arvioitu laatutaso: Heikko

Onko käännös mielestäsi hyödyllinen?


Johdanto

Peritäänkö maksuja?

Kuinka paljon maksan?

Entä jos en maksa oikeudenkäyntikuluja?

Miten voin maksaa oikeudenkäyntimaksut?

Mitä teen sen jälkeen, kun olen maksanut?

Johdanto

Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn soveltamista Kyproksessa koskeva menettelyasetus on vuonna 2008 annettu eurooppalaista maksamismääräystä koskeva menettelyasetus (7/2008), joka tuli voimaan 12/6/2008.

Peritäänkö maksuja?

Työjärjestyksen 25 artiklassa määrätään, että korvattavat kulut eivät saa ylittää liitteessä VIII olevassa lomakkeessa H tarkoitettujen tavanomaisten oikeudenkäyntimenettelyjen kustannuksia (ks. liite VIII).

Kuinka paljon maksan?

Ks. vastaus kysymykseen 2.

Entä jos en maksa oikeudenkäyntikuluja?

Eurooppalaisen maksamismääräyksen toteuttamisen edellytyksenä on oikeudenkäyntimaksujen maksaminen.

Miten voin maksaa oikeudenkäyntimaksut?

Tuomioistuinmaksut voidaan maksaa Kyproksen keskuspankin kautta.

Mitä teen sen jälkeen, kun olen maksanut?

Sen jälkeen, kun keskuspankki on perustanut käräjäoikeuden siirtämään tilisiirron hyvityslaskuun, hakemus lähetetään sen toimivaltaisen tuomarin ratkaistavaksi, joka määrää maksamismääräyksen täytäntöönpanon, jos edellytykset täyttyvät.

LIITE VIII

KULUT

H-lomake

Työjärjestyksen 25 artiklan 2 kohta.

Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käyttöönotosta. 2008

Alamomentti

Euroa postimerkkejä

(a) Kun vaadittu määrä tai vaateen arvo

yli 100 euroa mutta ei 500 euroa

17,00

B) Kun vaadittu määrä tai vaateen arvo

yli 500 euroa mutta ei 2.000 euroa

31,00

C) Kun vaadittu määrä tai vaateen arvo

yli 2.000 euroa mutta ei 10.000 euroa

48,00

D) Kun vaadittu määrä tai vaateen arvo

yli 10.000 euroa mutta ei 50.000 euroa

94,00

E) Kun vaadittu määrä tai vaateen arvo

yli 50.000 euroa mutta ei 100.000 euroa

154,00

Jos vaadittu määrä tai vaateen arvo

yli 100.000 euroa mutta ei 500.000 euroa

256,00

G) Jos vaadittu määrä tai kyseisen tavaraerän arvo

yli 500.000 euroa mutta ei yli 2.000.000 euroa

342,00

H) Kun vaadittu määrä tai vaateen arvo

se on yli 2.000.000 euroa.

427,00

 

On selvää, että jos hakijan ilmoittamalle määrälle on nostettu kanne sen jälkeen, kun toimi on rekisteröity, maksujen erotus maksetaan.

Jos vastakanteen kirjaaminen lisää riitautetun erän arvoa, vastaajan (ensivakuuttajan) on maksettava erotus.


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 24/10/2019