Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

Navigointipolku

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Domstolsavgifter vid europeiskt betalningsföreläggande - Cypern

Tämän sivun teksti on konekäännös, eikä sen laatua voida taata.

Konekäännöksen arvioitu laatutaso: Heikko

Onko käännös mielestäsi hyödyllinen?


Inledning

Vilka avgifter tas ut?

Hur mycket kommer jag att betala?

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgift i tid?

Hur kan jag betala domstolsavgifter?

Vad gör jag när jag har betalat?

Inledning

Den procedurförordning som styr genomförandet av det europeiska betalningsföreläggandet i Cypern är 2008 års förfarandeförordning om det europeiska betalningsföreläggandet (7/2008), som trädde i kraft den 12/6/2008.

Vilka avgifter tas ut?

I artikel 25 i arbetsordningen föreskrivs att de kostnader som ska betalas inte får överstiga kostnaderna för ordinarie civilrättsliga förfaranden, som är tillämpliga på motsvarande skala för åtgärder, enligt blankett H i bilaga VIII (se bilaga VIII).

Hur mycket kommer jag att betala?

Se svaret på fråga 2 ovan.

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgift i tid?

En förutsättning för att en ansökan om europeiskt betalningsföreläggande ska kunna främjas är betalning av domstolsavgifter.

Hur kan jag betala domstolsavgifter?

Domstolsavgifterna kan betalas via Cyperns centralbank.

Vad gör jag när jag har betalat?

Därefter, efter det att centralbanken har inrättat en distriktsdomstol för överföring av en överföring med en kreditnota, kommer ärendet att hänskjutas till den domstol som är behörig att verkställa betalningsföreläggandet, om villkoren är uppfyllda.

BILAGA VIII

AVGIFTER

Formulär H

Föreskrifter nr 25, punkt 2 i arbetsordningen.

Det europeiska betalningsföreläggandet. 2008

Post

Euro för frimärken

A) När det begärda beloppet eller värdet av den aktuella fordran

över 100 EUR men inte 500 EUR

17,00

B) När det begärda beloppet eller värdet av den aktuella fordran

över 500 EUR men inte 2,000 EUR

31,00

C) När det begärda beloppet eller värdet av den aktuella fordran

över 2,000 EUR men inte 10,000 EUR

48,00

D) När det begärda beloppet eller värdet av den aktuella fordran

över 10,000 EUR men inte 50,000 EUR

94,00

(e) När det begärda beloppet eller värdet av den aktuella fordran

över 50,000 EUR men inte 100,000 EUR

154,00

Om det begärda beloppet eller värdet av den aktuella fordran

över 100,000 EUR men inte 500,000 EUR

256,00

(g) När det begärda beloppet eller värdet på varan i fråga

mer än 500,000 EUR men inte 2 000 000 EUR

342,00

H) När det begärda beloppet eller värdet av den aktuella fordran

det överstiger 2 000 000 EUR

427,00

 

Det är underförstått att skillnaden i avgifter kommer att betalas om det belopp som sökanden begär ersättning för har höjts efter det att talan har väckts.

Om man genom att registrera ett genkäromål ökar värdet på den omtvistade posten, ska skillnaden i avgifter betalas av den svarande (återförsäkringstagare).


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 24/10/2019