Chiudi

LA VERSIONE BETA DEL PORTALE È DISPONIBILE ORA!

Visita la versione BETA del portale europeo della giustizia elettronica e lascia un commento sulla tua esperienza sul sito!

 
 

Percorso di navigazione

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Súdny poplatok súvisiaci s európskym platobným rozkazom - Cyprus

La pagina è stata tradotta automaticamente. Non è possibile garantirne la qualità.

La qualità della traduzione è stata giudicata: inaffidabile

La traduzione vi risulta utile?


Úvod

Aké poplatky sa účtujú?

Koľko zaplatím?

Čo v prípade, že nezaplatím súdne poplatky?

Ako môžem zaplatiť súdne poplatky?

Čo urobím po tom, ako som vykonal platbu?

Úvod

Procesným nariadením o vykonávaní európskeho konania o platobnom rozkaze na Cypre je nariadenie o európskom platobnom rozkaze z roku 2008, ktoré nadobudlo účinnosť 12/12/2008.

Aké poplatky sa účtujú?

V nariadení 25 (2) rokovacieho poriadku sa stanovuje, že poplatky, ktoré sa majú platiť, sú tie, ktoré sa uplatňujú v príslušnom rozsahu na ošetrenia uvedené vo formulári H prílohy VIII (v prílohe).

Koľko zaplatím?

V závislosti od výšky pohľadávky je súdny poplatok splatný podľa uvedenej tabuľky.

Čo v prípade, že nezaplatím súdne poplatky?

Predpokladom na podporu žiadosti o európsky platobný rozkaz je úhrada súdnych poplatkov.

Ako môžem zaplatiť súdne poplatky?

Čo urobím po tom, ako som vykonal platbu?

Následne po tom, ako centrálna banka zriadi okresný súd na prevod prevodu s dobropis, spis sa postúpi príslušnému sudcovi, ktorý nariadi vykonanie príkazu na úhradu, ak sú splnené podmienky.

PRÍLOHA VIII

Rokovací poriadok Súdneho dvora (25), bod 2 výrokovej časti
European Order for Payment of the Rules of Procedure

2008

Položka Charitsima

A) Ak požadovaná suma alebo hodnota predmetného nároku

nad 100 EUR, ale nie 50 017,00 EUR

Ak požadovaná suma alebo hodnota predmetného nároku

nad 500 EUR, ale nie 2.000 31,00 EUR

Kde požadovaná suma alebo hodnota predmetného nároku

nad 2,000 EUR, ale nie 10.000 48,00 EUR

Ak požadovaná suma alebo hodnota predmetného nároku

nad 10,000 EUR, ale nie 50.000 94,00 EUR

Ak požadovaná suma alebo hodnota predmetného nároku

nad 50,000 EUR, ale nie 100.000 154,00 EUR

Ak požadovaná suma alebo hodnota predmetného nároku

nad 100,000 EUR, ale nie 500.000 256,00 EUR

(g) Ak požadovaná suma alebo hodnota dotknutej
položky presahujú 500,000 EUR, ale nie 2.000.000 342,00 EUR

H) Ak požadovaná suma alebo hodnota sporného rozhodnutia

ide o viac ako 2.000.000 427,00 EUR

Predpokladá sa, že ak sa po podaní žaloby zvýši suma nárokovaná navrhovateľom, rozdiel v poplatkoch sa vyplatí.

Rozumie sa, že ak sa registráciou protinároku zvýši hodnota spornej položky, rozdiel v poplatkoch zaplatí odporca (cedent).


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 04/09/2019