Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

  • Pradžia
  • ...
  • ...
  • ...
  • Europos mokėjimo įsakymo procedūros atveju taikomi teismo mokesčiai

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sudske pristojbe u postupku europskog platnog naloga - Cipar

Šis puslapis išverstas mašininio vertimo priemone ir jo kokybė negali būti užtikrinta.

Šio vertimo kokybė: nepatikima

Ar šis vertimas Jums naudingas?


Uvod

Koje se naknade naplaćuju?

Koliko će platiti?

Što ako ne plaćam sudskim pristojbama na vrijeme?

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Što učiniti jednom?

Uvod

Postupovna uredba o provedbi postupka za europski platni nalog u Cipru je Postupovna uredba o postupku za europski platni nalog iz 2008., koja je stupila na snagu 12/12/2008.

Koje se naknade naplaćuju?

U skladu s pravilom 25. (2) Poslovnika, naknade koje se plaćaju su naknade koje se primjenjuju u relevantnom opsegu za tretmane navedene u Obrascu H Priloga VIII. (u prilogu).

Koliko će platiti?

Ovisno o iznosu potraživanja, plaća se sudska pristojba kako je predviđeno u prethodnoj tablici.

Što ako ne plaćam sudskim pristojbama na vrijeme?

Plaćanje sudskih pristojbi preduvjet je za promicanje europskog naloga za plaćanje.

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Što učiniti jednom?

Nakon toga, nakon što je Središnja banka uspostavila Okružni sud za prijenos prijenosa putem knjižnog odobrenja, spis se upućuje nadležnom sucu koji je naložio izvršenje naloga za plaćanje ako su ispunjeni uvjeti.

PRILOG VIII.

NAKNADE

Obrazac H obrazac

Uredba br. 25, stavak 2. Poslovnika.

Europski nalog za provedbu Poslovnika. 2008

Stavka

EUR za žigove

(a) Iznos koji se zahtijeva ili vrijednost spora o kojem je riječ

iznad 100 EUR, ali ne 500 EUR

17,00

(b) Iznos koji se zahtijeva ili vrijednost spora o kojem je riječ

iznad 500 EUR, ali ne 2,000 EUR

31,00

(c) Iznos koji se zahtijeva ili vrijednost spora o kojem je riječ

iznad 2,000 EUR, ali ne 10,000 EUR

48,00

(D) Iznos koji se zahtijeva ili vrijednost spora o kojem je riječ

iznad 10,000 EUR, ali ne 50,000 EUR

94,00

(e) Iznos koji se zahtijeva ili vrijednost spora o kojem je riječ

iznad 50,000 EUR, ali ne 100,000 EUR

154,00

Gdje zahtijevani iznos ili vrijednost spora o kojem je riječ

iznad 100,000 EUR, ali ne 500,000 EUR

256,00

(g) Ako zahtijevani iznos ili vrijednost stavke o kojoj je riječ

prelazi 500,000 EUR, ali ne 2 000 000 EUR

342,00

(h) Iznos koji se zahtijeva ili vrijednost spora o kojem je riječ

to iznosi više od 2 000 000 EUR.

427,00

 

Podrazumijeva se da će se razlika u naknadama platiti ako se nakon registracije mjera poveća iznos koji potražuje podnositelj zahtjeva.

Podrazumijeva se da, ako se podnošenjem protutužbe poveća vrijednost osporavane stavke, razlika u naknadama plaća tuženik (cedent).


Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Posljednji put ažurirano: 02/10/2019