Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Съдебни такси за процедурата за европейска заповед за плащане - Кипър

Šīs lapas saturs ir mašīntulkojums, kura kvalitāti nevar garantēt.

Šī tulkojuma kvalitāte ir novērtēta kā: viduvēja

Vai šis tulkojums palīdz?


Въведение

Какви такси се начисляват?

Колко ще платя?

Какво се случва, ако не плащам съдебни такси?

Как мога да платя съдебните такси?

Какво трябва да направя след извършване на плащането?

Въведение

Процедурният регламент, уреждащ прилагането на процедурата за европейска заповед за плащане в Кипър, е процедурният регламент от 2008 г. относно процедурата за европейска заповед за плащане (7/2008), който влезе в сила на 12/6/2008 г.

Какви такси се начисляват?

Член 25 от Процедурния правилник предвижда, че разходите, които трябва да бъдат платени, не надвишават разходите по общото гражданско производство, приложими към съответната степен на тежест на исковете, посочени във формуляр З от приложение VIII (вж. приложение VIII).

Колко ще платя?

Вж. отговора на въпрос 2 по-горе.

Какво се случва, ако не плащам съдебни такси?

Предпоставка за популяризирането на молбата за европейска заповед за плащане е плащането на съдебни такси.

Как мога да платя съдебните такси?

Съдебните такси могат да бъдат платени чрез Централната банка на Кипър.

Какво трябва да направя след извършване на плащането?

Впоследствие, след като Централната банка създаде районния съд за прехвърляне на превод с кредитно известие, досието се отнася до компетентния съдия, с който се разпорежда изпълнението на заповедта за плащане, ако са изпълнени условията.

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

ТАКСИ

Формуляр H

Регламент № 25, параграф 2 от Правилника за дейността.

Европейска заповед за плащане на Правилника за дейността. 2008

Позиция

EUR за поставяне на печат

(а) Когато необходимата сума или стойността на иска

над 100 EUR, но не повече от 500 EUR

17,00

(б) Когато необходимата сума или стойността на иска

над 500 EUR, но не повече от 2,000 EUR

31,00

В) Когато необходимата сума или стойността на иска

над 2,000 EUR, но не повече от 10,000 EUR

48,00

Г) Когато необходимата сума или стойността на иска

над 10,000 EUR, но не повече от 50,000 EUR

94,00

Д) Когато необходимата сума или стойността на иска

над 50,000 EUR, но не повече от 100,000 EUR

154,00

Когато необходимата сума или стойността на иска

над 100,000 EUR, но не повече от 500,000 EUR

256,00

Ж) Когато необходимата сума или стойността на въпросната вещ

надхвърля 500,000 EUR, но не надхвърля 2 000 000 EUR

342,00

З) Когато необходимата сума или стойността на иска

това е над 2 000 000 EUR

427,00

 

Приема се, че разликата в таксите ще бъде платена, ако след регистрирането на иска сумата, поискана от ищеца, е увеличена.

Приема се, че ако при регистрирането на насрещен иск стойността на оспорваната позиция бъде увеличена, разликата в таксите се плаща от ответника (цедента).


Това е машинен превод на съдържанието. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Последна актуализация: 24/10/2019