Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Súdny poplatok súvisiaci s európskym platobným rozkazom - Cyprus

Šīs lapas saturs ir mašīntulkojums, kura kvalitāti nevar garantēt.

Šī tulkojuma kvalitāte ir novērtēta kā: apšaubāma

Vai šis tulkojums palīdz?


Úvod

Aké poplatky sa účtujú?

Koľko zaplatím?

Čo v prípade, že nezaplatím súdne poplatky?

Ako môžem zaplatiť súdne poplatky?

Čo urobím po tom, ako som vykonal platbu?

Úvod

Procesným nariadením, ktorým sa upravuje vykonávanie európskeho konania o platobnom rozkaze na Cypre, je nariadenie o európskom platobnom rozkaze z roku 2008 (7/2008), ktoré nadobudlo účinnosť 12/6/2008.

Aké poplatky sa účtujú?

V článku 25 rokovacieho poriadku sa stanovuje, že náklady, ktoré sa majú uhradiť, nepresahujú náklady na riadne občianskoprávne konanie, ktoré sa uplatňuje na príslušnú stupnicu pre činnosti uvedené vo formulári H prílohy VIII (pozri prílohu VIII).

Koľko zaplatím?

Pozri odpoveď na otázku č. 2.

Čo v prípade, že nezaplatím súdne poplatky?

Predpokladom na podporu žiadosti o európsky platobný rozkaz je úhrada súdnych poplatkov.

Ako môžem zaplatiť súdne poplatky?

Súdne poplatky môžu byť uhradené prostredníctvom Central Bank of Cyprus.

Čo urobím po tom, ako som vykonal platbu?

Následne po tom, ako centrálna banka zriadi okresný súd na prevod prevodu s dobropis, spis sa postúpi príslušnému sudcovi, ktorý nariadi vykonanie príkazu na úhradu, ak sú splnené podmienky.

PRÍLOHA VIII

POPLATKY

Formulár tlačiva H

Nariadenie č. 25 ods. 2 rokovacieho poriadku.

Európske nariadenie o platobnom rozkaze. 2008

Položka

EUR za pečiatky

A) Ak požadovaná suma alebo hodnota predmetného nároku

nad 100 EUR, ale nie 500 EUR

17,00

B) Ak požadovaná suma alebo hodnota predmetného nároku

nad 500 EUR, ale nie 2,000 EUR

31,00

C) Ak požadovaná suma alebo hodnota predmetného nároku

nad 2,000 EUR, ale nie 10,000 EUR

48,00

D) Ak požadovaná suma alebo hodnota predmetného nároku

nad 10,000 EUR, ale nie 50,000 EUR

94,00

E) Ak požadovaná suma alebo hodnota predmetného nároku

nad 50,000 EUR, ale nie 100,000 EUR

154,00

Ak požadovaná suma alebo hodnota predmetného nároku

nad 100,000 EUR, ale nie 500,000 EUR

256,00

G) Ak požadovaná suma alebo hodnota príslušnej položky

presahuje 500,000 EUR, ale nie 2 000 000 EUR

342,00

H) Ak požadovaná suma alebo hodnota predmetného nároku

ide o viac ako 2 000 000 EUR

427,00

 

Predpokladá sa, že ak sa po podaní žaloby zvýši suma nárokovaná navrhovateľom, rozdiel v poplatkoch sa vyplatí.

Rozumie sa, že ak sa registráciou protinároku zvýši hodnota spornej položky, rozdiel v poplatkoch zaplatí odporca (cedent).


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 24/10/2019