Sodne takse v zvezi z evropskim plačilnim nalogom - Ciper

Atjaunot

Šīs lapas saturs ir mašīntulkojums, kura kvalitāti nevar garantēt.

Šī tulkojuma kvalitāte ir novērtēta kā: apšaubāma

Vai šis tulkojums palīdz?


Uvod

Kakšne so pristojbine?

Koliko plačam?

Če sodne takse ne plačujem pravočasno?

Kako plačati sodne takse?

Kaj naj storim po tem, ko sem izvedel plačilo?

Uvod

Postopkovna uredba, ki ureja izvajanje postopka za evropski plačilni nalog na Cipru, je postopkovna uredba iz leta 2008 o postopku za evropski plačilni nalog (7/2008), ki je začela veljati 12/6/2008.

Kakšne so pristojbine?

Člen 25 Poslovnika določa, da stroški, ki jih je treba plačati, ne presegajo stroškov običajnega civilnega postopka, ki se nanašajo na ustrezno lestvico za tožbe, kot je navedeno v obrazcu H iz Priloge VIII (glej Prilogo VIII).

Koliko plačam?

Glej odgovor na vprašanje 2.

Če sodne takse ne plačujem pravočasno?

Pogoj za uveljavljanje zahtevka za evropski plačilni nalog je plačilo sodnih taks.

Kako plačati sodne takse?

Sodne takse se lahko plačajo prek ciprske centralne banke.

Kaj naj storim po tem, ko sem izvedel plačilo?

Potem ko je centralna banka ustanovila Okrožno sodišče za prenos prenosa s pomočjo dobropisa, se zadeva predloži pristojnemu sodniku, ki odredi izvršitev naloga za plačilo, če so izpolnjeni pogoji.

PRILOGA VIII

PRISTOJBINE

Obrazec H

Odstavek 2 Pravilnika št. 25.

Evropski plačilni nalog. 2008

Postavka

EUR za žige

(a) Kadar je zahtevani znesek ali vrednost zadevne terjatve

nad 100 EUR, vendar ne 500 EUR

17,00

(b) Kadar je zahtevani znesek ali vrednost zadevne terjatve

nad 500 EUR, vendar ne 2,000 EUR

31,00

(c) Kadar je zahtevani znesek ali vrednost zadevne terjatve

nad 2,000 EUR, vendar ne 10,000 EUR

48,00

(D) Kadar je zahtevani znesek ali vrednost zadevne terjatve

nad 10,000 EUR, vendar ne 50,000 EUR

94,00

(e) Kadar je zahtevani znesek ali vrednost zadevne terjatve

nad 50,000 EUR, vendar ne 100,000 EUR

154,00

Kadar je zahtevani znesek ali vrednost zadevne terjatve

nad 100,000 EUR, vendar ne 500,000 EUR

256,00

(g) Kadar je zahtevani znesek ali vrednost zadevne postavke

presega 500,000 EUR, vendar ne 2 000 000 EUR

342,00

(h) Kadar je zahtevani znesek ali vrednost zadevne terjatve

to je več kot 2 000 000 EUR.

427,00

 

Razume se, da se razlika v provizijah plača, če se po registraciji ukrepa znesek, ki ga zahteva vlagatelj, poveča.

Razume se, da če se z vpisom nasprotne tožbe vrednost spornega predmeta poveča, mora razliko v provizijah plačati toženec (cedent).


To je strojno prevedena različica vsebine. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Zadnja posodobitev: 24/10/2019