Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Súdny poplatok súvisiaci s európskym platobným rozkazom - Cyprus

De tekst op deze pagina is een automatische vertaling. De kwaliteit wordt niet gegarandeerd.

De kwaliteit van deze vertaling werd beoordeeld als: onbetrouwbaar

Vindt u deze vertaling nuttig?


Úvod

Aké poplatky sa účtujú?

Koľko zaplatím?

Čo v prípade, že nezaplatím súdne poplatky?

Ako môžem zaplatiť súdne poplatky?

Čo urobím po tom, ako som vykonal platbu?

Úvod

Procesným nariadením o vykonávaní európskeho konania o platobnom rozkaze na Cypre je nariadenie o európskom platobnom rozkaze z roku 2008, ktoré nadobudlo účinnosť 12/12/2008.

Aké poplatky sa účtujú?

V nariadení 25 (2) rokovacieho poriadku sa stanovuje, že poplatky, ktoré sa majú platiť, sú tie, ktoré sa uplatňujú v príslušnom rozsahu na ošetrenia uvedené vo formulári H prílohy VIII (v prílohe).

Koľko zaplatím?

V závislosti od výšky pohľadávky je súdny poplatok splatný podľa uvedenej tabuľky.

Čo v prípade, že nezaplatím súdne poplatky?

Predpokladom na podporu žiadosti o európsky platobný rozkaz je úhrada súdnych poplatkov.

Ako môžem zaplatiť súdne poplatky?

Čo urobím po tom, ako som vykonal platbu?

Následne po tom, ako centrálna banka zriadi okresný súd na prevod prevodu s dobropis, spis sa postúpi príslušnému sudcovi, ktorý nariadi vykonanie príkazu na úhradu, ak sú splnené podmienky.

PRÍLOHA VIII

POPLATKY

Formulár tlačiva H

Nariadenie č. 25 ods. 2 rokovacieho poriadku.

Európske nariadenie o platobnom rozkaze. 2008

Položka

EUR za pečiatky

A) Ak požadovaná suma alebo hodnota predmetného nároku

nad 100 EUR, ale nie 500 EUR

17,00

B) Ak požadovaná suma alebo hodnota predmetného nároku

nad 500 EUR, ale nie 2,000 EUR

31,00

C) Ak požadovaná suma alebo hodnota predmetného nároku

nad 2,000 EUR, ale nie 10,000 EUR

48,00

D) Ak požadovaná suma alebo hodnota predmetného nároku

nad 10,000 EUR, ale nie 50,000 EUR

94,00

E) Ak požadovaná suma alebo hodnota predmetného nároku

nad 50,000 EUR, ale nie 100,000 EUR

154,00

Ak požadovaná suma alebo hodnota predmetného nároku

nad 100,000 EUR, ale nie 500,000 EUR

256,00

G) Ak požadovaná suma alebo hodnota príslušnej položky

presahuje 500,000 EUR, ale nie 2 000 000 EUR

342,00

H) Ak požadovaná suma alebo hodnota predmetného nároku

ide o viac ako 2 000 000 EUR

427,00

 

Predpokladá sa, že ak sa po podaní žaloby zvýši suma nárokovaná navrhovateľom, rozdiel v poplatkoch sa vyplatí.

Rozumie sa, že ak sa registráciou protinároku zvýši hodnota spornej položky, rozdiel v poplatkoch zaplatí odporca (cedent).


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 02/10/2019