Gerechtskosten bij de Europese betalingsbevelprocedure - Cyprus

Šis puslapis išverstas mašininio vertimo priemone ir jo kokybė negali būti užtikrinta.

Šio vertimo kokybė: nepatikima

Ar šis vertimas Jums naudingas?


Inleiding

Welke kosten worden in rekening gebracht?

Hoeveel zal ik betalen?

Wat als ik de gerechtskosten niet op tijd hoeft te betalen?

Hoe kan ik voor de gerechtskosten betalen?

Wat doe ik zodra ik de betaling heb gedaan?

Inleiding

De Procedureverordening voor de uitvoering van de Europese betalingsbevelprocedure in Cyprus is de Procedureverordening van 2008 betreffende de Europese betalingsbevelprocedure (7/2008), die op 12/6/2008 in werking is getreden.

Welke kosten worden in rekening gebracht?

Volgens artikel 25 van het Reglement voor de procesvoering mogen de te betalen kosten niet hoger zijn dan de kosten van de gewone burgerrechtelijke procedure, die geldt voor de overeenkomstige schaal voor de acties als bedoeld in formulier H van bijlage VIII (zie bijlage VIII).

Hoeveel zal ik betalen?

Zie het antwoord op vraag 2 hierboven.

Wat als ik de gerechtskosten niet op tijd hoeft te betalen?

Een voorwaarde voor de bevordering van de toepassing van het Europees betalingsbevel is de betaling van gerechtskosten.

Hoe kan ik voor de gerechtskosten betalen?

De gerechtskosten kunnen worden betaald via de centrale bank van Cyprus.

Wat doe ik zodra ik de betaling heb gedaan?

Vervolgens wordt het dossier, nadat de centrale bank de districtsrechtbank voor de overdracht van een overmaking met een creditnota heeft ingesteld, doorverwezen naar de bevoegde rechter die de tenuitvoerlegging van het betalingsbevel gelast, indien aan de voorwaarden is voldaan.

BIJLAGE VIII

KOSTEN

Formulier H-formulier

Reglement nr. 25, punt 2 van het Reglement.

Het Europees betalingsbevel. 2008

Post

EUR als postzegels

A) Wanneer het gevraagde bedrag of de waarde van de betrokken schuldvordering

van meer dan 100 EUR maar niet meer dan 500 EUR

17,00

B) Wanneer het gevraagde bedrag of de waarde van de betrokken schuldvordering

van meer dan 500 EUR maar niet meer dan 2,000 EUR

31,00

C) Wanneer het gevraagde bedrag of de waarde van de betrokken schuldvordering

van meer dan 2,000 EUR maar niet meer dan 10,000 EUR

48,00

D) Wanneer het gevraagde bedrag of de waarde van de betrokken schuldvordering

van meer dan 10,000 EUR maar niet meer dan 50,000 EUR

94,00

E) Wanneer het gevraagde bedrag of de waarde van de betrokken schuldvordering

van meer dan 50,000 EUR maar niet meer dan 100,000 EUR

154,00

Wanneer het gevraagde bedrag of de waarde van de betrokken schuldvordering

van meer dan 100,000 EUR maar niet meer dan 500,000 EUR

256,00

G) Indien het verlangde bedrag of de waarde van het betrokken artikel

van meer dan 500,000 EUR maar niet meer dan 2 000 000 EUR

342,00

H) Wanneer het gevraagde bedrag of de waarde van de betrokken schuldvordering

dit is meer dan EUR 2.000.000

427,00

 

Indien na de registratie van een actie het door de eiser gevorderde bedrag is verhoogd, wordt het verschil in vergoedingen betaald.

Indien door de registratie van een tegenvordering de waarde van de betwiste post wordt verhoogd, wordt het verschil in vergoedingen door de verweerder (cedent) betaald.


Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.

Laatste update: 24/10/2019