Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Opłaty sądowe – europejski nakaz zapłaty - Cypr

Den här sidan har maskinöversatts och kvaliteten kan inte garanteras.

Kvaliteten på den här översättningen har bedömts som: otillförlitlig

Var översättningen till någon hjälp?


Wprowadzenie

Jakie opłaty są pobierane?

Ile mogę zapłacić?

Co zrobić, jeśli nie zapłacę opłat sądowych w terminie?

Jak mogę zapłacić za opłaty sądowe?

Co mogę zrobić, gdy dokonam płatności?

Wprowadzenie

Rozporządzeniem proceduralnym regulującym wdrożenie postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty na Cyprze jest rozporządzenie proceduralne z 2008 r. w sprawie europejskiego nakazu zapłaty (7/2008), które weszło w życie w dniu 12/6/2008.

Jakie opłaty są pobierane?

Art. 25 regulaminu stanowi, że koszty, które należy zapłacić, nie mogą przekraczać kosztów zwykłego postępowania cywilnego, które mają zastosowanie do odpowiadającej skali działań, o których mowa w załączniku VIII w formularzu H (zob. załącznik VIII).

Ile mogę zapłacić?

Zobacz odpowiedź na pytanie 2 powyżej.

Co zrobić, jeśli nie zapłacę opłat sądowych w terminie?

Warunkiem promocji europejskiego nakazu zapłaty jest uiszczenie opłat sądowych.

Jak mogę zapłacić za opłaty sądowe?

Opłaty sądowe mogą być uiszczane przez Central Bank of Cyprus.

Co mogę zrobić, gdy dokonam płatności?

Następnie, po utworzeniu przez Bank Centralny Sądu Rejonowego do przekazania przelewu z notą kredytową, akta sprawy będą kierowane do właściwego sędziego zarządzającego nakaz zapłaty, o ile spełnione są odpowiednie warunki.

ZAŁĄCZNIK VIII

OPŁATY

Formularz H formularza

Regulamin nr 25, pkt 2.

Europejski nakaz zapłaty Regulaminu. 2008

Pozycja

EUR mają być pieczęciami

A) W przypadku gdy wymagana kwota lub wartość danego roszczenia

powyżej 100 EUR, ale nie 500 EUR

17,00

B) W przypadku gdy wymagana kwota lub wartość danego roszczenia

powyżej 500 EUR, ale nie 2,000 EUR

31,00

C) W przypadku gdy wymagana kwota lub wartość danego roszczenia

powyżej 2,000 EUR, ale nie 10,000 EUR

48,00

(D) W przypadku gdy wymagana kwota lub wartość danego roszczenia

powyżej 10,000 EUR, ale nie 50,000 EUR

94,00

E) W przypadku gdy wymagana kwota lub wartość danego roszczenia

powyżej 50,000 EUR, ale nie 100,000 EUR

154,00

W przypadku gdy wymagana kwota lub wartość danego roszczenia

powyżej 100,000 EUR, ale nie 500,000 EUR

256,00

G) W przypadku gdy wymagana kwota lub wartość danej pozycji

przekracza 500,000 EUR, ale nie 2 000 000 EUR

342,00

H) W przypadku gdy wymagana kwota lub wartość danego roszczenia

to ponad 2 000 000 EUR

427,00

 

Przyjmuje się, że jeżeli po zarejestrowaniu działania kwota zgłoszona przez wnioskodawcę zostanie podwyższona, nastąpi wypłata różnicy opłat.

Przyjmuje się, że jeżeli poprzez rejestrację roszczenia wzajemnego, wartość przedmiotu sporu zostaje zwiększona, pozwany (cedent) pokrywa różnicę w wynagrodzeniu.


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 24/10/2019