Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

Navigointipolku

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Domstolsavgifter vid europeiskt betalningsföreläggande - Tyskland

Tämän sivun teksti on konekäännös, eikä sen laatua voida taata.

Konekäännöksen arvioitu laatutaso: Heikko

Onko käännös mielestäsi hyödyllinen?


Inledning

Vad är avgifterna?

Hur mycket måste jag betala?

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Hur betalar jag domstolsavgifter?

Vad behöver jag göra efter att avgifterna har betalats?

Inledning

Domstolsavgifterna för det europeiska betalningsföreläggandet regleras i ”Court Costs Act” (GKG).

Rättsliga kostnader kan betalas antingen vid tidpunkten för ansökan eller genom betalning till en domstolsavgift. Tekniskt sett sker betalningen genom banköverföring.

Vad är avgifterna?

§ 12 (3) och (4) GKG föreskriver att det europeiska betalningsföreläggandet ska utfärdas först efter det att avgiften betalats.

De särskilda avgifterna fastställs i en kostnadsplan som bifogats till domstolens Costs Act (nedan kallad KV-GKG). I punkt 1100 i KV-GKG fastställs en avgiftssats på 0,5 för det europeiska betalningsföreläggandet.

Avgiften fastställs i förhållande till det belopp som är i fråga i målet, vilket vanligtvis är detsamma som fordrans belopp. Om även accessoriska fordringar (ränta eller kostnader) beaktas utöver huvudfordran (ränta eller kostnader) beaktas inte de accessoriska fordringarnas belopp.

Hur mycket måste jag betala?

Den domstolsavgifter som ska betalas för förfarandet för utfärdande av ett europeiskt betalningsföreläggande ska vara

Fordringsbeloppet Avgift euro Fordringsbeloppet Avgift euro
500 32,00 50 000
273,00
1 000 32,00 65 000
333,00
1 500 35,50 80 000
393,00
2 000 44,50 95 000
453,00
3 000 54,00 110 000
513,00
4 000 63,50 125 000
573,00
5 000 73,00 140 000
633,00
6 000 82,50 155 000
693,00
7 000 92,00 170 000
753,00
8 000 101,50 185 000
813,00
9 000 111,00 200 000
873,00
10 000 120,50 230 000
962,50
13 000 133,50 260 000
1.052,00
16 000 146,50 290 000
1.141,50
19 000 159,50 320 000
1.231,00
22 000 172,50 350 000
1.320,50
25 000 185,50 380 000
1.410,00
30 000 203,00 410 000
1.499,50
35 000 220,50 440 000
1.589,00
40 000 238,00 470 000
1.678,50
45 000 255,50 500 000
1.768,00

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Om domstolsavgiften inte betalas kommer domstolen inte att utfärda något betalningsföreläggande och förfarandet kommer inte att fullföljas ytterligare.

När det gäller betalningen av betalningen måste det även anges av sökanden i uppgifterna om överföringen.

Hur betalar jag domstolsavgifter?

Domstolsavgiften kan betalas direkt efter ansökan. Om den ännu inte har betalats ska domstolen skicka en domstolsavgift till sökanden.

a) Kreditöverföring

Betalning via banköverföring är möjlig.

B) Kreditkort

Ingen betalning med kreditkort är möjlig.

C) Insamling av domstol från sökandens bankkonto

Betalning genom återkrav från sökandens bankkonto är inte möjlig.

D) Rättshjälp

Om sökanden har beviljats rättshjälp behöver han/hon inte betala några juridiska kostnader eller förskottsbetalningar. En ansökan om rättshjälp kan lämnas in till domstolen, inklusive ansökan om ett europeiskt betalningsföreläggande.

E) Övrigt

Det finns inga andra typer av betalningar.

Vad behöver jag göra efter att avgifterna har betalats?

När betalningen har gjorts ska domstolen fördela betalningen på ansökan och behandla ansökan.


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 02/09/2019