Opłaty sądowe – europejski nakaz zapłaty - Niemcy

Palauta

Tämän sivun teksti on konekäännös, eikä sen laatua voida taata.

Konekäännöksen arvioitu laatutaso: Heikko

Onko käännös mielestäsi hyödyllinen?


Wprowadzenie

Jakie są opłaty?

Ile muszę zapłacić?

Co dzieje się, jeżeli nie dokonam w odpowiednim czasie opłat sądowych?

W jaki sposób mogę uiścić opłaty sądowe?

Co należy zrobić po uiszczeniu opłat?

Wprowadzenie

Opłaty sądowe za postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty reguluje ustawa o kosztach sądowych (GKG).

Koszty sądowe mogą zostać zapłacone w momencie złożenia wniosku lub w drodze zapłaty na rzecz sądu. Z technicznego punktu widzenia płatności dokonuje się przelewem bankowym.

Jakie są opłaty?

§ 12 (3) i (4) GKG stanowią, że europejski nakaz zapłaty powinien zostać wydany dopiero po uiszczeniu opłaty.

Wysokość poszczególnych opłat sądowych określa załącznik do ustawy o kosztach sądowych (wykaz kosztów). Punkt 1100 KV-GKG ustala stawkę opłaty w wysokości 0,5 dla postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty.

O wysokości opłaty decyduje wartość przedmiotu sporu. jest to zazwyczaj kwota pieniężna równa kwocie dochodzonego przez powoda roszczenia. Jeżeli obok roszczenia głównego powód dochodzi również roszczeń ubocznych (odsetki lub inne koszty), wartości tych roszczeń ubocznych nie uwzględnia się.

Ile muszę zapłacić?

Opłatę sądową, która ma zostać uiszczona za postępowanie w sprawie wydania europejskiego nakazu zapłaty, ustala się na:

Wartość roszczenia Opłata w EUR Wartość roszczenia Opłata w EUR
500 32,00 50 000
273,00
1 000 32,00 65 000
333,00
1 500 35,50 80 000
393,00
2 000 44,50 95 000
453,00
3 000 54,00 110 000
513,00
4 000 63,50 125 000
573,00
5 000 73,00 140 000
633,00
6 000 82,50 155 000
693,00
7 000 92,00 170 000
753,00
8 000 101,50 185 000
813,00
9 000 111,00 200 000
873,00
10 000 120,50 230 000
962,50
13 000 133,50 260 000
1.052,00
16 000 146,50 290 000
1.141,50
19 000 159,50 320 000
1.231,00
22 000 172,50 350 000
1.320,50
25 000 185,50 380 000
1.410,00
30 000 203,00 410 000
1.499,50
35 000 220,50 440 000
1.589,00
40 000 238,00 470 000
1.678,50
45 000 255,50 500 000
1.768,00

Co dzieje się, jeżeli nie dokonam w odpowiednim czasie opłat sądowych?

Jeżeli opłata sądowa nie zostanie uiszczona, sąd nie wyda nakazu zapłaty, a procedura nie będzie dalej rozpatrywana.

W odniesieniu do płatności z tytułu płatności wnioskodawca musi również wskazać odniesienie do pliku w danych dotyczących przekazania.

W jaki sposób mogę uiścić opłaty sądowe?

Opłata sądowa może być pobierana bezpośrednio na wniosek. Jeżeli nie została ona jeszcze zapłacona, sąd przesyła stronie skarżącej fakturę dotyczącą opłaty sądowej.

transfer punktów

Płatność przelewem bankowym jest możliwa.

Karta kredytowa

Żadna płatność kartą kredytową nie jest możliwa.

Gromadzenie przez sąd z rachunku bankowego wnioskodawcy

Płatność dokonana w drodze odzysku z rachunku bankowego osoby ubiegającej się o ochronę międzynarodową nie jest możliwa.

Pomoc prawna

W zakresie, w jakim pomoc prawna została przyznana wnioskodawcy, nie musi on ponosić żadnych kosztów prawnych ani zaliczek. Wniosek o przyznanie pomocy prawnej może zostać złożony do sądu wraz z wnioskiem o wydanie europejskiego nakazu zapłaty.

Inne

Nie ma innych rodzajów płatności.

Co należy zrobić po uiszczeniu opłat?

Po dokonaniu płatności sąd przyzna płatność do wniosku i rozpatrzy wniosek.


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 02/09/2019