Gerechtskosten bij de Europese betalingsbevelprocedure - Duitsland

Tämän sivun teksti on konekäännös, eikä sen laatua voida taata.

Konekäännöksen arvioitu laatutaso: Heikko

Onko käännös mielestäsi hyödyllinen?


Inleiding

Wat zijn de vergoedingen?

Hoeveel moet ik betalen?

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet in tijd betaalt?

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Wat moet ik doen nadat de vergoedingen zijn betaald?

Inleiding

De gerechtskosten voor de Europese betalingsbevelprocedure worden geregeld in de „wet betreffende de gerechtskosten” (GKG).

De gerechtskosten kunnen worden betaald bij de indiening van de aanvraag of bij betaling van een gerechtskosten. In technisch opzicht geschiedt de betaling door middel van een bankoverschrijving.

Wat zijn de vergoedingen?

§ 12 (3) en (4) GKG bepalen dat het Europees betalingsbevel pas na betaling van de taks wordt uitgevaardigd.

De specifieke vergoedingen zijn vastgelegd in een bij de wet inzake de kosten van het Hof gevoegde kostenraming (hierna: „KV-GKG”). In punt 1100 KV-GKG wordt voor de Europese betalingsbevelprocedure een tarief van 0,5 vastgesteld.

De vergoeding wordt vastgesteld op basis van het bedrag dat in de zaak aan de orde is, gewoonlijk hetzelfde als het bedrag van de vordering. Indien, naast de hoofdvordering, ook accessoire vorderingen (rente of kosten) zijn betrokken, wordt het bedrag van de accessoire vorderingen niet in aanmerking genomen.

Hoeveel moet ik betalen?

De voor de procedure voor de uitvaardiging van een Europees betalingsbevel te betalen gerechtskosten zijn:

Bedrag van de vordering Vergoeding EUR Bedrag van de vordering Vergoeding EUR
500 32,00 50 000
273,00
1 000 32,00 65 000
333,00
1 500 35,50 80 000
393,00
2 000 44,50 95 000
453,00
3 000 54,00 110 000
513,00
4 000 63,50 125 000
573,00
5 000 73,00 140 000
633,00
6 000 82,50 155 000
693,00
7 000 92,00 170 000
753,00
8 000 101,50 185 000
813,00
9 000 111,00 200 000
873,00
10 000 120,50 230 000
962,50
13 000 133,50 260 000
1.052,00
16 000 146,50 290 000
1.141,50
19 000 159,50 320 000
1.231,00
22 000 172,50 350 000
1.320,50
25 000 185,50 380 000
1.410,00
30 000 203,00 410 000
1.499,50
35 000 220,50 440 000
1.589,00
40 000 238,00 470 000
1.678,50
45 000 255,50 500 000
1.768,00

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet in tijd betaalt?

Indien de gerechtskosten niet worden betaald, geeft de rechtbank geen betalingsbevel en wordt de procedure niet verder voortgezet.

Wat de betaling van de betaling betreft, moet de dossiernummer ook door verzoekster worden vermeld in de gegevens van de overmaking.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

De gerechtskosten kunnen direct bij de aanvraag worden betaald. Indien deze nog niet is betaald, zendt de rechtbank de eiser een factuur voor het gerecht.

overdracht van studiepunten

Betaling via bankoverschrijving is mogelijk.

B) Kredietkaart

Betaling door middel van een kredietkaart is niet mogelijk.

Ontvangst door het gerecht van de bankrekening van de aanvrager

Betaling door middel van invordering van de bankrekening van de aanvrager is niet mogelijk.

Rechtsbijstand

Voor zover rechtsbijstand aan de aanvrager is verleend, hoeft hij/zij geen gerechtskosten te betalen of voorschotten te betalen. Een verzoek om rechtsbijstand kan bij de rechtbank worden ingediend, met inbegrip van het verzoek om een Europees betalingsbevel.

(e) Andere

Er zijn geen andere soorten betalingen.

Wat moet ik doen nadat de vergoedingen zijn betaald?

Zodra de betaling is verricht, zal de rechtbank de betaling aan de aanvraag toewijzen en de aanvraag behandelen.


Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.

Laatste update: 02/09/2019